Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 70/V/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.02.2003r. w sprawie: skargi Ruchu Obrony Bezrobotnych Oddziału wŻorach

UCHWAŁA Nr 70/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: skargi Ruchu Obrony Bezrobotnych Oddziału w Żorach

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

Skargę wniesioną w dniu 30 grudnia 2002 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Ruch Obrony Bezrobotnych" Oddział w Żorach w imieniu Lilii Małkus, Doroty Zbroińskiej i w jej uzupełnieniu w imieniu Wandy Kozłowskiej, na Powiatowy Urząd Pracy w Żorach uznać za bezzasadną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uzasadnienie:

W dniu 3o grudnia 2002 r. wniesiona została, adresowana do Prezydenta Miasta Żory, skarga na Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania przypisane w ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu staroście, którym w mieście na prawach powiatu jest prezydent miasta, a który, korzystając z uprawnień wynikających z przepisów ustawy, uprawnienia swe przelał na kierownika PUP. Art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że właściwym do rozpoznania skargi na kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej jest rada powiatu, którą w mieście na prawach powiatu jest rada miasta.
Skarga zawiera szereg zarzutów stawianych tak wprost kierownikowi Urzędu jak i podległym mu pracownikom. Jeżeli jednak chodzi o dowody, które miałyby zasadność zarzutów uzasadnić, powołuje się jedynie na dwa pisma: jedno pochodzące od Lilii Małkus i drugie od Doroty Zbroińskiej. Skarga powołuje się także na korespondencję Grażyny Szlachcionek, jednakże korespondencja ta do skargi nie została dołączona. Rada Miasta przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przekazała Komisji Rewizyjnej Rady.
Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z treścią skargi i po stwierdzeniu, że skarga, poza powołaniem się na dwa dołączone do niej pisma, nie wskazuje żadnych innych dowodów zasadność jej potwierdzających wezwała wnoszącego skargę do jej uzupełnienia w tymże zakresie, zaś Kierownika Urzędu do ustosunkowania się do zawartych w niej twierdzeń. Wnoszący skargę istotnych dowodów na poparcie zarzutów nie wskazał. Dołączył jedynie kopię niepowołanego w skardze pisma Doroty Malik z dnia stycznia 2003 r. adresowanego do Prezydenta Miasta oraz, także niewymienionego w skardze pisma Wandy Kozłowskiej adresowanego Rzecznika Praw Obywatelskich i noszącego datę 22 października 2002 r.
Kierownik PUP, ustosunkowując się do zarzutów skargi, załączyła dokumentację dotyczącą pism Lilii Małkus i Doroty Zbroińskiej a także sprawy wymienionych w skardze pielęgniarek. Złożyła także informacje w sprawach przedstawionych w piśmie uzupełniającym skargę.
Przeprowadzone w sprawie badanie pozwala stwierdzić, że wniesione w skardze zarzuty w przeważającej mierze w ogóle nie zostały poparte dowodami bądź nie znajdują żadnego uzasadnienia w powołanych przez wnoszącego skargę pismach. Przeprowadzone dalsze postępowanie wykazało, że w niektórych przypadkach, w szczególności gdy chodzi o osoby, które od decyzji Kierownika PUP odwoływały się do organu II instancji ( sprawa L. Małkus, ), podnoszone zarzuty wynikają z subiektywnych odczuć osób, które nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich zaniechanie w realizacji ich obowiązku nałożonego ustawą na osobę bezrobotną spowodowało utratę spodziewanego świadczenia ze strony Urzędu, zaś w przypadku dotyczącym skargi Wandy Kozłowskiej i skargi zgłaszanej w imieniu pielęgniarek przez Grażynę Szlachcionek, że sam fakt niemożności zapewnienie im przez Urząd miejsca pracy, odmowę realizacji skierowania przez zakład pracy, brak kwalifikacji itp. traktują jako szykanę.
Z powyższych względów objęte rozpoznaniem skargi uznać należy za nieuzasadnione.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-02 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-02 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:28
Ilość wyświetleń:2026

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij