Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 65/V/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.02.2003r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionych na okres co najmniej 10 lat.

UCHWAŁA Nr 65/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionych na okres co najmniej 10 lat.

Na podstawie: art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm).

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

  1. Zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawione na okres co najmniej 10 lat i zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę.
  2. Wykaz nieruchomości zwolnionych z obowiązku zbycia w drodze przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Właściciele garaży położonych na osiedlu Powstańców Śl. przy ulicy Wodzisławskiej zwrócili się z wnioskiem o nabycie prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 414/18,1415/18,2186/183,2187/183,2184/183 obręb Żory, km 5 i 6, opisana w Kw Nr 6429 usytuowana na os. Powstańców Śl. zabudowana jest kompleksem garaży. Obecnie, zgodnie z 10 letnią umową dzierżawy wnioskodawcy dzierżawią część gruntu zabudowaną murowanym budynkiem garażu samochodowego, który stanowi własność użytkownika.
Zgodnie z art. 37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że "Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednio rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę."
Ponieważ ww. dzierżawcy legitymują się umowami zawartymi na okres co najmniej 10 lat, dlatego wnoszę jak w projekcie uchwały.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/V/03r.
Rady Miasta Żory
z dnia 27.02.2003r.

Nr garażu Nr działki Nr Kw Powierzchnia Właściciel garażu
1 1414/18
1415/18
2186/183
2187/183
6429 66,31m2 Wawrzyniuk Krzysztof
2 " " " Jakuszewski Adam
3 " " " Maziarek Józef
4 " " " Papierok Henryk
5 " " " Mycio Józef
6 " " " Fila Witold
7 " " " Bucko Zbigniew
8 " " " Wojtas Adam
9 " " " Łaboda Marian
10 " " " Zadara Katarzyna
11 " " " Czarniak Stanisław
12 " " " Koza Eugeniusz
13 " " " Krzykała Alojzy
14 " " " Orszulik Andrzej
15 " " " Dawid Bogusław
16 " " " Kuś Wiktor
24 " " " Włodarz Waldemar
25 " " " Kłosek Józefa
26 " " " Wygachiewicz Stanisław
27 " " " Kapski Władysław
28 " " " Adam Drzażdżyński
29 " " " Winiarski Stanisław
30 " " " Dudek Andrzej
31 " " " Pytel Bogdan
32 " " " Wuzik Henryk
33 " " " Pająk Kazimierz
34 " " " Sobczak Eugeniusz
35 " " " Jarosz Alfred
36 " " " Szweda Rajmund
17 2184/183 6429 110,29m2 Chojnowski Jan
18 " " " Paś Tadeusz
19 " " " Malec Józef
20 " " " Pukajło Jan
21 " " " Karwot Michał
22 " " " Barchański Maksymilian
23 " " " Pogłód Krystyna

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:29
Ilość wyświetleń:2133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij