Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 64/V/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.02.2003r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę na przyznany posiłek uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum

UCHWAŁA Nr 64/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę na przyznany posiłek uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r.) oraz art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r. (Dz. U. Nr 13 z 2003r., poz. 133)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

 1. Odstąpić od żądania zwrotu kosztów pomocy społecznej w postaci gorącego posiłku przyznanego uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum, a udzielonej przez Gminę w przypadku, gdy:
  a) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej,
  b) żądanie zwrotu kosztów udzielonej pomocy w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej do zwrotu nadmierne obciążenie,
  c) żądanie zwrotu kosztów udzielonej pomocy niweczyłoby jej skutki.
 2. Zasady, o których mowa w ust. 1 lit. b i c mają zastosowanie tylko w przypadkach szczególnych, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w ust. 1 lit.a.

§ 2

Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków na świadczenie w formie gorącego posiłku w przypadkach określonych w § 1 uchwały następuje na podstawie decyzji Dyrektora MOPS.

§ 3

W przypadku, gdy nie zajdą okoliczności, o których mowa w § 1, wydatki poniesione na świadczenie w formie gorącego posiłku podlegają zwrotowi w całości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi MOPS.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 612/XLVII/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r.


UZASADNIENIE


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.01.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. nakłada na gminę obowiązek podjęcie uchwały w sprawie objęcia pomocą w formie gorącego posiłku ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, leżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj.

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł
 2. na pierwszą osobę w rodzinie - 418,00 zł
 3. na drugą i dalsze osoby rodzinie powyżej 15 lat - 294,00 zł
 4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210,00 zł

Poza tym Rada Gminy ustala zasady zwrotu wydatków poniesionych przez MOPS na przyznany posiłek, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków.
Mając na uwadze dobro dziecka zaproponowano, aby bezpłatnym dożywianie objąć wszystkie dzieci, dla których ta forma pomocy jest niezbędna.
Koszty dożywiania są pokrywane z środków własnych gminy oraz dotacji Wojewody Śląskiego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:29
Ilość wyświetleń:1980

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij