Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 57/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

UCHWAŁA NR 57/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

Na podstawie : art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 91,poz.408 ze zm.).

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Zatwierdzić uchwalone przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach zmiany Statutu ZOZ w Żorach - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą Aneks Nr 2 do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta i odpowiednio Dyrektorowi ZOZ w Żorach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały RM Żory
Nr 57/IV/03
z dnia 30.01.2003r.


ANEKS nr 2

do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach

Działając na podstawie § 22 w związku z § 15 ust.3 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach oraz art.39 ust.3 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz.408 ) z dnia 30 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 17.01.2002r. a zatwierdzonego Uchwałą Nr 587 /XLVI / 02 Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002r.

§ 1

W Rozdziale II w § 7 skreśla się pkt 4 o brzmieniu: " rehabilitacja leczenia", oraz w pkt 12 ppkt c o brzmieniu: "zabiegi rehabilitacyjne na życzenie pacjenta".

§ 2

W Rozdziale III § 19 pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Podległej Pielęgniarce ds. Szpitali:

  1. Oddziałowe, starsze pielęgniarki, starsze położne - koordynujące i nadzorujące prace innych pielęgniarek, położnych w szpitalach.
    Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitali planuje, organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarską średniego i niższego personelu z wyłączeniem osób zatrudnionych w pracowniach diagnostyki medycznej.

§ 3

W załączniku Nr 1 w pkt 2 skreśla się słowo "Rehabilitacja".

§ 4

Występujące w treści Statutu słowa "Zarząd Miasta" zastępuje się słowami "Prezydent Miasta".


UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust 3 ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 , poz.408 ze zm. ) zmiany w statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada je do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył.
Zmiany w Statucie spowodowane są koniecznością zrezygnowania z poradni rehabilitacyjnej przyszpitalnej, która do tej pory była ujęta w statucie ale nie istnieje formalnie w działalności Szpitala.
ZOZ podjął starania odnośnie utworzenia małej poradni rehabilitacyjnej dla potrzeb szpitala, jednakże kontrakt ze Śląską Regionalną Kasą Chorych nie został zawarty
ze względu na wymogi sanitarne dotyczące pomieszczeń oraz obowiązek zatrudnienia lekarza - rehabilitanta.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:30
Ilość wyświetleń:1917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij