Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 49/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WOŚIGW w Katowicach na realizację zadania pn:

UCHWAŁA NR 49/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn: "Plan zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

Wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie opracowania "Projektu planu zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska" w formie dotacji 50% kosztów zadania tj. 48.800,00 zł brutto i 50 % w formie pożyczki tj. 48.800,00 zł brutto kosztów zadania.

§ 2

Ustanowić zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków wymienionych w § 1 w formie weksla "in blanco" wystosowanego przez Gminę Miejską Żory, płatnego na zasadach określonych w umowie oraz deklaracji wekslowej. Realizacja zabezpieczenia będzie następowała z dochodów własnych budżetu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz Dz.U. z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr. 13, poz. 74 ze zm.) został opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Żory" z którego wynikają działania inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska naturalnego. Kolejnym etapem jest opracowanie "Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Żory". Wobec powyższego zostało przeprowadzone zamówienie publiczne w trybie "zapytania o cenę" na opracowanie "Projektu planu..." w wyniku którego została wyłoniona firma "ENERGOEKSPERT" Sp. z o.o. z Katowic. Ponadto wystąpiliśmy 08.08.2002 r. do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie opracowania "Projektu planu..." w wysokości 75 % kosztów jego realizacji tj. 73.200,00 zł brutto, z czego Miasto Żory miało pokryć 25 % kosztów realizacji zadania tj. 24.400,00 zł ( pełny koszt opracowania "Projektu planu..." wynosi 97.600,00 zł brutto ). W odpowiedzi na złożony wniosek w WFOŚiGW w Katowicach otrzymaliśmy odpowiedź (pismo z 09.01.2003 r.), że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przyznał dofinansowanie na realizację "Projektu planu...", 50 % kosztów zadania w formie dotacji, natomiast pozostałe 50 % w formie pożyczki na zasadach obowiązującymi w WFOŚiGW w Katowicach w dniu podpisania umowy. W związku z powyższym wnoszę o zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na realizację "Projektu planu zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska" w kwocie 50 % kosztów realizacji tj. 48.800 zł brutto.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:30
Ilość wyświetleń:1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij