Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 47/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR 47/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

Ustalić następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

  1. Punkt sprzedaży nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych takich jak np.: przedszkole, żłobek, świetlica osiedlowa, dom opieki społecznej a także szpitali, obiektów kościelnych i placów zabaw dla dzieci. Odległość ta, to najkrótszy ciąg komunikacyjny od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu chronionego.
  2. Ogródek kawiarniany winien być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu gastronomicznego funkcjonującego w obiekcie budowlanym, powinien być funkcjonalnie z nim powiązany i zajmować ograniczoną przestrzeń "na wolnym powietrzu" służącą sprzedaży, podawaniu i spożywaniu produktów żywnościowych, w tym napojów alkoholowych na podstawie rozszerzonego zezwolenia na tą sprzedaż .

§ 2

Zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawarte w § 1 punkt 1, 2, nie dotyczą przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć poza stałym miejscem prowadzonej działalności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Nr 527/XLII/01 z 27.09.2001r. z późn. zm.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w sposób określony w postanowieniach ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. Nr 62, poz.718 z późn.zm./ i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w związku z nowelizacją tej ustawy, przedstawia się projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponieważ Rada Gminy ustala zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a warunki sprzedaży tych napojów zostały określone w samej ustawie, proponuje się przyjęcie uchwały w nowym brzmieniu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:31
Ilość wyświetleń:2309

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij