Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 46/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r.w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach na terenie miasta

UCHWAŁA NR 46/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach na terenie miasta


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ).

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach:

  1. w sali sprzedażnej punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  2. w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, to jest w promieniu 15 m od tych punktów licząc od wejścia.

§ 2

Wprowadza się zakaz sprzedaży oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach :

  1. na terenie targowisk miejskich,
  2. w punktach sprzedaży zlokalizowanych w budynkach użytkowanych niezgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 3

Wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu / za wyjątkiem piwa / w sezonowych ogródkach gastronomicznych. Za "sezonowy ogródek gastronomiczny" rozumieć należy ograniczoną przestrzeń na "wolnym powietrzu" służącą sprzedaży, podawaniu i spożywaniu produktów żywnościowych w sposób samodzielny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, bez powiązania z innym lokalem gastronomicznym. Ograniczenie to nie dotyczy napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu w postaci grzanego wina sprzedawanego, podawanego i spożywanego w sezonowych ogródkach gastronomicznych funkcjonujących na płycie Rynku w czasie trwania kiermaszów organizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§ 4

Wprowadza się zakaz sprzedaży, sprzedaży i podawania a także spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach:

  1. na terenie placówek służby zdrowia ze względu na charakter miejsca i pełnioną funkcję,
  2. w sezonowych ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych na płycie Rynku w czasie trwania procesji, odbywających się w ramach obchodów Święta Ogniowego oraz Święta Bożego Ciała, ze względu na charakter tych procesji oraz trasę przemarszu.

§ 5

Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
o zawartości powyżej 18% alkoholu w lokalach gastronomicznych posiadających pozwolenie właściwego powiatowego inspektora sanitarnego na sprzedaż napojów alkoholowych bez dodatkowej konsumpcji. Przez określenie "dodatkowa konsumpcja" rozumieć należy konsumpcję innych produktów żywnościowych niż słodycze i napoje bezalkoholowe.

§ 6

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Nr 529/XLII/01 z 27.09.2001r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w sposób określony w postanowieniach ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62. poz.718 z późn. zm./ i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w związku z nowelizacją tej ustawy, przedstawia się projekt uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach na terenie miasta.
W związku z wprowadzonymi w uchwale zmianami, które podyktowane zostały nowelizacją ww. ustawy, proponuje się przyjęcie uchwały w nowym brzmieniu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:31
Ilość wyświetleń:3045

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij