Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 170/XII/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.11.2003r. w sprawie: ustalenia wysokości należności czynszowych za grunty będące własnością Gminy Żory na rok 2004.

 

          UCHWAŁA Nr 170/XII/03

     RADY MIASTA ŻORY

z dnia 27.11.2003r.

 

w sprawie:  ustalenia wysokości należności czynszowych za grunty będące własnością
                    Gminy Żory na rok 2004.

Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 18 Uchwały Nr XVI/184/99 Rady Miasta Żory z 28.10.1999r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

Ustalić następujące stawki bazowe czynszu za oddane w najem, dzierżawę lub w innej formie prawnej posiadania zależnego gruntów stanowiących własność gminy:

 1. Za grunty rolne:

  1. za grunty orne i użytki zielone z wyłączeniem gruntów o powierzchni nie większej
   niż 1000 m2 użytkowanych jako ogrody warzywne, sadownicze i mieszane - 3% aktualnej ceny rocznie,

  2. za grunty użytkowane jako ogrody warzywne, sadownicze lub mieszane
   o powierzchni nie większej niż 1000 m2 - 0,11 zł/m2 powierzchni rocznie,

  3. za grunty użytkowane jako ogródki przydomowe - 0,30 zł/m2 powierzchni rocznie,
   d/ za stawy rybne - w wysokości średniej ceny detalicznej 20 kg karpia żywego z 1 ha lustra wody rocznie.

 2. Za grunty nierolnicze:

  1. wydzierżawione na imprezy widowiskowe, rozrywkowe (karuzele, wesołe miasteczka, cyrki i inne/ - 0,13 zł/m2 powierzchni za dobę brutto,

  2. wydzierżawione pod działalność handlowo - usługowo - produkcyjną:

   • o powierzchni użytkowej do 15 m2 - 7,80 zł/m2 powierzchni miesięcznie brutto,
   • za każdy następny metr powyżej 15 m2 - 1,16 zł/m2 miesięcznie brutto,

   1. wydzierżawione na cele obsługi obiektów wymienionych w pp-cie b /zaplecza, tereny pod stoliki konsumpcyjne, stoliki rozkładane i inne/ - 0,92 zł/m2 powierzchni miesięcznie brutto,

   2. grunty wydzierżawione pod zorganizowane parkingi - 1,16 zł/m2 powierzchni miesięcznie brutto,

   3. grunty wydzierżawione pod garaże - 6,00 zł/m2 powierzchni rocznie brutto,

      3. Za grunty inne nie związane z działalnością handlową, ani produkcją rolną /droga
          dojazdowa do działki, czasowe ogrodzenie i inne/ - 2,50 zł/m2 rocznie brutto,

      4.  Za grunty na płycie rynku wydzierżawione pod:

    1. ogródki sezonowe - 21,22 zł/m2 miesięcznie brutto,
    2. drobny handel do 10 dni - 14,00 zł/m2 dziennie brutto,
    3. drobny handel powyżej 10 dni - 7,08 zł/m2 dziennie brutto,
    4. imprezy rozrywkowe /festyny/ - 8,54 zł/m2 dziennie brutto,

      5. Za umieszczenie reklamy poza pasem drogowym na gruncie gminy:

   0,50 zł/m2 powierzchni reklamy za każdy dzień brutto.

                                                   § 2

 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, którego upoważnia się do stosowania w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstępstw od zasad określonych w § 1, a także do całkowitego czasowego i bezterminowego zwolnienia z odpłatności osób bądź podmiotów w szczególności w przypadkach, gdy podejmują się one rolniczego zagospodarowania odłogów bądź nieużytków. Z zastosowanych odstępstw, o których mowa w tym paragrafie, Prezydent przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

                                                    § 3

Uchylić Uchwałę Rady Miasta Nr 20/II/02 w sprawie ustalenia w 2003 roku wysokości należności czynszowych za grunty będące własnością Gminy.

                                                   § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

                                                   § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2004 roku.

    

    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-12-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-12-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:31
Ilość wyświetleń:2168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij