Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 178/XIII/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 12.12.2003r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

                                                        UCHWAŁA NR 178/XIII/03

                                                         RADY MIASTA ŻORY

                                                         z dnia 12.12.2003r.

 

w sprawie:  ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.)

                                                                RADA   MIASTA

                                                                     u c h w a l a:

 § 1

ustalić następujące stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego:

 1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym

1) Dla dróg krajowych i wojewódzkich za każdy 1 m2 zajętej powierzchni:

 1. do 20 % szerokości jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości 0,80 zł

 2. powyżej 20 % szerokości jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości
  8,00 zł,

 3. całej jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł (przez zajęcie
  całej jezdni rozumieć należy zajęcie takiej jej szerokości, która uniemożliwi
  prowadzenie ruchu nawet w jednym kierunku).

2) Dla dróg powiatowych i gminnych za każdy 1 m2 zajętej powierzchni:

 1. do 20 % szerokości jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości 0,40 zł

 2. powyżej 20 % szerokości jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości
  4,00 zł

 3. całej jezdni ustala się dzienną stawkę opłaty w wysokości 8,00 zł (przez zajęcie
  całej jezdni rozumieć należy zajęcie takiej jej szerokości, która uniemożliwi
  prowadzenie ruchu nawet w jednym kierunku).

3) Stawki określone w ust. 1 i 2 stosuje się do jezdni i chodników. Do pozostałych elementów
pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.

      2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
          z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 zajętej
          powierzchni w rocznej wysokości:

a).

Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone pod ziemią

 

jezdnia

chodnik

poza jezdnią i chodnikiem

W pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

6,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

W pasie drogowym

w obszarze zabudowanym

9,00 zł

6,00 zł

3,00 zł

Na obiekcie mostowym

60,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

b).

Za niepowodujące utrudnień w ruchu urządzenia umieszczone w pasie drogowym jak: pokrywy studzienek, kanałów włazowych, linie napowietrzne i podobne

 

jezdnia

chodnik

poza jezdnią i chodnikiem

W pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

20,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

W pasie drogowym

w obszarze zabudowanym

25,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

Na obiekcie mostowym

75,00 zł

60,00 zł

40,00 zł

c).

Za urządzenia powodujące, bądź mogące powodować utrudnienia w ruchu jak: szafki telekomunikacyjne, gazowe, hydranty, słupy

 

chodnik

poza jezdnią i chodnikiem

W pasie drogowym poza obszarem zabudowanym

30,00 zł

15,00 zł

W pasie drogowym

w obszarze zabudowanym

40,00 zł

20,00 zł

Na obiekcie mostowym

90,00 zł

50,00 zł

3. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
    zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za 1 m2 zajętej
    powierzchni, w dziennej wysokości.

   

Obiekty budowlane

Reklamy na obszarze zabudowanym

Lp.

Rodzaj dróg

Obszar nie zabudowany

Obszar zabudowany

1.

Droga krajowa

0,40

0,50

1,50

2.

Drogi wojewódzkie

0,20

0,25

1,10

3.

Drogi powiatowe

0,10

0,15

0,90

4.

Drogi gminne

0,05

0,08

0,60

4. Za zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
    w pkt 1-5 – w dziennej wysokości 1,00 zł za 1 m2 zajętej powierzchni, z zastrzeżeniem, iż 
    opłata dzienna za całą zajętą powierzchnię pasa drogowego nie może być mniejsza niż
    10,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-12-22 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-12-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:32
Ilość wyświetleń:2863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij