Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 181/XIII/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 12.12.2003r. w sprawie: dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.

                                                    UCHWAŁA Nr 181/XIII/03

                                                     RADY MIASTA ŻORY

                                                      z dnia 12.12.2003r.

 

w sprawie: dotacji dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żorach.

Na podstawie art. 7 punkt 9 i art.18 ust. 1 i ust.2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 81 ust 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568)

                                                        RADA   MIASTA

                                                            u c h w a l a:

 

§ 1

Przyznać Parafii Ewangelicko – Augsburskiej “Zbawiciela” w Żorach dotację w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych na realizację prac remontowych plebanii kościoła, stanowiącej dobro kultury wpisanej do rejestru zabytków “A” prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod numerem A/98/03.

§ 2

Określić następujące zasady na jakich udzielona dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy, cel na jaki może zostać wykorzystana i sposób jej rozliczenia:

  1. przyznana dotacja stanowić może wyłącznie uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, nie wyższe niż do 25 % całkowitego kosztu remontu;

  2. przyznana dotacja może zostać spożytkowana wyłącznie na cel związany z realizacją generalnego remontu dachu plebanii Parafii, polegającego na wymianie dotychczasowego pokrycia dachu na gont, na wymianie okuć, rynien i instalacji odgromowej, a także na malowaniu elewacji;

  3. dotacja przekazana zostanie wnioskodawcy jednorazowo;

  4. wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia się z udzielonej mu dotacji

    w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia remontu; rozliczając dotację wnioskodawca obowiązany będzie do wykazania na jakie cele spożytkował dotację;

  5. w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, albo niewykorzystania jej w terminie do końca pierwszego półrocza 2004 r. dotacja zostanie przez wnioskodawcę zwrócona wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi

    od dnia jej przekazania wnioskodawcy;

  6. opisane w postanowieniach niniejszego paragrafu zasady stanowić będą element zawieranej, w wykonaniu niniejszej uchwały, umowy pomiędzy miastem i wnioskodawcą.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta, którego upoważnia się do określenia źródeł pokrycia powyższego wydatku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-12-22 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-12-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:33
Ilość wyświetleń:1676

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij