Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 24/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 3.12.2002r. w sprawie: podatku od posiadania psów na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 24/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 3.12.2002r.

w sprawie: podatku od posiadania psów na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84/, ze zmianami po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Ustala się na terenie miasta Żory roczną stawkę podatku od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy, a nie objętych ustawowym zwolnieniem od tego obowiązku w wysokości 36,00 zł. od każdego posiadanego psa.

§ 2.

Podatek płatny jest gotówką z góry bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, jeżeli okoliczność ta nastąpiła po dniu 31 marca.

§ 3.

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa, weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4.

Poboru podatku w dzielnicach miasta: Baranowice, Kleszczów, Osiny, Rogoźna, Rój, Rowień-Folwarki dokonywać będą przewodniczący zarządów tych dzielnic, natomiast w dzielnicach Księcia Władysława, Korfantego, Pawlikowskiego, Powstańców Śląskich Sikorskiego, 700-lecia Żor, dokonywać będą kierownicy administracji osiedli Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 5.

Ustala się wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za pobór podatku w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 544/XLIV/01 Rady miasta Żory z dnia 29.11.2001r. w sprawie podatku od posiadania psów.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:38
Ilość wyświetleń:2273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij