Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 23/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 3.12.2002r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 23/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 3.12.2002r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity ? Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591. z późniejszymi zmianami/, art.10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 / ze zmianami po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:.

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
a/ od 3,5 do 12 ton

o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu w tonach
od pojazdów wyprodukowanych w 1995r i wcześniej od pojazdów wyprodukowanych po 1995 r.
od 3,5 do 5,5 włącznie 600,00 zł 550,00 zł
pow.5,5 do 9,0 włącznie 800,00 zł 750,00 zł
pow.9,0 poniżej 12 t 1000,00 zł 950,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu w tonach
od pojazdów wyprodukowanych w 1995r i wcześniej od pojazdów wyprodukowanych po 1995 r.
nie mniej niż mniej niż
dwie osie
12 15 1200,00 zł 1100,00 zł
15 16 1400,00 zł 1300,00 zł
16 i więcej 1700,00 zł 1600,00 zł
 
trzy osie
12 16 1400,00zł 1300,00 zł
16 19 1700,00 zł 1600,00 zł
19 23 2100,00 zł 2000,00 zł
23 i więcej 2200,00 zł 2100,00 zł
 
cztery i więcej osi
12 27 2100,00 zł 2000,00 zł
27 29 2200,00 zł 2100,00 zł
29 i więcej 2290,00 zł 2124,00 zł

2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a/ od 3,5 ton i poniżej 12 ton

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach
dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

od pojazdów wyprodukowanych w 1995 r. i wcześniej
od pojazdów wyprodukowanych po 1995 r.
a/ od 3,5 ton i poniżej 12
1000,00 zł 950,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 12 ton
nie mniej niż mniej niż
dwie osie
12 25 1300,00 zł 1200,00 zł
25 31 1500,00 zł 1400,00 zł
31 i więcej 1770,00 zł 1678,00 zł
   
trzy osie
12 36 1700,00 zł 1600,00 zł
36 i więcej 2290,00 zł 2207,00 zł

3/od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów/ z wyjątkiem- związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a/od 7 ton i poniżej 12 ton

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów naczepa
lub przyczepa + pojazd silnikowy

od pojazdów wyprodukowanych w 1995 r. i wcześniej
od pojazdów wyprodukowanych po 1995 r.
od 7 ton i poniżej 12 ton
250,00 zł 240,00 zł
b/ o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zespołu pojazdów
nie mniej niż mniej niż
jedna oś
12 25 300,00 zł 280,00 zł
25 i więcej 530,00 zł 490,00 zł
 
dwie osie
12 28 350,00 zł 300,00 zł
28 33 800,00 zł 740,00 zł
33 38 1200,00 zł 1120,00 zł
38 i więcej 1550,00 zł 1480,00 zł
 
trzy osie
36 i więcej 1150,00 zł 1110,00 zł

4/ od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia

od ilości miejsc od pojazdów wyprodukowanych w 1995 i wcześniej
od pojazdów wyprodukowanych po 1995 r.
do 15 miejsc włącznie 500,00 zł 450,00 zł
od 16 do 30 miejsc włącznie 1170,00 zł 1110,00 zł
od 30 miejsc i więcej 1650,00 zł 1560,00 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 542/XLIV/01 Rady Miasta Żory z dnia 29.11.2001 roku w sprawie podatku od środków transportowych.


Uzasadnienie

Przy opracowaniu stawek podatkowych uwzględniono zmiany, jakie w zakresie podatku od środków transportowych wprowadził art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ? w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej /Dz. U. Nr 122, poz. 1315/ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz.U.Nr 44 z 15 maja 1999 r.

Zmianie uległy nie tylko kryteria podziału pojazdów /zamiast ładowności , masa całkowita pojazdu/, ale również ustawodawca obok stawek maksymalnych wprowadził dla niektórych typów pojazdów stawki minimalne. Nakazał także uwzględniać inne parametry pojazdu / wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo wiek pojazdu..../

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:38
Ilość wyświetleń:2704

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij