Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 22/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 3.12.2002r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 22/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 3.12.2002r.

w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 5 ust.1i 4 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84/ ze zmianami po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

RADA MIASTA
U C H W A L A

§ 1.

Roczne stawki podatku od nieruchomości w roku 2003 wynoszą:

 1. od gruntów:
  a/. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
  gruntów i budynków od 1 m kw. powierzchni - 0,56 zł

  b/. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,36 zł

  c/. pozostałych od 1 m kw. powierzchni - 0,18 zł
 2. od budynków lub ich części:

  a/. mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
  mieszkalne od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 0,49 zł

  b/. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
  prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw.
  powierzchni użytkowej - 17,08 zł

  c/. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
  siewnym od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 8,02 zł

  d/. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
  od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 3,46 zł

  e/. pozostałych w tym:

  - gospodarczych, będących w posiadaniu osób fizycznych
  od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 4,50 zł

  - altan usytuowanych na terenach pracowniczych ogrodów
  działkowych, przekraczających obowiązujące ich normy
  powierzchni od 1 m kw. powierzchni - 5,75zł

  - garaży od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 5,75 zł

  - innych od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 5,75 zł
 3. od budowli, ich wartości określonej na podstawie
  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty, zajęte przez jednostki i zakłady budżetowe miasta oraz instytucje kultury, za wyjątkiem podatku należnego od powierzchni użytkowej budynków, budowli oraz powierzchni gruntów, które oddane zostały w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego oraz wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 541/XLIV/01 Rady Miasta Żory z dnia 29.11.2001r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:38
Ilość wyświetleń:1904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij