Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 13/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.11.2002r. w sprawie: wynagrodzenia prezydenta miasta.

UCHWAŁA Nr 13/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: wynagrodzenia prezydenta miasta.

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 pkt. 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.)?oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.(Dz.U.Nr61 poz. 707 ze zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Wynagrodzenie Prezydenta Miasta określić w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze wg XXII kategorii zaszeregowania w wysokości 4.860,00 zł. (słownie: czterytysiąceosiemsetsześćdziesiątzłotych)
  2. dodatek funkcyjny wg 9 stawki w wysokości 1.775,00 zł. (słownie: jedentysiącsiedemsetsiedemdziesiątpięćzłotych)

§ 2.

Przyznać Prezydentowi Miasta ze względu na zakres wykonywanych przez niego zadań i charakter pracy dodatek specjalny w kwocie odpowiadającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres roku licząc od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 18 listopada 2002 r.


U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 7 pkt. 1, 2, 3 rozporządzenia RM z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.) dodatek specjalny przyznawany jest na czas określony nie dłużej niż rok.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz 984) zmieniała ustawę o samorządzie gminnym, dlatego też Prezydent Miasta został jednoosobowym organem wykonawczym w gminie przejmując dotychczasowe kompetencje, uprawnienia i obowiązki Zarządu Miasta.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż praca Prezydenta z uwagi na wykonywanie administracji publicznej ma charakter szczególny, a zakres spoczywających na nim obowiązków jest bardzo obszerny i zróżnicowany o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności uzasadnionym jest przyznanie Prezydentowi dodatku specjalnego w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:39
Ilość wyświetleń:2029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij