Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 689/LII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

UCHWAŁA NR 689/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

Na podstawie : art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zm.)

RADA MIASTA
UCHWALA

§ 1

Zatwierdzić uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach zmiany Statutu SPZOZ w Żorach - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą Aneks Nr 1 do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Żorach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta i odpowiednio Dyrektorowi SPZOZ w Żorach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) zmiany w statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada je do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył.
Zmiany zostały opracowane przez SP ZOZ w Żorach i przyjęte Uchwałą Nr 78 /2002 Rady Społecznej z dnia 27.08.2002 r. i są one wynikiem restrukturyzacji SP ZOZ w Żorach polegającej na ograniczeniu swej działalności i przejęciu jej przez niepubliczne zoz-y.
Wykreśleniu ulegają punkty dotyczące działalności SP ZOZ-u w zakresie szkoły rodzenia (sprywatyzowana w kwietniu 2002 r.) oraz działu rehabilitacji i fizykoterapii (sprywatyzowany w lipcu 2002 r.).
Pozostałe zmiany w statucie są pochodną ww. ograniczeń działalności SP ZOZ-u w Żorach.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 689/LII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 10.10.2002r.

Aneks Nr 1
do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach


Działając na podstawie § 22 w związku z § 15 ust. 3 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach oraz art. 39 ust. 3 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 ) z dnia 30 sierpnia 1991 r. z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 17.01.2002 r. a zatwierdzonego Uchwałą Nr 587 / XLVI / 02 Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002 r.

§ 1

W Rozdziale I § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek w których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

W Rozdziale II w § 7 skreśla się pkt 11.

§ 3

W Rozdziale III § 19 pkt 2 ppkt d skreśla się Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii.

§ 4

W Rozdziale III § 19 pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie :

Podległe Pielęgniarce Przełożonej ds. Szpitali :
a) oddziałowe, starsze pielęgniarki, starsze położne - koordynujące i nadzorujące prace innych pielęgniarek , położnych w szpitalach.
Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitali planuje, organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarską średniego i niższego personelu oraz personelu rehabilitacji z wyłączeniem osób zatrudnionych w pracowniach diagnostyki medycznej.

§ 5

W Rozdziale III § 19 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Jednostki organizacyjne (oddziały szpitalne itp.) oraz komórki wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, wymienione są w Załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 6

Skreśla się Załącznik Nr 2 - Wykaz komórek wchodzących w skład jednostek organizacyjnych.

§ 7

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek wchodzących w ich skład:

1. Szpital Nr 1 - Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 46
- Oddział Ginekologiczno - Położniczy liczba łóżek 40
- Oddział Noworodków i Wcześniaków liczba łóżek 20
- Ambulatorium Ginekologiczno - Położnicze - Izba Przyjęć

2. Szpital Nr 2 - Żory, Osiedle Księcia Władysława
- Oddział Wewnętrzny liczba łóżek 50
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczba łóżek 5
- Oddział Dziecięcy liczba łóżek 26
- Oddział Chirurgiczny liczba łóżek 52
- Ambulatorium Chirurgiczne i Urazowo - Ortopedyczne - Izba Przyjęć
- Pracownia RTG, EKG, USG , EEG, Spirometryczna, Laboratorium Analityczne, Laboratorium Serologiczne, apteka, Rehabilitacja.

3. Pracownia Mikrobiologii - Żory , Osiedle Sikorskiego - organizacyjnie podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

§ 8

W Załączniku Nr 3 skreśla się Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

§ 9

Załącznik Nr 3 otrzymuje Nr 2

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:42
Ilość wyświetleń:2741

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij