Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 688/LII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionych na okres co najmniej 10 lat.

UCHWAŁA NR 688/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002 r.

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionych na okres co najmniej 10 lat.

Na podstawie: art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 ze zm./

RADA MIASTA
UCHWALA

§ 1 .

  1. Zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawione na okres co najmniej 10 lat i zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę.
  2. Wykaz nieruchomości zwolnionych z obowiązku zbycia w drodze przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Pani Kazimiera Basek właścicielka lokalu gastronomicznego bar "Serduszko" zwróciła się z wnioskiem o zakup części działki nr 2109/50 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do pawilonu. Nieruchomość położona jest w Żorach przy ulicy Boryńskiej. Od roku 1994 Pani Basek jest dzierżawcą przedmiotowej działki. Umowa zawarta została na okres 10 lat tj. do 15 września 2004r. Zarząd Miasta na propozycję wydzielenia z tej działki gruntu w formie pasa drogowego i jego sprzedaż nie wyraził zgody. Według opinii urbanistycznej przedmiotowa działka stanowi samodzielną działkę budowlaną, a zatem jej sprzedaż może się odbyć w drodze publicznego przetargu.
Również Pan Jan Świątek właściciel garbarni położonej w Żorach przy ulicy Wodociągowej zwrócił się z wnioskiem o zakup działki nr 2252/230. Od roku1983 jest dzierżawcą tej działki. Umowa zawarta została na okres 20 lat tj. do 10 sierpnia 2003r. Posiada również pozwolenie na budowę garbarni.
Z kolei Państwo Barbara i Tadeusz Gardoccy zwrócili się z wnioskiem o nabycie prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. Przedmiotowa nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1898/95 obręb Żory, km 4, opisana w Kw Nr 9370 usytuowana na os. Korfantego zabudowana jest kompleksem garaży. Obecnie, zgodnie z 10 letnią umową dzierżawy wnioskodawca użytkuje 1/128 część gruntu zabudowaną murowanym budynkiem garażu samochodowego, który stanowi własność użytkownika.
Zgodnie z art. 37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że "Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednio rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę."
Ponieważ ww.dzierżawcy legitymują się umowami zawartymi na okres co najmniej 10 lat, dlatego wnoszę jak w projekcie uchwały.


Załącznik do Uchwały
Rady Miasta Żory Nr 688/LII/02
z dnia 10.10.2002 r. w sprawie
zbycia w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonych w Żorach

Wykaz
nieruchomości przenaczonych do zbycia


-----------------------------------------------------------------------------
Lp. Nr działki Nr Kw Powierzchnia Właściciel garażu
-----------------------------------------------------------------------------

1 2109/50 7782 440 m2 Kazimiera Basek

2. 2252/230 398 296 m2 Jan Świątek

3. 1898/95 9370 18 m2 Barbara i Tadeusz Gardoccy
----------------------------------------------------------------------------

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:42
Ilość wyświetleń:3091

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij