Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 687/LII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002 r.

UCHWAŁA NR 687/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Żory w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 - ze zm.).

RADA MIASTA
uchwala :

§ 1 .

Dokonać zmiany w załączniku do uchwały Nr 653 / L / 02 Rady Miasta Żory z dnia 27.06.2002 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sposób następujący:
§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Wysokość stypendium sportowego może wynosić :
a/ dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do 10 % kwoty o której mowa w ust. 1
b/ dla uczniów szkół średnich do 15 % kwoty o której mowa w ust. 1
c/ dla młodzieży pracującej lub niepracującej po zakończonej edukacji do 30 % kwoty o której mowa w ust. 1
d/ dla młodzieży studiującej do 40 % kwoty o której mowa w ust. 1.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie Gminy.

§ 3 .

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Rada Miasta w dniu 27.06.2002 r. Uchwałą Nr 653/ L/02 przyjęła zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w których przyjęto, iż wysokość stypendium nie może przekraczać 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium ( tj. na dzień dzisiejszy kwoty około 1.200 zł ).
Zmiana uchwały polegać ma na zróżnicowaniu wysokości stypendiów w zależności od wieku zawodnika przy równoczesnym zmniejszeniu maksymalnej wysokości stypendium do 40 % ww. wskaźnika.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:42
Ilość wyświetleń:1804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij