Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 682/LII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002r. w sprawie: zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2002 r. oraz przeniesień planowanych wydatków budżetowych.

UCHWAŁA NR 682/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002r.

w sprawie: zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2002 r. oraz przeniesień planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie przepisów art. 18 ust.1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Z 1998 r. Nr 155,poz 1014 z późn. zm.)

RADA MIASTA
UCHWALA:

§ 1 .


I. Wykreślić z załącznika Nr 2 do Uchwał Rady Miasta Nr 572/XLV/01 z dnia 20-12-2001 r. z Działu 600-Transport i łączność, rozdział 6015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zadanie inwestycyjne pn.: "Dzielnica Kleszczów - ul.Deszczowa".

II. Wprowadzić do planu inwestycyjnego na rok 2002 r. zadania inwestycyjne pn.:

 1. "Remont nawierzchni drogi , chodnika i parkingu wzdłuż bl. nr 3 w dzielnicy 700 lecia - współudział SM w Żorach 50%".
  Źródło pokrycia:
  Planowane wydatki budżetowe na 2002 r.
  Dział 600 Transport i łączność
  Rozdział 6095 Pozostała działalność
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  Kwota ? 38 000,00 zł
 2. "Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wodzisławskiej".
 3. "Oświetlenie zewnętrzne w ul. Gajowa i Fabryczna oraz deptak na os. Korfantego".
 4. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej".

II. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w następujący sposób:

zmniejszenia
zwiększenia
Dział
600
Transport łączność
183 000,00
183 000,00
rozdział
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
183 000,00
122 000,00
§ 6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
zadanie: "Dzielnica Rogoźna - ul.Wybickiego"
61 000,00
zadanie: "Dzielnica Kleszczów - ul.Deszczowa"
122 000,00
    zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej"  
122 000,00
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
61 000,00
 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie: "Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wodzisławskiej"
 
61 000,00
Dział
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
70 000,00
70 000,00
Rozdział
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
70 000,00
70 000,00
 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie: "Oświetlenie drogi krajowej 81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do ul. Leśnej"
70 000,00
 
    zadanie: "Oświetlenie zewnętrzne w ulicach Gajowa i Fabryczna
oraz deptak na os. Korfantego"
 
70 000,00

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W związku z wielokrotnymi wnioskami Rady Dzielnicy Rogoźna dotyczącymi oświetlenia ul. Gajowej, pisma administracji os. W.Korfantego w sprawie doświetlenia na osiedlu oraz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli "Wspólnota Rodzinna" odnośnie doświetlenia ul. Fabrycznej, zaistniała potrzeba wprowadzenia do planu inwestycyjnego na 2002 r. nowego zadania inwestycyjnego oraz o dokonanie przesunięcia środków finansowych na ww. zadanie.
Zadanie pn. "Oświetlenie zewnętrzne w ul. Gajowa i Fabryczna oraz deptak na os.Korfantego" zostanie sfinansowane z oszczędności jakie powstały po podpisaniu umowy na zadaniu "Oświetlenie drogi krajowej 81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do ul.Leśnej".
Wydział Gospodarki Komunalnej posiada na powyższe roboty dokumentację budowlano wykonawczą wraz z pozwoleniami na budowę, których termin ważności mija w roku bieżącym.

Proponowane jest również utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wodzisławskiej".
W budżecie miasta na 2002 r. zaplanowane było wykonanie remontu ul.Wybickiego i zabezpieczona kwota 70 000,00zł. Wykonano projekt budowlano ? wykonawczy na kanalizację deszczową za kwotę 9 000,00 zł.
Zarząd Dzielnicy Rogoźna proponuje by środki pozostałe na zadaniu "Remont ul. Wybickiego" w kwocie 61 000,00 zł przesunąć na dokończenie chodnika wzdłuż ul.Wodzisławskiej na odcinku od ul. Stromej do ul. Łąkowej.

W związku z licznymi uszkodzeniami nawierzchni utrudniającymi ruch pojazdów i pieszych w rejonie bl. nr 3 w dzielnicy 700 lecia, SM w Żorach zaproponowała wspólne wykonanie ww. remontu. W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w planie inwestycyjnym poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. "Remont nawierzchni drogi, chodnika i parkingu wzdłuż bl. nr 3 w dzielnicy 700 lecia - współudział SM w Żorach 50 %".
Zadanie zostanie sfinansowane z oszczędności powstałych na innych zadaniach inwestycyjnych.
Z uwagi na to, że nie zostało jeszcze podpisane porozumienie z Gminą Suszec w sprawie włączenia kanalizacji sanitarnej ul. Deszczowej i Wyzwolenia do planowanego kolektora znajdującego się na terenie Rudziczki w gminie Suszec, nie było możliwości zlecenia projektu budowlano-wykonawczego na kanalizację sanitarną ul.Deszczowej wraz z nawierzchnią docelową.
Biorąc powyższe pod uwagę zaistniała potrzeba dokonania zmian w planie inwestycyjnym na 2002r. poprzez wykreślenie zadania "Dzielnica Kleszczów ? ul.Deszczowa" oraz wprowadzenie zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej", zgodnie z pismem Zarządu Dzielnicy Kleszczów.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:42
Ilość wyświetleń:3160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij