Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 678/LII/02RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2002-2006

UCHWAŁA NR 678/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r.

na podstawie : art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ) w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm. )

RADA MIASTA
uchwala :

§ 1 .

Załącznik do uchwały Nr 642/L/02 z dnia 27.06.2002r. Rady Miasta Żory, zawierający plan finansowy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002r., zastąpić załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Przygotowując projekt budżet na 2003r. zaszła konieczność urealnienia planu GiPFOŚ na 2002r.

Wpływy:

 • wycinka drzew do 120.000 zł
 • udział w opłatach GFOŚ do 240.000 zł
 • udział w opłatach PFOŚ do 120.000 zł
 • inne dochody (odsetki GFOŚ ) do 45.000 zł
 • inne dochody (odsetki PFOŚ ) do 25.000 zł

Wydatki skorygowano do faktycznego zapotrzebowania.

Wydatki:

Art. 406 pkt 1 edukacja ekologiczna
§ 2440
Udzielono dotacji szkole SP-14 oraz przedszkolu P-16. Brak dalszych wniosków.
§ 2450
Udzielono dotacji Polskiemu Klubowi Ekologicznemu w Rybniku na organizację Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz PKE Katowice na wydawanie Biuletynu Ekologicznego. Brak dalszych wniosków.
§ 4210
Zakupiono nagrody na potrzeby Miejskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej - 1.400 zł, planuje się zakupić nagrody za przeprowadzenie akcji Sprątanie Świata w szkołach.
§ 4300
Zorganizowano miejski konkurs wiedzy ekologicznej - 1.550 zł, współfinansowano wydanie Scripta Rudensia - 810 zł, planuje się przeprowadzenie promocji selektywnej zbiórki odpadów na os. 700-lecia (happening) - 2.500 zł oraz warsztaty dla nauczycieli - 5.100 zł.
PFOŚ § 4300
Druk ulotek i plakatów informacyjnych o selektywnej zbiórce odpadów - 6.000 zł.
Art. 406 pkt 2 - monitoring
§ 41100, § 4120, § 4300
Finansowanie umowy na przeprowadzanie pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Art. 406 pkt 3 ? wspomaganie innych systemów oraz badań stanu środowiska
Wykonano badania gleb na zawartość pierwiastków ciężkich ? 10.000 zł.
Art. 406 pkt 4 - zadania modernizacyjne
§ 3030
Kontynuacja finansowania działań modernizacyjnych zgodnie z uchwałami RM w Żorach:

 • 440/XXXVII/98 z dnia 19.06.1998 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarki odpadami płynnymi - wydano 3.700 zł, zmniejszenie do 10.000 zł.
 • 268/XXIV/97 z dnia 30.01.97r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z GFOŚiGW....wydano dotychczas 97.000 zł - wpływają dalsze wnioski.

§ 4300
Wykonanie odwodnienia przy ul. Pukowca ? 30.000 zł.

§ 6110

 • Zadania inwestycyjne - budowa kanalizacji rozdzielczej ( rejon Kłapczyka II, CUO ) na kwotę 688.000 zł, pozostała kwota w wysokości 408.000 zł przechodzi na 2003r.
 • Odwiercenie studni na terenie parku Piaskownia ? 20.000 zł.
  Art. 406 pkt 5 - urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych

§ 4210
Zakupy sadzonek celem uzupełnienia nasadzeń na terenach urządzonej zieleni miejskiej:
§ 4300
koszty nasadzeń zakupionych sadzonek oraz przesadzeń ? , zatrudnienie ogrodnika do parku Piaskownia - 7.000 zł, obcinka alei lipowej przy ul. Smutnej ? 21.800 zł.

Art. 406 pkt 6 - gospodarka odpadami

§ 4210
Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów ? 5.000 zł.
§ 4300
Utylizacja odpadów niebezpiecznych zebranych od mieszkańców Żor ? 5.000 zł, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ? 30.000 zł.

Art. 406 pkt 7 - wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów
Realizacja uchwał Rady Miasta:

 • 392/XXXI/2000 z dnia 30.11.2000r. zatwierdzającej regulamin rozdziału środków z PFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów realizowanych na terenie miasta Żory ? udzielono dotacji ZTK na zakup przesiewacza do kompostu ? 32.400 zł. Brak dalszych wniosków.
 • 599/XLVI/02 z dnia 31.01.2002r. zatwierdzającej regulamin rozdziału środków z GFOŚiGW na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory, brak większego zainteresowania ? wydano 1.000 zł, zmniejszenie do 10.000 zł.
  Art. 406 pkt 8 - profilaktyka zdrowotna dzieci

§ 4300
Dofinansowano dwa zdrowotne wyjazdy poza obszar Śląska na kwotę 9.500 zł.

Art. 406 pkt 12 - inne
§ 4210 i § 6110
Zakup środków do likwidacji zagrożeń ekologicznych ( dla MSP ) za 15.000 zł.
§ 4300
Wykonanie ścieżki na terenie byłego wyrobiska pocegielnianego ? 20.000 zł,
§ 6110
Makroniwelacja terenu przy szkole SP-8 - 50.000 zł.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:43
Ilość wyświetleń:1904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij