Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA 672/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29.08.2002 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim.

UCHWAŁA 672 / LI / 02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.08.2002 r.

w sprawie: zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim.

Na podstawie : art. 8 ust. 2 a oraz art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ).

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Upoważnić Zarząd Miasta do zawarcia z Województwem Śląskim porozumienia w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań pogotowia ratunkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Zarząd Województwa Śląskiego pismem z dnia 8 maja 2001 r. zwrócił się o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, obejmującego swym obszarem działania Miasto Żory (Stacja Pogotowia w Żorach).
Przekształcenie SPZOZ - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe polegać miało na przekazaniu do prowadzenia jego zadań innym podmiotom , m.in. Żorom.
Zarząd Województwa Śląskiego w uzasadnieniu nadmienił , iż przeprowadzenie zmian restrukturyzacyjnych w jednostkach pogotowia ratunkowego jest niezbędne z uwagi na wprowadzanie w życie "Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego".
Rada Miasta , po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia , Opieki
Społecznej i Profilaktyki Uzależnień - w dniu 24.05.2001 r. podjęła Uchwałę (w załączeniu) o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie.
Należy dodać, iż Uchwała ta dotyczyła, tylko i wyłącznie, opinii - wydanej w trybie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i nie przesądzała w żadnej mierze o przejęciu przez miasto Żory zadań pogotowia ratunkowego - cyt.... "art. 43 ust.2 - Projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego
zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu , których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa , jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.
art. 43 ust.3 - Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wydawaniu rozporządzenia i podejmowaniu uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu
i udzielanych świadczeń zdrowotnych".
Przejęcie zadań pogotowia ratunkowego wymaga podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie zawarcia stosownego porozumienia z województwem śląskim.
Pierwotna uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z 10 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim zakładała, iż stację w Żorach przejmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żorach, jednak po naszym wystąpieniu z dnia 21 stycznia 2002 r. zapis ten zmieniono i przejęcie zadań pogotowia ma odbyć się na rzecz nzoz - u utworzonego przez spółkę z o.o. pn. Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach. (w załączeniu Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I / 41 / 1 / 2001 z dnia 10.10.2001 r. oraz Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I / 47 / 12 / 2002 z 8 lutego 2002 r. w sprawie jej zmiany).
Od momentu wpłynięcia wniosku o zaopiniowanie przedmiotowej uchwały tj. od maja 2001 roku czyniono starania o przedłożenie przez Urząd Marszałkowski dwóch załączników na które powoływano się w projekcie porozumienia (w załączeniu) tj. danych dotyczących przejmowanych pracowników oraz przejmowanego mienia ruchomego. Według wykazu pracowników (bez funkcji) nadesłanego przez Urząd Marszałkowski - zobligowani bylibyśmy do przejęcia 38 pracowników etatowych oraz zatrudnienia , dla sprawnego funkcjonowania pogotowia, ok. 12 lekarzy pracujących dotychczas na umowach cywilno - prawnych. Miastu zostałby przekazany również sprzęt stanowiący obecnie wyposażenie Stacji w tym trzy samochody "Polonez"
(lata produkcji 1994 , 1995 , 1996) zużyte średnio w 70 % oraz jeden Ford Transit z 1997 r. , jak określa Pogotowie w Wodzisławiu, w stanie dobrym.
Z danych uzyskanych w m- cu czerwcu br. wynika , iż Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu zamknęła rok 2001 stratą w wysokości 50.236,00 zł., którą zamierza pokryć we własnym zakresie z przychodów roku 2002.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:44
Ilość wyświetleń:2128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij