Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 671/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 671/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.08.2002 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2002r. i uchylenia Uchwały Nr 631/XLIX/02 Rady Miasta Żory z dnia 23.05.2002r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt. 1 a, 3 i 4, art. 27 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 35 a oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 223)

RADA MIASTA
uchwala :

§ 1

Określić zadania i wysokość środków PFRON na ich realizację wg poniższych zasad:

 1. Przeznaczyć środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości ogółem 846.749,00 zł, w tym na:
  a) zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26 - 630.501,00 zł
  b) zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne art. 26 - 27.700,00 zł
  c) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 - 175.548,00 zł
  d) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 - 5.000,00 zł
  e) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12 - 8.000,00 zł.
 2. Środki finansowe przeznaczone na zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy w wysokości 630.501,00 zł przeznaczyć na utworzenie 15 stanowisk pracy dla 15 osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy skierowanych do zatrudnienia przez PUP.
 3. Przeznaczyć środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości ogółem 809.115,00 zł, art. 47 w tym na:
  a) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych:
  - dorosłe osoby niepełnosprawne - 57.712,00 zł
  - dzieci i młodzież niepełnosprawna - 47.603,00 zł
  b) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 703.800,00 zł
  4. Dofinansowanie do kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, osoba niepełnosprawna może otrzymać nie częściej niż raz na dwa lata budżetowe.

§2

Uchylić uchwałę Nr 631/XLIX/02 Rady Miasta Żory z dnia 23.05.2002r. w przedmiocie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2002r.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi MOPS.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w uchwale Rady Miasta w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2002r. muszą zostać uwzględnione następujące zmiany:

 • w bieżącym roku nie można wyodrębnić środków na dofinansowanie barier funkcjonalnych,
 • na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uczącej się musi być przeznaczona kwota wynosząca 47.603,00 zł stanowiąca 5% łącznej kwoty środków, przypadających powiatowi na realizację zadań finansowanych z PFRON w 2002r.,
 • należy uzupełnić nazwy zadań numerami artykułów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowiących określenie podstawy prawnej ich realizacji.

Szczegółowe wytyczne, co do treści uchwały jak i realizacji zadań zostały doręczone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej już po podjęciu uchwały przez Radę Gminy. Z tych względów dostosowanie treści uchwały do powyższych wytycznych stało się konieczne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:44
Ilość wyświetleń:1668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij