Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 670/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 670/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.08.2002 r.

w sprawie: podpisania porozumień z Powiatem Gliwice, Powiatem Kędzierzyn Koźle i Powiatem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i finansowania tego kształcenia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z poźn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142)

RADA MIASTA
UCHWALA:

§ 1

Zawrzeć porozumienia z Powiatem Gliwice, Powiatem Kędzierzyn Koźle i Powiatem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i finansowania tego kształcenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DZ. U. Nr 15 poz. 142) określa ramowe plany nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych, określając zestaw obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych ustalony w programach nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauczanie obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się dla każdego zawodu odrębnie w ośrodkach dokształcania zawodowego w ramach kursu I stopnia trwającego 6 tygodni (dla klas II) lub II stopnia trwającego 8 tygodni (dla klas III). Na terenie Miasta Żory nie funkcjonuje ośrodek dokształcania zawodowego. W związku z powyższym, dla prawidłowości procesu kształcenia zawodowego, konieczne jest zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Żory, a gminami na terenie których działają w/w ośrodki.
W roku szkolnym 2002/03 około 106 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Żorach kształcić się będzie w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w Gliwicach, Kędzierzynie - Koźlu i Zielonej Górze. Koszty związane z realizacją tego kształcenia ponosi szkoła z własnego budżetu. Szacuje się, że w roku szkolnym 20002/03 wydatkowana zostanie na ten cel kwota około 50 000 zł. Koszt kształcenia jednego ucznia uzależniony jest od czasu trwania kursu i jest obliczony procentowo, w stosunku do wielkości subwencji przyznanej na ucznia w danym roku.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:44
Ilość wyświetleń:1810

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij