Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 668/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29.08.2002 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 r. oraz korekty planu zadań inwestycyjnych na 2002 r.

UCHWAŁA NR 668/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 29.08.2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 r. oraz korekty planu zadań inwestycyjnych na 2002 r.

Na podstawie przepisów art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Z 1998 r. Nr 155,poz 1014)

RADA MIASTA
UCHWALA:

§ 1

I. Wykreślić z załącznika Nr 2,1 do Uchwały RM Żory Nr 572/XLV/01 z dnia 20.12.2001 r. z Działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Pszczyńską + PT".

II. Wprowadzić do planu inwestycyjnego na rok 2002 r. zadania inwestycyjne pn.:
1. "Wykonanie remontu drogi dojazdowej i parkingu przed Urzędem Pocztowym przy ul. Wodzisławskiej w Żorach wraz z oświetleniem."

Źródło pokrycia:
Planowane wydatki budżetowe na 2002 r.
Dział-600 Transport i łączność
Rozdział-60013 Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wartość zadania ? 546.776,66 zł brutto.

2. "Remont parkingu wraz z oświetleniem przy bl. nr 3 w Dzielnicy Powstańców Śl."

III. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w sposób następujący:

      zmniejszenia zwiększenia
w dziale 600 Transport i łączność 200 000,00 200 000,00
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe 200 000,00  
  § 6050 zadanie: "Przebudowa skrzyżowania
ul. Katowickiej z ul. Pszczyńską + PT"
200 000,00  
Rozdział 60095 Pozostała działalność   200 000,00
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie: Remont parkingu wraz z oświetleniem przy
bl. nr 3 w Dzielnicy Powstańców Sl.?
  200 000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W związku z potrzebą poprawienia bezpieczeństwa dojścia młodzieży szkolnej do Zespołu Szkół Nr 2 na odcinku od przystanku autobusowego przy ul. Wodzisławskiej oraz od ul. Boryńskiej, umożliwienia sprawniejszego dojazdu straży pożarnej do budynków Urzędu Pocztowego i Skarbowego jak również zwiększenia ilości miejsc parkingowych, zaszła konieczność przebudowy istniejących chodników i dróg dojazdowych w rejonie w/w urzędów.
W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w planie inwestycyjnym na 2002 r. poprzez wprowadzenie nowego zadania. Zadanie to zostanie sfinansowane z oszczędności jakie wyniknęły po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu inwestycyjnym: "Modernizacja ul. Górne Przedmieście".

Z uwagi na zły stan techniczny drogi krajowej nr 81 konieczne jest wykonanie kapitalnego jej remontu na całym odcinku w granicach miasta Żory. W związku z powyższym wystąpimy do Ministerstwa Infrastruktury o zwiększenie subwencji ogólnej dla powiatów na 2003 r. w zakresie części drogowej z przeznaczeniem na wykonanie w/w remontu, gdyż Zarząd Dróg nie posiada możliwości sfinansowania remontu drogi za kwotę ok. 15 000 000,00 zł.
Termin zakończenia remontu dk 81 prowadzony przez GDDP na odcinku od Mikołowa do granicy Żor oraz od Żor do Drogomyśla przewidywany jest na przyszły rok, wobec tego odcinek leżący w granicach miasta Żory pozostanie w stanie różniącym się od pozostałych co wskazuje na konieczność wykonania remontu.
Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie remontu tylko na części dk 81 w postaci przebudowy skrzyżowania z ul. Pszczyńską jest nieuzasadnione i istnieje możliwość wykreślenia zadania z planu zadań inwestycyjnych na 2002 r.

Środki finansowe z w/w zadania proponuję przenieść na nowe utworzone zadanie inwestycyjne: "Wykonanie remontu parkingu wraz z oświetleniem przy bl. nr 3 w Dzielnicy Powstańców Sl."
Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni oraz porządkowanie układów parkingowych na osiedlach zaistniała konieczność wykonania remontu nawierzchni parkingu wraz z oświetleniem przy bl. nr 3 na os. Powstańców Śl.
W ramach powyższego zadania wykonany również będzie remont drogi dojazdowej od ul. Dąbrówskiego do bloku nr 3.

Zadane zostanie wykonane przy współudziale SM "NOWA" 50 %.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:45
Ilość wyświetleń:1792

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij