Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 665/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 665/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Odlewnię Żeliwa "Pawła".

Na podstawie: art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Nie uwzględnić zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Odlewnię Żeliwa "Pawła" dotyczącego:

 1. Wyłączenia z obszaru strefy "B" pośredniej ochrony konserwatorskiej obiektów huty "Pawła", oraz ustalenia ochrony konserwatorskiej obiektów objętych strefą B1 PP i B3 UCH,
 2. Ograniczeń dotyczących przeznaczenia terenów będących w zarządzie Odlewni Żeliwa położonych w strefach B1 PP i B3 UCH.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące integralną część
UCHWAŁY NR 665/LI/02
RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Odlewnię Żeliwa "Pawła".

Rada Miasta działając w ramach art. 4 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mając zwłaszcza na uwadze zapisy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zobowiązana jest do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań "... ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury". Wymóg ten jako najważniejszy był podstawą do określenia dopuszczalnych funkcji zagospodarowania terenu, a także do określenia funkcji niedopuszczalnych zagospodarowania terenu.

Strefę "B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej objęto przeważającą część powierzchni Odlewni Żeliwa "Pawła" (teren o symbolu B1 PP). Wynika to z następujących przesłanek:

 • konieczności ochrony wartości kulturowych (historyczna zabudowa przemysłowa)
 • ustaleń i wniosków o objęcie założenia byłej huty strefą ochrony konserwatorskiej w następujących dokumentach:
  - uchwalonym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory",
  - wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do opracowywanego planu o zapis konieczności uzgodnień z nim wszelkich inwestycji na obszarze dawnej huty "Pawła",

Zapis § 7 ust. 2 projektu planu ustala ochronę konserwatorską oraz postuluje o wpisanie do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego między innymi obiektów Odlewni Żeliwa "Pawła". Skutkuje to tym, że adaptacje, przekształcenia, modernizacje oraz wyburzenie tych obiektów wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - co nie narusza interesu prawnego właścicieli i jest ochroną interesu publicznego.

Na terenach o symbolu B1 PP obejmujących między innymi tereny odlewni żeliwa zabrania się następujących przeznaczeń:

 • obiekty i pomieszczenia o funkcji mieszkaniowej
 • obiekty inwentarskie związane z hodowlą zwierząt i produkcją rolniczą
 • obiekty usług oświaty i zdrowia
 • hurtownie prowadzone w obiektach o powierzchni całkowitej większej niż 600m2 oraz składy i magazyny o powierzchni całkowitej większej niż 400m2

Przy podstawowym przeznaczeniu terenów dla zabudowy produkcyjnej dopuszcza się:

 • obiekty i pomieszczenie rzemiosła produkcyjnego
 • obiekty usługowe
 • parkingi, garaże, ulice dojazdowe, place manewrowe
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • zieleń niską i wysoką

Ten zakres możliwości przekształceń i restrukturyzacji obiektów odlewni stwarza szerokie pole dla działań przyszłych inwestorów i pozwala na lepsze zagospodarowanie tej ważnej części miasta.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:45
Ilość wyświetleń:1943

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij