Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 662/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 662 / LI / 02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Krystynę Osuch.

Na podstawie : art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Nie uwzględnić zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Krystynę Osuch, dotyczącego likwidacji z zapisu planu zakazu lokalizacji hurtowni, baz transportowych i składów materiałów na terenie strefy B3 UCH

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest uzasadnienie faktyczne i prawne

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące integralną część
UCHWAŁY NR 662 /LI / 02
RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Krystynę Osuch.

Rada Miasta działając w ramach art. 4 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mając zwłaszcza na uwadze zapisy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zobowiązana jest do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań "... ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury". Wymóg ten jako najważniejszy był podstawą do określenia dopuszczalnych funkcji zagospodarowania terenu, a także do określenia funkcji niedopuszczalnych zagospodarowania terenu.

Rada Miasta przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Żory zobowiązana jest do sprawowania pieczy nad spójnością ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" - art. 18 ust. 2 pkt. 2a. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jako podstawę działań planistycznych na terenie miasta przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju. Zasada ta uwzględzniać musi cel strategiczny określony w "Studium ..." tj. "poprawę jakości życia mieszkańców".
Uznano, że wprowadzenie hurtowni, baz transportowych i składowisk materiałów do ścisłego centrum miasta byłoby błędnym rozwiązaniem planistycznym z punktu widzenia ładu przestrzennego i wprowadziłoby do tego rejonu miasta duże, nowe uciążliwości wynikające z charakteru wymienionych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem elementów uciążliwości transportowych integralnie z nimi związanych.

Wzięto też pod uwagę fakt, że system dróg w tym rejonie miasta, nie dopuszcza ciężkiego transportu samochodowego. Takie działanie uznano, za działanie zmierzające do ww. "poprawy jakości życia mieszkańców". Stanowią one o eliminowaniu uciążliwych funkcji użytkowych terenu w centrum miasta.

Dodatkowo, zwrócono uwagę, że teren, na którym sugerowane jest dopuszczenie spornych funkcji sąsiaduje z historycznym Starym Miastem objętym ścisłą ochroną konserwatorską ( strefa A - rej. zabytków A/585/66 ) - w odległości ok. 200m. Teren ten sugerowany jest też w nin. planie do objęcia pośrednią ochroną konserwatorską tzw. strefa "B". Uznano sąsiedztwo proponowanych funkcji (hurtownie, bazy transportowe i składy materiałów) z terenami historycznego Starego Miasta za błędne i niedopuszczalne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:45
Ilość wyświetleń:1798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij