Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 660/ LI /02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 660/ LI /02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Marcelego Boryś (pełnomocnik Wojciech Wiśniewski) i Jana Broy.

Na podstawie: art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Nie uwzględnić zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Marcelego Boryś (pełnomocnik Wojciech Wiśniewski) i Jana Broy dotyczącego:

 1. Zmiany przeznaczenia terenu o symbolu D49 KS z komunikacyjnego na usługowy,
 2. Zwiększenia możliwości realizacji mieszkań w wielkości ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na wnioskowanych działkach lub 50% powierzchni ich terenów - na terenach o symbolu D6 UC, D7 UC, D9 UC, D10 UC, D12 UC, D13 UC, D19 UC - D22 UC, D26 UC, D27 UC, D29 UC i D30 UC
 3. Zmiany zapisu §21 pkt 6 planu dot. realizacji parkingów podziemnych

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest uzasadnienie faktyczne i prawne

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące integralną część
UCHWAŁY NR 660/ LI /02
RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Marcelego Boryś (pełnomocnik Wojciech Wiśniewski) i Jana Broy.

Rada Miasta działając w ramach art. 4 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mając zwłaszcza na uwadze zapisy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zobowiązana jest do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań "... ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury". Wymóg ten jako najważniejszy był podstawą do określenia dopuszczalnych funkcji zagospodarowania terenu, a także do określenia funkcji niedopuszczalnych zagospodarowania terenu.

 1. Odnosząc się do kwestii zmiany przeznaczenia terenu o symbolu D49 KS z komunikacyjnego na usługowy zwrócono uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, które ewidentnie eliminuje sporny teren z zabudowy kubaturowej. Przez teren przebiegają w różnych kierunkach podziemne sieci uzbrojenia terenu o charakterze sieci magistralnych , które wraz ze swoimi strefami izolacyjnymi i ochronnymi skutecznie eliminują teren spod zabudowy kubaturowej - jest to bardzo istotne uwarunkowanie terenu.
  Biorąc te kwestie pod uwagę ustalono na tym terenie takie jego funkcje dopuszczalne, które dadzą się pogodzić z istniejącym zagospodarowaniem. Zmiana zapisów zgodnie z zarzutem doprowadziłoby do sztucznego podwyższenia wartości nieruchomości bez faktycznej możliwości zagospodarowania jej zgodnie z przepisami. Mogłoby to doprowadzić w przyszłości do powstania z tego powodu określonych roszczeń finansowych ze strony właściciela - inwestora przedmiotowej nieruchomości.
 2. Zarzut dotyczący zwiększenia możliwości realizacji mieszkań w wielkości ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na wnioskowanych działkach lub 50% powierzchni ich terenów - na terenach o symbolu D6 UC, D7 UC, D9 UC, D10 UC, D12 UC, D13 UC, D19 UC - D22 UC, D26 UC, D27 UC, D29 UC i D30 UC.
  Teren Centrum Usług Ogólnomiejskich jak sama nazwa wskazuje ma służyć przede wszystkim Usługom jako funkcji podstawowej terenu - taką zasadę przyjęto do opracowywania planu. Zasada ta jest kontynuacją ponad 20-letniej funkcji tego terenu w dotychczasowch planach zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowano o utrzymaniu tej funkcji jako podstawowej dla nowego Centrum Usług Ogólnomiejskich.
  W układzie przestrzennym miasta teren ten, jako całość, jest zlokalizowany centralnie w stosunku do pozostałej części miasta. W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" teren ten został także wyznaczony do rozwoju funkcji usługowych ( pkt 1.3 Strategii realizacji celów rozwoju - "Studium uwarunkowań (...)" ). Teren Centrum Usług Ogólnomiejskich ma pełnić funkcję nowoczesnego centrum usługowego, w którym lokalizowane być powinny przede wszystkim usługi. Funkcje mieszkalne mają tylko uzupełniać funkcję podstawową w określonych planem proporcjach
 3. Zapisy planu w § 21 pkt 6 dot. realizacji parkingów podziemnych są tzw. zapisem miękkim, traktowanym jedynie jako sugerowanie rozwiązania zagospodarowania terenu ze względu na jego ukształtowanie. Zapis "... wskazana jest realizacja parkingów podziemnych ..." nie stanowi nakazu i nie wiąże inwestora . W zapisie tym zwraca się uwagę przyszłemu inwestorowi na taką możliwość ze względu na predyspozycje terenu do takiego rozwiązania jego zagospodarowania. Wnioskowana likwidacja tego zapisu uznana została za zbyt daleko idąca, ponieważ zapis ten nie narusza interesu właścicieli nieruchomości.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:45
Ilość wyświetleń:2446

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij