Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 659/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 659/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Panie Joannę Grzywa i Krystynę Ćwięczek-Sodzawiczny.

Na podstawie: art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Nie uwzględnić zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Joannę Grzywa i Krystnę Ćwięczek - Sodzawiczny, dotyczącego przeznaczenia działki nr 206 pod obiekty handlowo-usługowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, oraz możliwości zabudowy ww. działki obiektami o wysokości do 3 kondygnacji lub 12 m - na terenie strefy D1 UC

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest uzasadnienie faktyczne i prawne

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące integralną część
UCHWAŁY NR 659 / LI / 02
RADY MIASTA ŻORy z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Panie Joannę Grzywa i Krystynę Ćwięczek-Sodzawiczny.

Rada Miasta działając w ramach art. 4 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mając zwłaszcza na uwadze zapisy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zobowiązana jest do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań "... ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury". Wymóg ten jako najważniejszy był podstawą do określenia dopuszczalnych funkcji zagospodarowania terenu, a także do określenia funkcji niedopuszczalnych zagospodarowania terenu.

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 206 (własność pań: Joanny Grzywa i Krystyny Ćwięczek - Sodzawiczny) nie została objęta terenami pod zabudowę obiektami o powierzchni sprzedażowej ponad 2000 m2 ze względu na przeznaczenie tego fragmentu miasta zlokalizowanego wzdłuż ul. Stodolnej pod zabudowę małych i średnich obiektów usługowych. W rejonie tym ani na parceli osób wnoszących zarzut nie można bowiem zapewnić odpowiedniej ilości miejsc parkingowych wymaganych dla tego typu obiektów.
Także bliskość zabudowy staromiejskiej eliminuje ten teren z wnioskowanej zabudowy. Obiekty wielkoprzestrzenne nie powinny być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu starego miasta.

Także kwestia wysokości zabudowy związana jest ze strefowaniem wysokości zabudowy. Wysokość 2 kondygnacji wynika z już istniejącego zagospodarowania takimi obiektami ciągu ul. Stodolnej i z potrzeby zachowania widoczności na stare miasto w strefie ekspozycji (strefa "E").
Podstawową przesłanką nieuwzględnienia zarzutu jest potrzeba i konieczność dbałości o tworzenie takich zasad zagospodarowania terenu które pozwolą w sposób prawidłowy kształtować ład przestrzenny w strategicznym obszarze miasta jakim jest bezspornie teren przyszłego Centrum Usług Ogólnomiejskich.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:46
Ilość wyświetleń:1775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij