Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 657/L/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.06.2002 r. w sprawie: podziału miasta Żory na okręgi wyborcze oraz podziału miasta na obwody głosowania.

UCHWAŁA Nr 657/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: podziału miasta Żory na okręgi wyborcze oraz podziału miasta na obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust 1i ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 30 ust 2 i 3, art 31 ust 1 oraz art 92 ust 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95 poz. 602 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Żory

RADA MIASTA

u c h w a l a :


§ 1.

Dokonać podziału miasta Żory na okręgi wyborcze, których granice, numery oraz liczbę wybieranych w każdym z nich określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać, z uwzględnieniem wynikającego z postanowień § 1 podziału miasta na okręgi wyborcze, podziału miasta Żory na obwody głosowania, których granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Utworzyć odrębne obwody głosowania w Szpitalach Miejskich Nr 1 i 2 i nadać im odpowiednio numery 32 i 33, zaś siedziby obwodowych komisji wyborczych dla tych obwodów ustalić w siedzibach tych szpitali.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w trybie określonym w § 13 Statutu Gminy Miejskiej Żory.


Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta
Nr 657/L/02 z dnia 27.06.2002 r.

PODZIAŁ MIASTA ŻORY
NA OKRĘGI WYBORCZE
DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY MIASTA ŻORY

Lp Oznaczenie okręgu wyborczego Dzielnice wchodzące
w skład okręgu
Liczba radnych wybieranych
w okręgu
1 Okręg Wyborczy Nr 1 Śródmieście
Kleszczówka
Korfantego
Kleszczów
Baranowice
5
2 Okręg Wyborczy Nr 2 Ks. Władysława
Powstańców Śląskich
5
3 Okręg Wyborczy Nr 3 Pawlikowskiego
Sikorskiego
7
4 Okręg Wyborczy Nr 4 700-lecia
Zachód
Rój
Rowień ? Folwarki
Rogoźna
Osiny
6

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miasta
Nr 657/L/02 z dnia 27.06.2002 r.

Podział Miasta Żory na obwody głosowania.

Nr obwodu
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
1
Dzielnica Śródmieście
Ulice: Bałdyka, Dolne Przedmieście, Dworcowa, Garncarska, Kolejowa, Kopernika, Koszarowa, Męczenników Oświęcimskich, Moniuszki, Powstańców, Rynek, Stawowa, Szeptyckiego, Szeroka, Traugutta, Wąska,
Wodociągowa, Zgaślika.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Powstańców 6
2
Dzielnica Śródmieście
Ulice: Aleja Niepodległości, Aleja Wojska Polskiego 1A,B,C, Astrów, Bagnista, Biskupa, Bramkowa, Folwarecka od nr 4 ? 38B (parzyste), Francuska, Górne Przedmieście,
Huloki, Kacza, Klimka, Kościuszki od nr 2 ? 104 (parzyste) i od nr 1 ? 89 (nieparzyste), Łytkowskiego, Mickiewicza, Murarska, Nowa, Ogrodowa, Osińska od nr 1 ? 19, Polska, Pszczyńska od nr 1 - 55, Rybnicka od nr 2 ? 48 (parzyste) i od nr 1 ? 31 (nieparzyste), Smutna, Stodolna, Wodzisławska nr 1 ? 19 (nieparzyste) i od nr 2 ? 32 (parzyste), Wyjazdowa, Zostawa.
Gimnazjum Nr 2
ul. Klimka 7
3 Dzielnica 700-lecia
Osiedle 700-lecia Żor, ulice: Jubileuszowa, Klasztorna.
Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700-lecia Żor
4 Dzielnica 700-lecia
Aleja Wojska Polskiego od nr 2 -25
Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700-lecia Żor
5 Dzielnica Zachód
Ulice: Janasa, Kłapczyka, Konopnickiej, Kraszewskiego, 3 Maja, Norwida, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Sienkiewicza, Tuwima, Żeromskiego.
Zespół Szkół
Budowlano-Usługowych
ul. Rybnicka 5
6 Dzielnica Zachód
Ulica: Aleja Armii Krajowej, Aleja Wojska Polskiego od nr 26 do końca, Andersena, Dobra, Folwarecka od nr 1 ? 111 (nieparzyste) i od nr 40 - 124 (parzyste), Hańcówka, Jesionek, Komunalna, Kradziejówka, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Ogniowa, Pałki (numery nieparzyste), Rybnicka od nr 50 ? 164 (parzyste) i od nr 34 ? 161 (nieparzyste), Rzeczna, Szczejkowicka, Widok, Wodzisławska od nr 21 ? 85 (nieparzyste) i od nr 34 ? 106 (parzyste), Wspólna, Zakątek, Zbożowa, Zdrojowa, Zielona, Żwaka.
Zespół Szkół
Budowlano-Usługowych
ul. Rybnicka 5
7 Dzielnica Rowień - Folwarki
Ulice: Harcerzy Buchalików, Kasztanowa, Kochanowskiego, Krótka, Lazurowa, Pałki (nr parzyste), Polna, Reja, Rudzka, Rybnicka nr 166 do końca (parzyste) i od Nr 163 do końca (nieparzyste), Sielska, Tęczowa, Wiejska, Wiśniowa, Włościańska, Wrzosowa, Zalew.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 9
ul. Rybnicka 226
8 Dzielnica Kleszczówka
Ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Dębowa, Fabryczna, Gichta, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Katowicka, Klonowa.
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Słoneczna 2
9 Dzielnica Kleszczówka
Ulice: Leśna, Miarki, Mikołowska, Modrzewiowa, Piaskowa, Raciborskiego, Rybna, Słoneczna, Śmieszek, Świerkowa,
Topolowa, Wierzbowa, Wolności.
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Słoneczna 2
10 Dzielnica Korfantego
Osiedle Korfantego bloki od 1 ? 8, Aleja Zjednoczonej Europy, ulice: Centralna, Małachowskiego, Osińska od nr 20 do końca
(oprócz nr 101), Prawnicza, Sądowa, Słowackiego.
Szkoła Podstawowa Nr 16
os. Korfantego
11 Dzielnica Korfantego
Osiedle Korfantego bloki od 9 ? 19, Szkoła Podstawowa Nr 16, Przedszkole Nr 22.
Szkoła Podstawowa Nr 16
os. Korfantego
12 Dzielnica Księcia Władysława
Osiedle Księcia Władysława bloki: 1, 2 i 5.
Gimnazjum Nr 4
os. Ks. Władysława
13 Dzielnica Księcia Władysława
Osiedle Księcia Władysława bloki: 3, 4 i 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Nr 4.
Gimnazjum Nr 4
os. Ks. Władysława
14 Dzielnica Księcia Władysława
Osiedle Księcia Władysława bloki od 7 ? 9,
ulica Boryńska od nr 1 ? 39
Gimnazjum Nr 4
os. Ks. Władysława
15 Dzielnica Księcia Władysława
Osiedle Księcia Władysława bloki od 10 ? 18, Zespół Szkół Nr 1, Przedszkole Nr 13.
Gimnazjum Nr 4
os. Ks. Władysława
16 Dzielnica Powstańców Śląskich
Osiedle Powstańców Śląskich bloki od 1 - 4, Dom Pomocy Społecznej Nr 20.
Szkoła Podstawowa Nr 17
os. Powstańców Śl.
17 Dzielnica Powstańców Śląskich
Osiedle Powstańców Śląskich bloki od 5 ? 10.
Szkoła Podstawowa Nr 17
os. Powstańców Śl.
18 Dzielnica Powstańców Śląskich
Osiedle Powstańców Śląskich bloki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Szkoła Podstawowa Nr 17, Przedszkole Nr 19, ulica Dąbrowskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 17
os. Powstańców Śl.
19 Dzielnica Pawlikowskiego
Osiedle Pawlikowskiego bloki od 1 ? 9, Aleja Armii Ludowej, Boryńska od nr 40 do końca.
Gimnazjum Nr 6
os. Pawlikowskiego
20 Dzielnica Pawlikowskiego
Osiedle Pawlikowskiego bloki od 10 ? 16, Aleja Zwycięstwa.
Gimnazjum Nr 6
os. Pawlikowskiego
21 Dzielnica Pawlikowskiego
Osiedle Pawlikowskiego bloki od 17 ? 22, Przedszkole Nr 23.
Gimnazjum Nr 6
os. Pawlikowskiego
22 Dzielnica Rogoźna
Ulice: Chopina, Drwali, Gajowa, Gminna, Karłowicza, Łąkowa, Poziomkowa, Pszenna, Rolnicza, Stroma, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wodzisławska od nr 87 ? 173 (nieparzyste) i od nr 108 ? 206 (parzyste),
Wybickiego, Wysoka, Żytnia.

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Wysoka 13

23 Dzielnica Rój
Ulice: Bażancia, Boguszowicka, Brodecka, Głęboka, Górna, Graniczna, Jankowicka, Kaczeńców, Kłokocińska, Kolona, Lasoki, Makowa, Plonowa Ptasia, Równa, Skrzeczkowicka, Spacerowa, Spokojna, Starowiejska, Świerklańska, Wodzisławska od nr 175 do końca (nieparzyste) i od 208 do końca (parzyste).
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Wodzisławska 201
24 Dzielnica Rój
Osiedle Gwarków, ulice: Gwarków, Górnicza, Skarbek, Szybowa, Węglowa.
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Gwarków
25 Dzielnica Sikorskiego
Osiedle Sikorskiego bloki od 1 ? 8, ulice: Okrężna, Aleja Sterna, Szkoła Podstawowa Nr 14, III LO.
Gimnazjum Nr 3
os. Sikorskiego
26 Dzielnica Sikorskiego
Osiedle Sikorskiego bloki od 9 ? 17, ulice: Bankowa, Za Targiem, Sąsiedzka, Wesoła, Szkoła Podstawowa Nr 15.
Szkoła Podstawowa Nr 15
os. Sikorskiego
27 Dzielnica Sikorskiego
Osiedle Sikorskiego bloki od 20 - 26, Nr 42, 44 i 50 C,D, ulice: Minimalna, Miodowa, Promienna, Przedszkole Nr 16, Osińska nr 101.
Gimnazjum Nr 3
os. Sikorskiego
28 Dzielnica Sikorskiego
Osiedle Sikorskiego bloki od: 18-19 i 27-36.
Szkoła Podstawowa Nr 15
os. Sikorskiego
29 Dzielnica Osiny
Ulice: Baranowicka, Biesiadna, Familijna, Główna, Owocowa, Rodzinna, Spółdzielcza, Szkolna, Warszowicka, Wiosenna, Wąwozowa.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 7
ul. Szkolna 8
30 Dzielnica Baranowice
Ulice: Błękitna, Cicha, Dworska, Nepomucena, Kawowa, Kościelna, Kościuszki od nr 106 do końca (parzyste) i od nr 91 do końca (nieparzyste), Letnia, Lipowa, Ładna, Mała, Młyńska, Ogrodnicza (oprócz nr 6, 6A, 8, 10, 12), Podlesie, Południowa, Pukowca, portowa,
Strażacka, Strefowa, Szoszowska, Zamkowa, Zielna.

Zespół Szkół Nr 3
ul. Strażacka 6

31 Dzielnica Kleszczów
Ulice: Chabrowa, Deszczowa, Fiołkowa, Jasna, Kleszczowska, Lawendowa, Nowopszczyńska, Ogrodnicza 6, 6A, 8, 10, 12, 11-go Listopada, Paderewskiego, Poprzeczna, Przyjazna, Pszczyńska od nr 56 do końca, Radosna, Serdeczna, Skotnica Sosnowa, Targowa, Urocza, Uroczysko, Ustronna, Wodna, Wyzwolenia, Zacisze, Zaułek, Złota.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 6
ul. Pszczyńska 81

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:46
Ilość wyświetleń:5431

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij