Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 654/L/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.06.2002 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

UCHWAŁA Nr 654/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie : art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 ,poz.1591ze zm.) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889 - ze zm.).

RADA MIASTA

u c h w a l a :


§ 1.

Przyjąć ? zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ??- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


U Z A S A D N I E N I E


Nowelizacja ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej , dokonana w październiku 2001 r. , umożliwiła samorządom terytorialnym przyznawanie za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nagród i wyróżnień. Określenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień , należy zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji organu stanowiącego gminy (art.28 ust.2 ww ustawy ).


Załącznik
do Uchwały Nr 654/L/02
Rady Miasta Żory
z dnia 27.06.2002 r.

Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 1

Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym są : plakietki, puchary i dyplomy.

§ 2

Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nie może być wyższa niż:
- 300 % w przypadku seniorów,
- 100 % w przypadku juniorów
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
" Monitor Polski".

§ 3

Nagrody i wyróżnienia zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznawane za:

  1. udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy.
  2. zajęcie miejsc od pierwszego do czwartego w mistrzostwach kraju.
  3. osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym np. samotny rejs żeglarski lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.
  4. ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata.

§ 4

  1. Prezydent Miasta przyznaje nagrody i wyróżnienia zawodnikom na wniosek Zarządów Klubów Sportowych, udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.
  2. Osiągnięcia opisane w § 3 pkt 4 wymagają przedstawienia zatwierdzenia przez odpowiednie organizacje sportowe.
  3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wysoki wynik sportowy został przez zawodnika uzyskany, a w przypadku osiągnięć opisanych w § 3 pkt 4 - zatwierdzony przez odpowiednie organizacje sportowe.
  4. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Prezydent Miasta z własnej inicjatywy.

§ 5

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych , o których mowa w § 3 pkt 1,2 i 4, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75 % sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

§ 6

Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości 75 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości stawek określonych w § 2.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:46
Ilość wyświetleń:2608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij