Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 648/L/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.06.2002 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok.

UCHWAŁA Nr 648/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok.


Na podst. art. 18 ust. 1 i 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm. ), art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ? Prawo geodezyjne i kartograficzne ?
( Dz.U. Nr 100 z 2000 r ., poz. 1086 z późn. zm.).

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1.

Dokonać zmian w planie finansowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok zgodnie z zał. Nr 1

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1 do uchwały RM Żory
Nr 648/L/02 z dnia 27.06.2002 r.

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNY
na 2002 rok

w zł
--------------------------------------------
I. P R Z Y C H O D Y

1. Stan funduszu na 01.01.2002 roku 139.274

2. Przychody własne 200.000
w tym:
- § 0830 - wpływy z usług 200.000
3. Przelewy redystrybucyjne 106.000
- § 2960 - z CFGZGiK 50.000
- § 2960 - z WFGZGiK 56.000
---------------------------------------------

PRZYCHODY - ogółem / 1 + 2 + 3 / 445.274

---------------------------------------------

II W Y D A T K I

4. Wydatki bieżące / własne/ 410.000
w tym:
- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia 44.000
- §4270 - zakup usług remontowych 10.000
- §4300 - zakup usług pozostałych 310.000

- §2960 - Przelewy redystrybucyjne 46.000
w tym:
- przelewy na CFZGiK 23.000
- przelewy na WFZGiK 23.000

5. Wydatki inwestycyjne /własne/ 30.000
- §6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000

6. Stan funduszu na koniec roku 2002 5.274
----------------------------------------------

WYDATKI - ogółem / +4+5 +6 / 445.274

----------------------------------------------


U Z A S A D N I E N I E

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym przeznaczonym na utrzymanie oraz zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizację treści mapy zasadniczej naszego miasta.
Środki funduszu pochodzą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, opłat za czynności związanych z prowadzeniem robót geodezyjnych oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Z uwagi na wzrost przychodów spowodowany przyznaniem dotacji z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie w wysokości 50 tysięcy złotych oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 56 tysięcy złotych jak również nadwyżkę powstałą z 2001 roku wnoszę o zmianę planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Ponieważ środki funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym proponuję uzyskaną nadwyżkę oraz dotacje wykorzystać w 2002 roku na wykonanie mapy numerycznej enklawy Boguszowice, założenie ewidencji gruntów i budynków dzielnic: Kleszczów, Kleszczówka i Zachód.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:47
Ilość wyświetleń:1848

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij