Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 645/L/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.06.2002 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 r

UCHWAŁA Nr 645/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 r

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591/, art.109 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r.,Nr 155 poz. 1014/, art.4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz.U.Nr 150,poz.983 z późn. zm./

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Dokonać zmian - zwiększenia budżetu miasta Żory na 2002 rok o kwotę: 1.046.283,25 zł

w wyniku umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn ?Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki od ul. Biskupa do ul. Osińskiej z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej 46.283,25 zł

w wyniku umorzenia kredytu z BGK z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn "Budowa budynku użyteczności publicznej
przy Alei Zwycięstwa w Żorach": 1.000.000,00 zł
w sposób następujący :

1. Zwiększyć dochody o kwotę 1.046.283,25 zł

w dziale 758 ? Różne rozliczenia 1.046.283,25 zł
rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe 1.046.283,25 zł
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów 1.046.283,25 zł

2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.046.283,25 zł

w dziale 600 - Transport i łączność 1.000.000,00 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu 1.000.000,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000,00 zł

zadanie pn ? Dzielnica Śródmieście ? Modernizacja ul. Górne
Przedmieście?

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.283,25 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 46.283,25 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46.283,25 zł

zadanie pn "Wykonanie kolektora sanitarnego i kolektora deszczowego
na terenie os.Kłapczyka II /III etap/ do ul. Folwareckiej"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

W wyniku

- umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn ?Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Kościuszki od ul. Biskupa do ul.Osińskiej z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej w kwocie 46.283,25 zł

- umorzenia kredytu z BGK z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn "Budowa budynku użyteczności publicznej przy Alei Zwycięstwa w Żorach w kwocie 1.000.000,00 zł
/Aneks Nr 1 do umowy Nr 718/I/2001 o kredyt na sfinansowanie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy/

proponuję zaangażować środki finansowe jw. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

"Dzielnica Śródmieście ? Modernizacja ul. Górne Przedmieście" 1.000.000 zł
na etapie planowania budżetu 2002 r.zadanie to zostało niedoszacowane /wyjaśnienie Wydziału Gospodarki Komunalnej /

"Wykonanie kolektora sanitarnego i kolektora deszczowego na terenie os. Klapczyka II / III etap/ do ul. Folwareckiej": 46.283,25 zł

W kwietniu br. został złożony ? skierowany do Zarządu WFOŚiGW Katowice wniosek o częściowe (25%) umorzenie pożyczki otrzymanej w kwocie ? 185.133,00
zł na podstawie zawartej w dn. 2.04.2001 r. umowy pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z podłączeniem budynków do kanalizacji".
Na wniosek Gminy - Zarząd WFOŚiGW zawiesił spłatę części II raty pożyczki - ostatniej w wysokości 46.283,25 zł do dnia 30.06.2002 r., tj. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały, dot.: umorzenia części pożyczki. Pismem z dn. 11.06.2002 r. WFOŚiGW poinformował, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zwolnienie gminy z obowiązku spłaty 25% zaciągniętej pożyczki, tj. kwoty 46.283,25 zł, pod warunkiem wykorzystania tej kwoty na realizację zadania "Wykonanie kolektora sanitarnego i kolektora deszczowego na terenie os. Kłapczyka II (III etap) do ulicy Folwareckiej".

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:47
Ilość wyświetleń:2654

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij