Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 637/L/02 RADY MIASTA ŻORY z 27.06.2002 ROKU w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

UCHWAŁA NR 637/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z 27.06.2002 ROKU

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)

RADA MIASTA

U C H W A L A:

§ 1

Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 ? 2007, którego postanowienia zawierają:

 1. Postanowienia ogólne. Zał. Nr 1
 2. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2002 ? 2007, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Zał. Nr 2
 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali na lata 2002 ? 2007. Zał. Nr 3
 4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2002 ? 2007. Zał. Nr 4
 5. Zasady polityki czynszowej. Zał. Nr 5
 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi
  w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 ? 2007. Zał. Nr 6
 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2002 ? 2007. Zał. Nr 7
 8. Wysokość wydatków w latach 2002 ? 2007, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne oraz wpływy z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy . Zał. Nr 8
 9. Zasady poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
  Zał. Nr 9

§ 2

W załączniku do Uchwały Rady Miasta Żory Nr XXI/262/2000 z 24.02.2000 roku w sprawie ?Polityki mieszkaniowej miasta Żory w latach 2000 ? 2010 i programów jej realizacji? uchyla się rozdział 7 pt. ?Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy? (str. 117).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E


W związku z wejściem w życie ustawy z 10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 01.71.733) gmina została zobowiązana do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, którego zakresem winny być objęte zagadnienia określone art. 21 pkt. 1-8 ustawy.
Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy umożliwi prawidłowe zgodne z prawem gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy Żory.
Ustawodawca zobowiązał rady gmin do zinwentaryzowania wielkości i stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego, określenia w kolejnych pięciu latach wielkości nakładów remontowych, źródeł finansowania, zasad i sposobu zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz podjęcia działań mających na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Zasady polityki czynszowej, stanowiące fragment programu są jedyną i niezbędną podstawą prawną umożliwiającą Zarządowi Miasta Żory podjęcie uchwały ustalającej stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Podjęcie i realizacja uchwały rodzi daleko idące skutki dla społeczności lokalnej.
Zapisy uchwały stanowią również podstawę prawną do tworzenia warunków dla zaspokojenia przez Gminę Żory potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w ramach realizacji zadań własnych gminy.
Zinwentaryzowany, oceniony technicznie, podzielony uchwałą na lokale socjalne i lokale mieszkalne, komunalny zasób mieszkaniowy prawidłowo służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej w stopniu podstawowym, a zaplanowany zakres remontów pozwala utrzymać zasób mieszkaniowy w stanie niepogorszonym.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:48
Ilość wyświetleń:2830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij