Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 611/XLVII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.02.2002r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządowych Zespołów Placówek Oświatowych w Żorach oraz zmiany numeracji przedszkoli wchodzących w ich skład.

UCHWAŁA Nr 611/XLVII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.02.2002r.


w sprawie: zmiany nazwy Samorządowych Zespołów Placówek Oświatowych w Żorach oraz zmiany numeracji przedszkoli wchodzących w ich skład.

Na podstawie: art.7 ust. 1, pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 5 ust. 2 pkt. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

 1. Dokonać zmiany numeracji przedszkoli w ten sposób, że:

  Przedszkole Nr 7 w Żorach otrzymuje Nr 6;
  Przedszkole Nr 10 w Żorach otrzymuje Nr 7.

 2. Dokonać zmiany nazw zespołów placówek oświatowych w ten sposób, że:
 • Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Żorach-Kleszczowie obejmujący Szkołę Podstawową Nr 6 i Przedszkole Nr 7 otrzymuje nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Żorach
  obejmujący Szkołę Podstawową Nr 6 i Przedszkole Nr 6;

 • Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Żorach-Osinach obejmujący Szkołę Podstawową Nr 7 i Przedszkole Nr 10 otrzymuje nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Żorach obejmujący Szkołę Podstawową Nr 7 i Przedszkole Nr 7

 • Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Żorach-Rowniu
  obejmujący Szkołę Podstawową Nr 9 i Przedszkole Nr 9
  otrzymuje nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Żorach
  obejmujący Szkołę Podstawową Nr 9 i Przedszkole Nr 9.


§ 2.

Mając na uwadze treść § 1 dokonać zmiany uchwały Nr VIII/72/99 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 11.03.99 r. w/s ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów, prowadzonych przez Miasto Żory w ten sposób, iż:

 1. w § 1 uchwały w miejsce:
 • Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żorach-Kleszczowie ul. Pszczyńska 81

  wprowadza się
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żorach ul. Pszczyńska 81

 • Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żorach- Osinach ul. Szkolna 8

  wprowadza się
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żorach ul. Szkolna 8;

 • Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Żorach-Rowniu im.Henryka Sienkiewicza w Żorach-Rowień ul.Rybnicka 226

  wprowadza się
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Żorach ul. Rybnicka 226.
 1. w załączniku nr 1 w/w uchwały w miejsce:
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żorach-Kleszczowie wprowadza się
  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żorach;
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żorach-Osinach wprowadza się Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żorach;
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Żorach-Rowniu wprowadza się Szkoła Podstawowa Nr 9 w Żorach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą od 1 marca 2002 r.


U Z A S A D N I E N I E


W styczniu 1997 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie nadania aktów założycielskich Samorządowym Zespołom Placówek Oświatowych w Żorach-Osinach, Żorach-Kleszczowie i Żorach-Rowniu. Od 1 września 1997 r. powstały trzy w/w zespoły jako jednostki organizacyjne gminy Żory zwane Zespołami. W skład Zespołów weszły:
w Żorach- Osinach - Szkoła Podstawowa Nr 6 i Przedszkole Nr 7;
w Żorach-Kleszczowie - Szkoła Podstawowa Nr 7 i Przedszkole Nr 10;
w Żorach-Rowniu - Szkoła Podstawowa Nr 9 i Przedszkole Nr 9.

Nadano w/w Zespołom statut oraz ustalono obwody szkół podstawowych.
W związku z wymogami reformy oświatowej w 1999 r. uchwałą RM Nr VIII/72/99 ustalono sieć szkół publicznych w Żorach i ich obwody oraz uchwałą IX/77/99 przekształcono szkoły podstawowe (w 6-letnie) nadając szkołom podstawowym nowe akty założycielskie i aktualne obwody.

Praktyka wykazała, że w/w nazewnictwo SZPO jest niezbyt przejrzyste i sprawia trudności, zwłaszcza osobom nie związanym ze szkolnictwem.
Powodem trudności jest:

 • brak numeracji Zespołów;
 • nieprawidłowe określenie miejsca tych Zespołów - adres: Żory (a nie Żory-Dzielnica);
 • różnorodna numeracja szkoły i przedszkola, wchodzących w skład SZPO Żory-Osiny i SZPO Żory-Kleszczów.
 • brak w nazwie "SZPO" jednoznacznego określenia, jakie placówki wchodzą w skład Zespołu. Art. 2 ustawy o systemie oświaty określa, co jest objęte systemem oświaty: szkoły różnego typu, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze itp.

Dla niektórych nazwa SZPO może więc określać placówki inne niż szkoły i przedszkola, zajmujące się np. ludźmi dorosłymi.

W związku z powyższym proponuję zmianę nazwy Zespołów oraz zmianę numerów przedszkoli, wchodzących w skład danego Zespołu, na taką samą jak ma szkoła podstawowa.

Proponuję nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny :

Nr 6 - obejmujący SP- 6 i Przedszkole - zmiana nr P-la z 7 na 6
Nr 7 - obejmujący SP-7 i Przedszkole - zmiana nr P-la z 10 na 7
Nr 9 - obejmujący SP-9 i Przedszkole Nr 9 (bez zmiany).

Wiązać się to będzie z aktualizacja pieczęci urzędowych ( m.in. z zamówieniem metalowych pieczęci w Mennicy), wymianą tablic z nazwami i zmianą w statucie.
Obwody szkół podstawowych pozostają bez zmiany.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:51
Ilość wyświetleń:4304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij