Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 602/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

UCHWAŁA Nr 602/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.


w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.


Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) w związku z wezwaniem lekarzy medycyny Ireneusza Ryszkiela, Grzegorza Kuballi, Krzysztofa Wróbla, Tadeusza Porwolika, Zbigniewa Wrzoskiewicza, Henryka Augustyniaka i Jacka Twardzika


RADA MIASTA
uchwala :

§ 1.

Odmówić zmiany bądź uchylenia uchwały Rady Miasta z dnia 29 listopada 2001 r. Nr 540/XLIV/01 w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE


Uchwałą Nr 540/XLIV/01 z dnia 29.11.2001 roku Rada Miasta zadecydowała o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej, poprzez likwidację działalności poradni chirurgicznej i urazowo - ortopedycznej w związku z przejęciem funkcji poradni przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej "Multi - Med.".
Grupa lekarzy zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej wezwała Radę Miasta do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego w następstwie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Lekarze postawili zarzut sprzeczności z prawem procesu podejmowania uchwały uzasadniając go następującymi okolicznościami:
- wybór niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej "Multi - Med" jako podmiotu przejmującego funkcje likwidowanych poradni, był nieobiektywny, gdyż właścicielem zakładu jest radny Rady Miasta,
- wspomniany radny uczestniczył w pracach Rady Miasta oraz komisji Rady, związanych z rozpoznaniem przedmiotowej sprawy,
- przedmiotową uchwałą Miasto przekazało radnemu w dzierżawę mienie komunalne w celu prowadzenia działalności na własny rachunek.
Rada Miasta powyższe zarzuty uznaje za nieuzasadnione.

Po pierwsze, rozstrzygając kwestię przejęcia funkcji likwidowanej poradni przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Rada dokonywała oceny dwóch złożonych ofert w przedmiocie świadczenia usług medycznych. Oferty złożone przez "Multi - Med" Sp. z o.o. i grupę lekarzy chirurgów zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej, rozpatrywane były na równych zasadach, bez preferowania którejkolwiek z nich. Podejmując decyzję Rada oparła się m.in. na opiniach wyrażonych przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz dyrektora zespołu.
Autorzy obydwu opinii opowiedzieli się za wyborem oferty "Multi - Med".
Twierdzenie, iż wybór na oferty "Multi - Med", wpłynął fakt, iż właścicielem tego zakładu jest radny Rady Miasta, nie ma żadnego oparcia w faktach.

Po drugie, radny Jan Muchowicz - właściciel "Multi - Med", faktycznie uczestniczył w pracach Rady Miasta i komisji, związanych z rozpoznaniem sprawy likwidacji poradni lecz nie uczestniczył w głosowaniu. W trakcie sesji Rady Miasta, gdy okazało się, że przez niedopatrzenie radny głosował w przedmiotowej sprawie, głosowanie to powtórzono już bez jego udziału.
Zachowanie powyższe jest zgodne z przepisem art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Po trzecie, nieprawdą jest, jakoby przedmiotową uchwałą Rada Miasta zadecydowała o oddaniu komukolwiek w dzierżawę mienia komunalnego. Uchwała stwierdza, iż mienie zakładu zostanie udostępnione podmiotowi niepublicznemu na warunkach określonych w uchwale Rady Miasta Żory Nr XXVII/336/00 z dnia 29.06.2000 roku.
Zapis powyższy ma charakter jedynie intencyjny i nie decyduje o faktycznym rozporządzeniu mieniem. Do tegoż rozporządzenia, a więc zawarcia umowy cywilnoprawnej i wydania mienia, dojdzie dopiero po zlikwidowaniu poradni.


Ponadto, zgodnie z przepisem art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Ponieważ zakład "Multi - Med" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym samym posiada osobowość prawną, do radnego Jana Muchowicza odnosi się druga część przytoczonego przepisu tj. zakaz zasiadania w zarządzie spółki oraz bycia jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Ponieważ radny żadnej z tych funkcji nie pełni, przyszłe przejęcie przez "Multi - Med" mienia komunalnego nie będzie stanowić naruszenia w/w przepisu.
Mając powyższe na uwadze, Rada nie znajdując podstaw dla uznania zarzutów za uzasadnione, postanowiła odmówić dokonania zmiany lub uchylenia uchwały.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:53
Ilość wyświetleń:2305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij