Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 600/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 600/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.

w sprawie: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt.8, art. 40 ust1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 i Nr 142 poz. 1591) i art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2001r o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawy - Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. z 2002 Nr 1 poz. 2)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zwolnić całkowicie z opłat stałych wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

§ 2.

Podstawą zwolnienia z opłat stałych bezrobotnych i absolwentów jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o spełnieniu warunków do uznania za bezrobotnego lub absolwenta zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy z dnia 14.12.94r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

§ 3.

Zwolnienie z opłat stałych za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie dokonanie pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian czy poszerzenia wpisu.

§ 4.

Zwolnić z opłat stałych wnioski o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej spowodowane wprowadzeniem administracyjnej zmiany w nazewnictwie ulic bądź numeracji budynków.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Żory Nr 418/XXXIII/2000 z dnia 28.12.2000r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej od czynności urzędowych dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i od zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


UZASADNIENIE


W dniu 23 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2001 roku o zmianie między innymi prawa działalności gospodarczej. Ustawa ta w art.3 stanowi że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł.
Jest to znaczący wzrost opłat w stosunku do poprzednio obowiązujących w naszym mieście (wpis 30 zł, a zmiana 15 zł)
Na mocy obowiązującej od 23 stycznia ustawy Rada Gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat. Zarząd Miasta chcąc umożliwić podejmowanie działalności gospodarczej i zachęcić do podejmowania tej działalności przez osoby bezrobotne i absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przedkłada projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zaproponowane zwolnienia dotyczą pierwszego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby bezrobotnej lub absolwenta. Projekt uchwały zawiera również propozycję zwolnienia od opłat ( co obowiązywało dotychczas) wniosków o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej spowodowanych administracyjną zmianą w nazewnictwie ulic bądź numeracji budynków.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:53
Ilość wyświetleń:1968

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij