Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 599/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory.

UCHWAŁA Nr 599/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 62, poz. 627 ze zm.)


RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zatwierdzić regulamin rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.02.2002r.


UZASADNIENIE


Proponowane dopłaty dotyczą osób fizycznych, właścicieli budynków o wyłącznej funkcji mieszkalnej. Dofinansowanie ma być równoważne opłacie za zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków.
Odbiorca ścieków winien przekazywać zleceniodawcy oprócz rachunku za usługę (opiewa na ilość kursów ) również dowód dostawy ścieków na oczyszczalnię ( wystawia oczyszczalnia ) z wymienioną ilością ścieków.

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta
Nr 599/XLVI/02 z dnia 31.01.2002r.


R E G U L A M I N

rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory.

§ 1.

Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, właściciele bądź posiadacze budynków mieszkalnych z wyłączeniem osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku której powstają ścieki.

§ 2.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wywozu nieczystości płynnych w wysokości 2,78 zł/m3 wywiezionych ścieków ( równowartość kosztów zrzutu ścieków na oczyszczalnię PWiK Żory Sp. z o.o.).

§ 3.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Żory wniosek.
Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę za wywóz ścieków wystawioną przez podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Prezydenta Miasta Żory,
  2. dowód dostawy nieczystości płynnych na oczyszczalnię,
  3. dokument potwierdzający własność lub prawo posiadania budynku lub umowę dzierżawy czy najmu.

§ 4.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Miasta.

§ 5.

Wnioski będą rozpatrywane w okresach półrocznych ( lipiec, styczeń ) i realizowane w miarę napływu środków na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki .

§ 6.

Dofinansowanie podlega zwrotowi, w całości wraz z odsetkami za zwłokę, od dnia jego udzielenia, w przypadku stwierdzenia eksploatacji szamba niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2002r.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:53
Ilość wyświetleń:3698

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij