Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 588/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 534/XLIII/2001 z dnia 25.10.2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Żorach.

UCHWAŁA Nr 588/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 534/XLIII/2001 z dnia 25.10.2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Żorach.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.17, art. 12 pkt. 11 oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 ), art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a, b, c, d oraz art.17 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm.) oraz art.10 a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 z 1999 r. poz. 96 z późn. zm.) po dokonaniu uzgodnień z Kuratorem Oświaty i zasięgnięciu opinii Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia


RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Dokonać zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 534/XLIII/2001 z dnia 25.10.2001r. w ten sposób, iż plan sieci szkół określonych w załączniku do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku.

§ 2.

Zmieniony plan sieci szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1 września 2002r. na terenie Miasta Żory podać do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 588/XLVI/02
Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002r.


Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem
1 września 2002 r. na terenie Miasta Żory.


Lp.

Typy szkół ponadgimnazjalnych
(od 01.09.2002 r.)

Adres szkoły

Organ prowadzący szkołę

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki

44-240 Żory
ul. Powstańców 6

Miasto Żory

2.

II Liceum Ogólnokształcące

44-240 Żory
ul. Boryńska 2

Miasto Żory

3.

II Liceum Profilowane

44-240 Żory
ul. Boryńska 2

Miasto Żory

4.

Technikum Nr 2

44-240 Żory
ul. Boryńska 2

Miasto Żory
5. III Liceum Ogólnokształcąceim. Z. Herberta 44-240 Żory
os. Sikorskiego
Miasto Żory
6. Technikum Nr 1 44-240 Żory
ul. Rybnicka 5
Miasto Żory
7. I Liceum Profilowane 44-240 Żory
ul. Rybnicka 5
Miasto Żory
8. III Liceum Profilowane 44-240 Żory
ul. Strażacka 6
Miasto Żory
9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 44-240 Żory
os. Ks. Władysława
Miasto Żory
10. Technikum Nr 3 44-240 Żory
os. Ks. Władysława
Miasto Żory
11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 44-240 Żory
os. Pawlikowskiego
Miasto Żory


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 534/XLIII/2001 Rady Miasta Żory z dnia 25.10.2001 r. ustalono plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Żorach tworzonych z dniem 1 września 2001 r.
W związku z Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego zachodzi konieczność dokonania zmian w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1września 2002 r.
W 2002 roku zaczną funkcjonować następujące typy szkół ponadgimnazjalnych:

  1. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnim uzupełniający liceum ogólnokształcącym lub trzyletnim technikum uzupełniającym;
  2. trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  3. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  4. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W późniejszym okresie utworzone zostaną dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
Projekt sieci szkół ponadgimnazjalnych uzgodniony został ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Pozytywną opinię przedstawił także Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowa Rada Zatrudnienia. W/w projekt uzgodniony został także z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:55
Ilość wyświetleń:1821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij