obrazek

Urząd Miasta Żory
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel. (48 32) 43-48-200
fax (48 32) 43-50-780

 Tu znajduje się sekretariat Prezydenta Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta oraz urzędują: Sekretarz Miasta, Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury i Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji, Kultury i Sportu.

W budynku ulokowane są następujące komórki organizacyjne:

Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Organizacyjny, Wydział Skarbu Miasta, Zespół Radców Prawnych, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Wydział Inżynierii Środowiska, Geolog Powiatowy, Zespół Informatyków, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Geodeta Powiatowy, Zespół Zamówień Publicznych, Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Miejski Konserwator Zabytków.


Urząd Miasta Żory
Rynek 9
44-240 Żory
tel. (48 32) 43-48-100,
fax (48 32) 43-48-151

Tu urzęduje Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

W budynku tym odbywają się sesje Rady Miasta.
W budynku ulokowane są następujące komórki organizacyjne:

Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Edukacji,  Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Gospodarczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zespół Kontoroli, Zespół Spraw Społecznych, Biuro Rady Miasta, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Zespół Zarządzania Energią, Samodzielne Stanowisko ds. BHP.