Zakres zadań Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

 Regulamin Organizacyjny