Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GKK)
Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
www.geodezja.zory.pl | www.geoportal.zory.pl

imię i nazwisko

stanowisko nr pokoju nr telefonu
Dyrda Ewa geodeta powiatowy
naczelnik wydziału
408 IV piętro 32 4348239
gkk@um.zory.pl

 

Referat Ewidencji Gruntów (REG)
email: gkk-rgk@um.zory.pl

Kawczyńska Wiesława kierownik 407 IV piętro 32 4348293
Kuśka Aneta inspektor 407 IV piętro 32 4348293
Prus Maria podinspektor 411 IV piętro 32 4348208
Budner-Sakowicz Sylwia referent 411 IV piętro 32 4348208
Rożek Wojciech inspektor 407 IV piętro 32 4348292
Ziętara Aldona inspektor 407 IV piętro 32 4348292

 

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (RZG)
 

 
Zając Magdalena kierownik  6 parter 32 4348214
ikerg@um.zory.pl
Sitko Maria inspektor
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
Jakuszewska Marzena referent
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
Florczak Monika referent
(zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów do zgłoszeń)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Sobieńko Natalia młodszy referent
(uwierzytelnianie materiałów)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Waleczek Kinga podinspektor 2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Skaba Agata podinspektor 204 II piętro 32 4348405
odgk@um.zory.pl
Pieniak Aleksandra podinspektor
(zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów do zgłoszeń)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Michalik Marzena inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Adamczyk Anna inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Palowska Agnieszka geodeta 411 IV piętro 32 4348208

 

Referat ds. Podziałów i Rozgraniczeń
email: gkk-pr@um.zory.pl

Agnieszka Charzyńska referent
(podziały nieruchomosci)
409 IV piętro 32 4348291
Różańska Ewa inspektor
(numeracja adresowa nieruchomości)

 

Referat Systemu Informacji o Terenie (SIT)
email: sit@um.zory.pl

 
Majos Tomasz inspektor 5 parter 32 4348294
Konsek Olimpia inspektor