Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 82914-2012 z dnia 2012-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żory
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dodatkowych zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rozwijających zainteresowania przyrodnicze, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, rozwijających...
Termin składania ofert: 2012-03-30

Numer ogłoszenia: 66753 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82914 - 2012 data 16.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4348245, fax. 32 4348248.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: