Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30985-2016 z dnia 2016-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żory
Zakres robót Roboty drogowe 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana), - odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, - rozbiórka...
Termin składania ofert: 2016-04-08

Numer ogłoszenia: 80622 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30985 - 2016 data 24.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4348245, fax. 32 4348248.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: