Gmina Miejska Żory
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500134748-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.
Żory:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561593-N-2018
Data: 23/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Żory, Krajowy numer identyfikacyjny 27625554200000, ul. Al. Wojska Polskiego  25, 44240   Żory, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 348 245, e-mail umzory@um.zory.pl, faks 324 348 248.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zory.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 12:00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych