Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-10-12 12:53:48 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2018-10-12 12:54:06 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-10-12 12:54:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:55:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1480.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z przesłaniem aplikacji SWN do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz naliczania jednorazowego dodatku uzupełniajacego (jdu) na rok 2018" w pozycji nr 1
2018-10-12 12:55:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:56:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1481.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 2
2018-10-12 12:56:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:57:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1482.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 3
2018-10-12 12:57:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:58:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1483.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 4
2018-10-12 12:58:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:58:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1484.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 5
2018-10-12 12:58:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 12:59:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1485.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 6
2018-10-12 12:59:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:00:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1486.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 7
2018-10-12 13:00:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:02:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1487.2018_BPKS w sprawie udzielenia Żorskimu Towarzystwu Kulturalnemu "Kontrapunkt" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Promocja Mista Żory poprzez" w pozycji nr 8
2018-10-12 13:02:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:03:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1488.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro oraz sfinansowania wykonania kart do głosowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Żory i Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 9
2018-10-12 13:03:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:04:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1489.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawca w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2018-2019 " w pozycji nr 10
2018-10-12 13:04:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:06:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:14:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1490.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Łąkowej" w pozycji nr 11
2018-10-12 13:14:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:16:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1491.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 12
2018-10-12 13:16:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:16:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:18:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1492.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r." w pozycji nr 13
2018-10-12 13:18:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:19:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1493.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej we wrześniu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnścią w Żorach" w pozycji nr 14
2018-10-12 13:19:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:20:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:25:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1494.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r." w pozycji nr 15
2018-10-12 13:25:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:26:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1495.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia awaryjnych remontów bieżących dróg na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 16
2018-10-12 13:26:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:27:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1496.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia wykonania podwieszenia oprawy oświetleniowej na słupie przy skrzyżowaniu ulicy Jagodoweej z ulicą Wiklinową w Żorach" w pozycji nr 17
2018-10-12 13:27:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:28:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1497.2018_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z księgi wieczystej GL1X/00022213/6 prawa odkupu" w pozycji nr 18
2018-10-12 13:28:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:29:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1498.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki stanowiązgo własność Gminy Żory" w pozycji nr 19
2018-10-12 13:29:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:30:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1499.2018_SM w sprawie zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie operatu szacunkowego w ramach postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 20
2018-10-12 13:30:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:33:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1500.2018_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1304.2018 z dnia 5.06.2018r." w pozycji nr 21
2018-10-12 13:33:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-12 13:34:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1501.2018_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap V. Część 2 - Nawierzchnie asfaltowe w Żorach" w pozycji nr 22
2018-10-12 13:34:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:35:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1502.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej we własności Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 23
2018-10-15 08:35:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:37:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1503.2018_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o." w pozycji nr 24
2018-10-15 08:37:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:38:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1504.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 584/XLVII/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 25
2018-10-15 08:38:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:38:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1505.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup 43 szt. wkładów do koszy ulicznych zlokalizowanych wzłuż ul. Boryńskiej oraz ul. Wodzisławskiej " w pozycji nr 26
2018-10-15 08:38:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:39:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1506.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 27
2018-10-15 08:39:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:40:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1507.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. " w pozycji nr 28
2018-10-15 08:40:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:41:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1508.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania tężni solankowej przy ul. Folwareckiej w Żorach " w pozycji nr 29
2018-10-15 08:41:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:42:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1509.2018_ZZE w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w zakresie części 1 i 2 zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2018 - 2019 " w pozycji nr 30
2018-10-15 08:42:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:43:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1510.2018_GKK w sprawie powołania komisji w celu wyłączania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu" w pozycji nr 31
2018-10-15 08:43:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:44:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1511.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 32
2018-10-15 08:44:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:45:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1512.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r" w pozycji nr 33
2018-10-15 08:45:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:45:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1513.2018_OR w sprawie sfinansowania wynagrodzenia dla urzędników wyborczych" w pozycji nr 34
2018-10-15 08:45:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:49:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1514.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 35
2018-10-15 08:49:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:50:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1515.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 36
2018-10-15 08:50:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:51:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1516.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usługi wprowadzenia i obsługi rozliczania czasu postoju w Strefia Płatnego Parkowania w Żorach z wykorzystaniem telefonów komórkowych - system "moBILET"" w pozycji nr 37
2018-10-15 08:51:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:52:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1517.2018_IS w sprawie udzielenia zamówienia na bezpłatny odbiór zużytych baterii od mieszkańców miasta Żory z punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, administracjach osiedlowych oraz budynkach Urzędu Miasta" w pozycji nr 38
2018-10-15 08:52:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:53:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1518.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 39
2018-10-15 08:53:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:54:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1519.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia na Rzecz Kultury "Kantata" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 40
2018-10-15 08:54:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:54:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1520.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 41
2018-10-15 08:54:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:55:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1521.2018_IS w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zakup 24 drzew gat. dąb błotny" w pozycji nr 42
2018-10-15 08:55:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:57:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1521A.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej" w pozycji nr 43
2018-10-15 08:57:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:58:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1522.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 44
2018-10-15 08:58:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 08:59:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1523.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 45
2018-10-15 08:59:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:00:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1524.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 46
2018-10-15 09:00:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:00:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1525.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 47
2018-10-15 09:00:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:01:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1526.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 48
2018-10-15 09:01:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:02:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1527.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 49
2018-10-15 09:02:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:03:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1528.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 50
2018-10-15 09:03:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:04:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1529.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 51
2018-10-15 09:04:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:05:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1530.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na dostawę czytników dowodów osobistych e-dowody" w pozycji nr 52
2018-10-15 09:05:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:06:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1531.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w Żorach w zakresie części 1 i 2 zamówienia" w pozycji nr 53
2018-10-15 09:06:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:06:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1532.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z dostawą siedmiu komputerów przenośnych w ramach projektu: "Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor"" w pozycji nr 54
2018-10-15 09:07:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:07:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1533.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 55
2018-10-15 09:07:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-15 09:08:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1534.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 56
2018-10-15 09:08:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-22 10:53:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1474A.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 57
2018-10-22 10:53:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-22 10:55:25 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1474A.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r."
2018-10-22 10:55:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-10-29 15:24:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:37:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:44:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1535.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na zakup asysty technicznej z aktualizacji licencji programów USC" w pozycji nr 57
2018-11-07 07:44:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:45:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1536.2018_IMI w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań dla utrzymania dróg, funkcjonowania komunikacji i służb komunalnych w okresie zimy 2018/2019r." w pozycji nr 58
2018-11-07 07:45:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:45:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1537.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 59
2018-11-07 07:46:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:46:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1538.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 60
2018-11-07 07:46:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:47:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1539.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego w Żorach" w pozycji nr 61
2018-11-07 07:48:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:49:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1540.2018_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap XI" w pozycji nr 62
2018-11-07 07:49:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:50:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1541.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych przy odcinkach dróg ul. Szczejkowickiej, Tęczowej, Włościańskiej, Reja" w pozycji nr 63
2018-11-07 07:50:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:51:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1542.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 64
2018-11-07 07:51:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:54:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1543.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 65
2018-11-07 07:54:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:55:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1544.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 66
2018-11-07 07:55:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:56:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1545.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 67
2018-11-07 07:56:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:58:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1546.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 68
2018-11-07 07:58:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 07:59:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1547.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 69
2018-11-07 07:59:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:00:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1548.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 70
2018-11-07 08:00:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:01:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1549.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 71
2018-11-07 08:01:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:02:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1550.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 72
2018-11-07 08:02:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:04:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1551.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 73
2018-11-07 08:04:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:05:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1552.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 74
2018-11-07 08:05:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:06:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1553.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. " w pozycji nr 75
2018-11-07 08:06:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:08:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1554.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 76
2018-11-07 08:08:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:12:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1555.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie i montaż zadaszeń nad schodami i oknami piwnicznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcacych im. Karola Miarki w Żorach" w pozycji nr 77
2018-11-07 08:12:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:14:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1556.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 78
2018-11-07 08:14:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:14:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1557.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację "Teano" w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 79
2018-11-07 08:14:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:15:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1558.2018_BPKS w sprawie wykonania kampanii promocyjnej Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 80
2018-11-07 08:15:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:16:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1559.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro na mycie zewnętrzne i odmalowanie całej powierzchni 18 szt. pojemników typu "dzwon" zlokalizowanych na placykach gospodarczych zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Żory" w pozycji nr 81
2018-11-07 08:16:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:18:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1560.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej" w pozycji nr 82
2018-11-07 08:18:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:19:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1561.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3734/76 " w pozycji nr 83
2018-11-07 08:19:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:20:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1562.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2997/130 " w pozycji nr 84
2018-11-07 08:20:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:22:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1563.2018_SM w sprawie dzierżawy działki numer 3457/160 na rzecz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach" w pozycji nr 85
2018-11-07 08:22:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:26:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0060.1564.2018_ZK w sprawie zmiany zarządzenia OR.0050.134.2018 z 30.01.2018r. w sprawie planu kontroli dotacji na 2018 rok" w pozycji nr 86
2018-11-07 08:26:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:27:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1565.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 87
2018-11-07 08:27:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:37:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1566.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 88
2018-11-07 08:37:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:39:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1567.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 89
2018-11-07 08:39:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:40:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1568.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 90
2018-11-07 08:40:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:42:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1569.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 91
2018-11-07 08:42:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:42:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1570.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 92
2018-11-07 08:42:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:43:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1571.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 93
2018-11-07 08:43:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:44:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1572.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 94
2018-11-07 08:44:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:45:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1573.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sprzedaż, dostarczenie i uruchomienie urządzenia monochromatycznego" w pozycji nr 95
2018-11-07 08:45:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:46:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1574.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 96
2018-11-07 08:46:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 08:47:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1575.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na doposażenie i wykonanie prac naprawczych urządzen na psim placu zabaw w Parku Cegielnia" w pozycji nr 97
2018-11-07 08:47:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:01:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1576.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 98
2018-11-07 09:01:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:20:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1577.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na wybory samorządowe" w pozycji nr 99
2018-11-07 09:20:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:28:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1578.2018_SIR w sprawie powołani zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"" w pozycji nr 100
2018-11-07 09:28:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:29:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1579.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wydruk 400 szt. naklejek na pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów związanych z zasadmi prawidłowej segregacji odpadów" w pozycji nr 101
2018-11-07 09:29:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:30:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1580.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 102
2018-11-07 09:30:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:31:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1581.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 103
2018-11-07 09:31:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:32:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1582.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie termomodernizacji części sciany budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych im. Karola Miarki w Żorach" w pozycji nr 104
2018-11-07 09:32:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:33:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1583.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 105
2018-11-07 09:33:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:34:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1584.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 106
2018-11-07 09:34:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:36:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1585.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 107
2018-11-07 09:36:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:38:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1586.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 108
2018-11-07 09:38:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:43:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1587.2018_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania III części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowj w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.20" w pozycji nr 109
2018-11-07 09:43:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:44:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1588.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 110
2018-11-07 09:44:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:46:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1589.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 111
2018-11-07 09:46:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:47:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1590.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 112
2018-11-07 09:47:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:48:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1591.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 113
2018-11-07 09:48:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:49:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1592.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 114
2018-11-07 09:49:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:50:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1593.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. " w pozycji nr 115
2018-11-07 09:50:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:51:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1594.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego na rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach i przebudowaniem przyłącza gazu" w pozycji nr 116
2018-11-07 09:52:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:53:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1595.2018_IS w sprawie dofinansowania organizacji konkursu "Powiatowy Konkurs Ekologiczny"" w pozycji nr 117
2018-11-07 09:53:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:54:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1596.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę placu im. Księcia Władysława przy ul. Boryńskiej w Żorach" w pozycji nr 118
2018-11-07 09:54:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:55:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1597.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 119
2018-11-07 09:55:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 09:57:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1598.2018_IMI w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej" w pozycji nr 120
2018-11-07 09:57:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:01:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1599.2018_ZZE w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II w Żorach" w pozycji nr 121
2018-11-07 10:01:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:10:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1600.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. dotacji celowej na pokrycie nakładów koniecznych za wykonanie prac konserwatorskich i rekonsytukcyjnych części elementów drewnianej bramy z naświetl" w pozycji nr 122
2018-11-07 10:10:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:11:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1601.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 123
2018-11-07 10:11:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:12:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1602.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 124
2018-11-07 10:12:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:13:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1603.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 125
2018-11-07 10:13:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:14:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1604.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 126
2018-11-07 10:14:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:15:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1605.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę i montaż mebli do centrum monitoringu Komendy Miejskiej w Żorach" w pozycji nr 127
2018-11-07 10:15:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:16:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1606.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Miastem na prawach powiatu a Polską Spółką Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu" w pozycji nr 128
2018-11-07 10:16:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:16:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1607.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej" w pozycji nr 129
2018-11-07 10:16:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:17:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1608.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gminą Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Gliwicach" w pozycji nr 130
2018-11-07 10:17:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:19:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1609.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy użytkownikiem wieczystym Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach" w pozycji nr 131
2018-11-07 10:19:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:20:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1610.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy użytkownikiem wieczystym Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach" w pozycji nr 132
2018-11-07 10:20:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:23:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1611.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 133
2018-11-07 10:23:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:25:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1612.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 134
2018-11-07 10:25:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:28:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1613.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 135
2018-11-07 10:29:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:31:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1614.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach" w pozycji nr 136
2018-11-07 10:31:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:32:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1615.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach" w pozycji nr 137
2018-11-07 10:32:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:33:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1616.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach" w pozycji nr 138
2018-11-07 10:33:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:34:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1616A.2018_IMI w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr IMI-RUTM.7021.10.7.2018.MK z dnia 20.08.2018r. na dostawę 2 szt. osłon przeciwsłonecznych" w pozycji nr 139
2018-11-07 10:34:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:35:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1617.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 140
2018-11-07 10:36:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:39:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1618.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 141
2018-11-07 10:39:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:40:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1619.2018_ED w sprawie udzielenia zaktualizowanej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Żory" w pozycji nr 142
2018-11-07 10:40:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:44:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1620.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizacje systemu grzewczego" w pozycji nr 143
2018-11-07 10:44:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:45:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1621.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 144
2018-11-07 10:45:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:46:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1622.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 145
2018-11-07 10:47:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 10:48:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1623.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 146
2018-11-07 10:48:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:05:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1624.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r." w pozycji nr 147
2018-11-07 11:06:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:07:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1625.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 148
2018-11-07 11:07:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:08:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1626.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 149
2018-11-07 11:08:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:09:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1627.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na uporządkowanie nieruchomości położonej na działkach 1239/150, 1238/150 oraz 1302/150 zlokalizowanych przy ul. Górniczej z zalegających odpadów" w pozycji nr 150
2018-11-07 11:09:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:11:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1628.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 151
2018-11-07 11:11:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:12:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1629.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 152
2018-11-07 11:12:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:13:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1630.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 153
2018-11-07 11:13:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:14:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1631.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 154
2018-11-07 11:14:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:16:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1632.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadani i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego "GREEN" z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pu" w pozycji nr 155
2018-11-07 11:16:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:18:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1633.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 156
2018-11-07 11:18:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:19:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1634.2018_MKZ w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 157
2018-11-07 11:19:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:21:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1635.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 158
2018-11-07 11:21:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:22:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1636.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych dla miasta Żory z przeznaczeniem na I Żorski Bieg Biało-Czerwony" w pozycji nr 159
2018-11-07 11:22:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:24:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1637.2018_FB w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" w pozycji nr 160
2018-11-07 11:25:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:26:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1638.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 161
2018-11-07 11:26:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:29:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1639.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 162
2018-11-07 11:30:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:31:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1640.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi ul. Owocowej w Żorach - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi"" w pozycji nr 163
2018-11-07 11:31:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:33:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1641.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji (wraz z inwentaryzacją obiektu na potrzeby audytu energetycznego) w budynkach zlokalizowanych" w pozycji nr 164
2018-11-07 11:33:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:34:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1642.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę 50 szt. fabrycznie nowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji" w pozycji nr 165
2018-11-07 11:34:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:36:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1643.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 166
2018-11-07 11:36:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:37:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1644.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 167
2018-11-07 11:37:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:38:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1646.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 168
2018-11-07 11:38:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:49:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1647.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 169
2018-11-07 11:49:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:51:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1548.2018_ZKO w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych "Wielkiej Wigilii na rynku" w dniu 21.12.2018r. w Żorach" w pozycji nr 170
2018-11-07 11:51:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:51:36 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1548.2018_ZKO w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych "Wielkiej Wigilii na rynku" w dniu 21.12.2018r. w Żorach"
2018-11-07 11:52:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:54:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1648.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych "Wielkiej Wigilii na rynku" w dniu 21.12.2018r. w Żorach" w pozycji nr 170
2018-11-07 11:54:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:56:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1649.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup 2 szt. pylonów na Rondo Wodzisławskie" w pozycji nr 171
2018-11-07 11:56:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:57:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1650.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych plenerowego programu mikołajkowego" w pozycji nr 172
2018-11-07 11:57:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 11:59:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1651.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia Fundacja Caritas Katowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 173
2018-11-07 11:59:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:00:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1652.2018_BPKS w sprawie organizacji koncertu Żorskiej Orkiestry Kameralnej w ramach miejskich obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską" w pozycji nr 174
2018-11-07 12:00:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:02:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1653.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 175
2018-11-07 12:02:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:03:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1654.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 176
2018-11-07 12:03:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:05:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1655.2018_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z wykonaniem konserwacji rowów, która umożliwi właściwy spływ wód deszczowych" w pozycji nr 177
2018-11-07 12:05:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:07:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1656.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 178
2018-11-07 12:07:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:11:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1657.2018_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Kultury Kantata wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory" w pozycji nr 179
2018-11-07 12:11:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:13:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1658.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie cmentarza przy ul. Klimka" w pozycji nr 180
2018-11-07 12:13:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:14:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1659.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 181
2018-11-07 12:14:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:16:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1660.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 182
2018-11-07 12:16:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:17:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1661.2018_IS w sprawie zlecenie usługi monitorowania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu drona NOSACZ" w pozycji nr 183
2018-11-07 12:17:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:19:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1662.2018_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej GL1X/00002789/8" w pozycji nr 184
2018-11-07 12:19:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:20:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1663.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych w Żorach na os. Powstańców Śląskich stanowiących własność stanowiących własność Gminy Miejskie Żory" w pozycji nr 185
2018-11-07 12:20:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:22:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1664.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 186
2018-11-07 12:22:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:23:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1665.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 187
2018-11-07 12:23:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:24:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1666.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 188
2018-11-07 12:24:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:26:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1667.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 189
2018-11-07 12:26:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:27:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1668.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 190
2018-11-07 12:27:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:29:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1669.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. " w pozycji nr 191
2018-11-07 12:29:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:30:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1670.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 192
2018-11-07 12:31:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:32:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1671.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 193
2018-11-07 12:32:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:33:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1672.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 194
2018-11-07 12:33:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:34:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1673.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 195
2018-11-07 12:34:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:36:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1674.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 196
2018-11-07 12:36:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:37:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1675.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 197
2018-11-07 12:37:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-07 12:39:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1676.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków placówki oświatowej na 2018r." w pozycji nr 198
2018-11-07 12:39:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-08 12:43:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1645.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 199
2018-11-08 12:43:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-08 12:44:38 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1645.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 168
2018-11-08 12:44:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-09 09:04:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1645A.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 200
2018-11-09 09:04:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-09 09:04:35 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1645A.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 169
2018-11-09 09:04:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:22:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:22:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij