Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-11-08 12:45:30 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2018-11-08 12:45:45 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-11-13 14:24:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1677.2018_MKZ w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Żory na 2018r. stanowiącej refundację części poniesionych kosztów w roku 2017 nakładów koniecznych za wykonanie remontu elewacji budynku pr" w pozycji nr 1
2018-11-13 14:24:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:25:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1678.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 2
2018-11-13 14:25:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:26:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1679.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 3
2018-11-13 14:26:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:27:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1680.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sfinansowanie atrakcji w ramach Jarmarku Świątecznego" w pozycji nr 4
2018-11-13 14:27:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:28:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1681.2018_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2" w pozycji nr 5
2018-11-13 14:28:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:28:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1682.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1036/18" w pozycji nr 6
2018-11-13 14:29:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:29:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1683.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2357/129" w pozycji nr 7
2018-11-13 14:29:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:30:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1684.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi CNC dla uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku" w pozycji nr 8
2018-11-13 14:30:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:32:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1685.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych wraz z egzaminem dla 10 uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu ksz" w pozycji nr 9
2018-11-13 14:32:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:34:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1686.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku reklama cyfrowa dla 3 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowa" w pozycji nr 10
2018-11-13 14:34:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:35:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1687.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora dronów - kursu BVLOS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawod" w pozycji nr 11
2018-11-13 14:35:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:35:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1688.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego INS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do p" w pozycji nr 12
2018-11-13 14:36:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:37:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1689.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 10 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu " w pozycji nr 13
2018-11-13 14:37:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:37:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1690.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku konstrukcja i technologia ubioru dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwię" w pozycji nr 14
2018-11-13 14:37:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:39:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1691.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku grafika reklamowa dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasow" w pozycji nr 15
2018-11-13 14:39:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:40:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1692.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 16
2018-11-13 14:40:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:43:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1693.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 17
2018-11-13 14:43:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:44:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1694.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 18
2018-11-13 14:44:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:44:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1695.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 19
2018-11-13 14:45:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:45:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1696.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 20
2018-11-13 14:46:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:47:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1697.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 21
2018-11-13 14:47:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:48:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1698.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 22
2018-11-13 14:48:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:49:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1699.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1143.2018 z dnia 03.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu na film promocyjny "Bezpieczny rower" oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu" w pozycji nr 23
2018-11-13 14:49:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:50:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1700.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 24
2018-11-13 14:50:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:51:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1701.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 25
2018-11-13 14:51:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:53:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1702.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Traktatem Piastowskim w Żorach" w pozycji nr 26
2018-11-13 14:53:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:54:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1703.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w Żorach punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo " w pozycji nr 27
2018-11-13 14:54:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:59:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1704.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 na wykonanie 359 szt. kalendarzy książkowych" w pozycji nr 28
2018-11-13 14:59:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:03:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1705.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na nasadzenie roślin przy Rondzie z Bramą Krakowską, Rondzie Niemieckim oraz Rondzie Jastrzębskim" w pozycji nr 29
2018-11-13 15:03:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:04:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1706.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 30
2018-11-13 15:04:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:17:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1707.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 31
2018-11-13 15:17:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:01:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1708.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 32
2018-11-14 11:01:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:02:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1709.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 33
2018-11-14 11:02:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:03:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1710.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w październiku 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żorach" w pozycji nr 34
2018-11-14 11:03:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:04:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1711.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości gruntowej położonej w Żorach w rejonie ulicy Zalew" w pozycji nr 35
2018-11-14 11:04:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:05:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1712.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r." w pozycji nr 36
2018-11-14 11:05:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:06:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1713.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 37
2018-11-14 11:06:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:07:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1714.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 38
2018-11-14 11:07:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:08:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1715.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w " w pozycji nr 39
2018-11-14 11:08:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:09:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1716.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Pawła Lokaja, Zbigniewa Herberta, Lotniskowej, Osińskiej i Kościuszki" w pozycji nr 40
2018-11-14 11:09:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:13:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1717.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 41
2018-11-14 11:13:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:14:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1718.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 42
2018-11-14 11:14:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:15:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1719.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 43
2018-11-14 11:15:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:16:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1720.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 44
2018-11-14 11:16:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:18:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1721.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 45
2018-11-14 11:18:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:19:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1722.2018_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych" w pozycji nr 46
2018-11-14 11:19:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:20:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1723.2018_BPKS w sprawie zawarcia porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o" w pozycji nr 47
2018-11-14 11:20:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:21:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1724.2018_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego" w pozycji nr 48
2018-11-14 11:21:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:22:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1725.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 49
2018-11-14 11:22:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:27:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1726.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego" w pozycji nr 50
2018-11-14 11:27:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:28:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1727.2018_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1633.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 51
2018-11-14 11:28:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:29:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1728.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodwego w szkołach i miastach: Bytom Żory"" w pozycji nr 52
2018-11-14 11:29:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij