Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-11-08 12:45:30 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2018-11-08 12:45:45 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-11-13 14:24:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1677.2018_MKZ w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Żory na 2018r. stanowiącej refundację części poniesionych kosztów w roku 2017 nakładów koniecznych za wykonanie remontu elewacji budynku pr" w pozycji nr 1
2018-11-13 14:24:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:25:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1678.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 2
2018-11-13 14:25:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:26:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1679.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 3
2018-11-13 14:26:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:27:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1680.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sfinansowanie atrakcji w ramach Jarmarku Świątecznego" w pozycji nr 4
2018-11-13 14:27:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:28:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1681.2018_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2" w pozycji nr 5
2018-11-13 14:28:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:28:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1682.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1036/18" w pozycji nr 6
2018-11-13 14:29:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:29:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1683.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2357/129" w pozycji nr 7
2018-11-13 14:29:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:30:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1684.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi CNC dla uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku" w pozycji nr 8
2018-11-13 14:30:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:32:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1685.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych wraz z egzaminem dla 10 uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu ksz" w pozycji nr 9
2018-11-13 14:32:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:34:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1686.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku reklama cyfrowa dla 3 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowa" w pozycji nr 10
2018-11-13 14:34:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:35:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1687.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora dronów - kursu BVLOS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawod" w pozycji nr 11
2018-11-13 14:35:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:35:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1688.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego INS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do p" w pozycji nr 12
2018-11-13 14:36:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:37:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1689.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 10 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu " w pozycji nr 13
2018-11-13 14:37:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:37:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1690.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku konstrukcja i technologia ubioru dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwię" w pozycji nr 14
2018-11-13 14:37:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:39:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1691.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku grafika reklamowa dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasow" w pozycji nr 15
2018-11-13 14:39:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:40:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1692.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 16
2018-11-13 14:40:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:43:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1693.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 17
2018-11-13 14:43:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:44:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1694.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 18
2018-11-13 14:44:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:44:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1695.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 19
2018-11-13 14:45:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:45:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1696.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 20
2018-11-13 14:46:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:47:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1697.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 21
2018-11-13 14:47:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:48:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1698.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 22
2018-11-13 14:48:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:49:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1699.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1143.2018 z dnia 03.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu na film promocyjny "Bezpieczny rower" oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu" w pozycji nr 23
2018-11-13 14:49:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:50:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1700.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 24
2018-11-13 14:50:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:51:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1701.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 25
2018-11-13 14:51:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:53:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1702.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Traktatem Piastowskim w Żorach" w pozycji nr 26
2018-11-13 14:53:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:54:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1703.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w Żorach punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo " w pozycji nr 27
2018-11-13 14:54:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 14:59:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1704.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 na wykonanie 359 szt. kalendarzy książkowych" w pozycji nr 28
2018-11-13 14:59:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:03:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1705.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na nasadzenie roślin przy Rondzie z Bramą Krakowską, Rondzie Niemieckim oraz Rondzie Jastrzębskim" w pozycji nr 29
2018-11-13 15:03:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:04:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1706.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 30
2018-11-13 15:04:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-13 15:17:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1707.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 31
2018-11-13 15:17:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:01:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1708.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 32
2018-11-14 11:01:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:02:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1709.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 33
2018-11-14 11:02:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:03:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1710.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w październiku 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żorach" w pozycji nr 34
2018-11-14 11:03:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:04:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1711.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości gruntowej położonej w Żorach w rejonie ulicy Zalew" w pozycji nr 35
2018-11-14 11:04:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:05:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1712.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r." w pozycji nr 36
2018-11-14 11:05:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:06:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1713.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 37
2018-11-14 11:06:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:07:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1714.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 38
2018-11-14 11:07:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:08:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1715.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w " w pozycji nr 39
2018-11-14 11:08:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:09:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1716.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Pawła Lokaja, Zbigniewa Herberta, Lotniskowej, Osińskiej i Kościuszki" w pozycji nr 40
2018-11-14 11:09:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:13:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1717.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 41
2018-11-14 11:13:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:14:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1718.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 42
2018-11-14 11:14:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:15:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1719.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 43
2018-11-14 11:15:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:16:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1720.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 44
2018-11-14 11:16:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:18:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1721.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 45
2018-11-14 11:18:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:19:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1722.2018_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych" w pozycji nr 46
2018-11-14 11:19:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:20:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1723.2018_BPKS w sprawie zawarcia porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o" w pozycji nr 47
2018-11-14 11:20:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:21:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1724.2018_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego" w pozycji nr 48
2018-11-14 11:21:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:22:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1725.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 49
2018-11-14 11:22:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:27:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1726.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego" w pozycji nr 50
2018-11-14 11:27:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:28:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1727.2018_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1633.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 51
2018-11-14 11:28:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-14 11:29:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1728.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodwego w szkołach i miastach: Bytom Żory"" w pozycji nr 52
2018-11-14 11:29:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 10:38:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:34:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1729.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy na dostawę fabrycznie nowego aparatu do znieczulenia" w pozycji nr 53
2018-11-20 13:34:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:35:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1730.2018_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 54
2018-11-20 13:35:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:36:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1731.2018_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2019-2031" w pozycji nr 55
2018-11-20 13:36:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:37:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1732.2018_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Pawlikowskiego stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 56
2018-11-20 13:37:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:37:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1733.2018_ZSS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 57
2018-11-20 13:38:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:38:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1734.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 58
2018-11-20 13:38:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:39:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1735.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 59
2018-11-20 13:39:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:41:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1736.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 60
2018-11-20 13:41:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:42:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1738.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 61
2018-11-20 13:42:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:43:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1739.2018 _OR w sprawie sfinansowania prac dotyczących obsługi wyborów samorządowych 2018r." w pozycji nr 62
2018-11-20 13:43:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:44:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1740.2018_ZSS w sprawie zawarcia porozumień dotyczących współpracy w zakresie udzielania pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Żorach" w pozycji nr 63
2018-11-20 13:44:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:45:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1741.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację " w pozycji nr 64
2018-11-20 13:45:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:46:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1742.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szeptyckiego 12 w Żorach wpisanego do rejestru zabytków " w pozycji nr 65
2018-11-20 13:46:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:47:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1743.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. remontu budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 16 w Żorach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/581/66, objetego dotacją celową ze środków z" w pozycji nr 66
2018-11-20 13:47:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:48:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1744.2018_MKZ w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.1677.2018 z dnia 5.11.2018r." w pozycji nr 67
2018-11-20 13:48:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:49:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1745.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 68
2018-11-20 13:49:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:50:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1746.2018_ZBM w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego - licytacji na lokal użytkowy" w pozycji nr 69
2018-11-20 13:50:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:51:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1747.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 70
2018-11-20 13:51:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:52:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1748.2018_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 2 na opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Klimka w Żorach" w pozycji nr 71
2018-11-20 13:52:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:54:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1749.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 30.000 euro na wykonanie krówek reklamowych dla Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 72
2018-11-20 13:54:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:54:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1750.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej" w pozycji nr 73
2018-11-20 13:54:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:55:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1751.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro ba zakup programu komputerowego dla doradców zawodowych w ramach projektu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach Bytom i Żory"" w pozycji nr 74
2018-11-20 13:55:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:56:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1752.2018_MKZ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania projektu tablic informacyjno-edukacyjnych, stanowiacych ogrodzenie parku kulturowego - Cmentarz Żydowski w Żorach, z grafiką plansz i o" w pozycji nr 75
2018-11-20 13:56:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:57:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1753.2018_SM w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy " w pozycji nr 76
2018-11-20 13:57:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:58:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1754.2018_SM w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy " w pozycji nr 77
2018-11-20 13:58:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 13:59:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1755.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznegoi przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "KONTRAPUNKT" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 78
2018-11-20 13:59:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 14:00:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1758.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 79
2018-11-20 14:00:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 14:01:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1759.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 80
2018-11-20 14:01:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 14:02:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1760.2018_IS w sprawie zlecenia opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żory" w pozycji nr 81
2018-11-20 14:02:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-20 14:03:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1761.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wydruk materiałów graficznych" w pozycji nr 82
2018-11-20 14:03:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:45:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1737.2018_OR w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Miejskie Żory" w pozycji nr 83
2018-11-28 12:45:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:45:43 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1737.2018_OR w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Miejskie Żory" na pozycję nr 61
2018-11-28 12:45:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:46:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1756.2018_SO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 84
2018-11-28 12:46:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:47:05 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1756.2018_SO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 80
2018-11-28 12:47:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:48:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1757.2018_SO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 85
2018-11-28 12:48:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 12:48:31 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1757.2018_SO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 81
2018-11-28 12:48:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:06:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1762.2018_SM w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1663.2018 z dnia 31.10.2018r." w pozycji nr 86
2018-11-28 13:06:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:07:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1763.2018_ZSS w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 87
2018-11-28 13:07:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:07:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1764.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 88
2018-11-28 13:07:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:08:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1765.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie dostawy i montażu monitoringu wizyjnego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej w Żorach" w pozycji nr 89
2018-11-28 13:08:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:09:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1766.2018_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 965.700 zł" w pozycji nr 90
2018-11-28 13:09:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:13:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1767.2018_MKZ w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 91
2018-11-28 13:13:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:14:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1768.2018_MKZ w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta " w pozycji nr 92
2018-11-28 13:15:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:15:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1769.2018_MKZ w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania dzieła pn. Opracowanie tekstowe z informacjami dot. Gminy Żydowskiej w Żorach (…) do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych stanowią" w pozycji nr 93
2018-11-28 13:15:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:16:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1770.2018_USC w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 94
2018-11-28 13:16:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:17:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1771.2018_USC w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 95
2018-11-28 13:17:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:18:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1772.2018_USC w sprawie udzielenie zamówienia do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych" w pozycji nr 96
2018-11-28 13:18:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:19:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1773.2018_USC w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego" w pozycji nr 97
2018-11-28 13:20:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:22:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1774.2018_ZI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę plotera" w pozycji nr 98
2018-11-28 13:22:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:24:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1775.2018_IS w sprawie zlecenia opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Żory na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko " w pozycji nr 99
2018-11-28 13:24:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:25:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1776.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 100
2018-11-28 13:25:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:26:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1777.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 101
2018-11-28 13:26:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:27:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1778.2018_ZSS w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 102
2018-11-28 13:27:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:28:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1779.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 103
2018-11-28 13:28:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:29:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1780.2018_ED w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego ul. Piastów Górnośląskich 6, 44-240 Żory" w pozycji nr 104
2018-11-28 13:29:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:30:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1781.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 105
2018-11-28 13:30:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:35:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1782.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie kalendarzy trójdzielnych" w pozycji nr 106
2018-11-28 13:36:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:36:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1783.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania: wykonanie prac remontowych i rekonstrukcyjno-odtworzeniowych części stolarji okiennej i stolarki drzwiowej na elewacjach budynku probostwa przy ul. Osińs" w pozycji nr 107
2018-11-28 13:36:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 13:38:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1784.2018_IS w sprawie zamówienia tablicy pamiątkowej o dofinansowaniu zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory w latach 2016-2018 (etap I-III)"" w pozycji nr 108
2018-11-28 13:38:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:35:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1785.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 109
2018-11-28 14:35:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:36:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1786.2018_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie przeglądów oraz konserwację instalacji i urządzeń radiowego systemu włączania syren" w pozycji nr 110
2018-11-28 14:36:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:37:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "1787_GKK" w pozycji nr 111
2018-11-28 14:37:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:50:58 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1787_GKK" na "OR.0050.1787.2018_GKK w sprawie pokrycia kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego"
2018-11-28 14:51:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:51:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1788.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości od SCHÜTZ POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej w Żorach przy ulicy Towarowej" w pozycji nr 112
2018-11-28 14:51:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:52:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1789.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości od JELUX POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej w Żorach przy ulicy Towarowej" w pozycji nr 113
2018-11-28 14:52:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:53:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1790.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na wydruk i wyklejenie billboardów w związku z promocją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Żorach" w pozycji nr 114
2018-11-28 14:53:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:54:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1791.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych plenerowego programu mikołajkowego" w pozycji nr 115
2018-11-28 14:54:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:55:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1792.2018_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1734.2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 116
2018-11-28 14:55:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:56:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1793.2018_ZSS w sprawie zawarcia umowy z wybranym z zapytania ofertowego Wykonawcą zamówienia publicznego na sprzedaż z dostarczeniem i montażem mebli wraz z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w Żorach ul. Gwarków 32D mieszkanie 2" w pozycji nr 117
2018-11-28 14:56:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:57:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1794.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 118
2018-11-28 14:57:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:58:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1795.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 119
2018-11-28 14:58:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 14:59:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1796.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 120
2018-11-28 14:59:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 15:00:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1797.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 121
2018-11-28 15:00:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 15:03:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1798.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r." w pozycji nr 122
2018-11-28 15:03:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-28 15:04:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1799.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 123
2018-11-28 15:04:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:24:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1801.2018_OR w sprawie zawarcia umów użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność Rad Dzielnic: Śródmieście i Sikorskiego" w pozycji nr 124
2018-11-29 08:24:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:26:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1802.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 125
2018-11-29 08:26:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:29:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1803.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 126
2018-11-29 08:29:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:30:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1804.2018_FB w sprawie płatności za wykonanie świadczenia usług prawnych" w pozycji nr 127
2018-11-29 08:30:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:31:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1805.2018_ED w sprawie sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 128
2018-11-29 08:32:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:33:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1806.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania remontu konserwatorskiego wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i odwodnienia z ewentualnym uzupełnieniem ubytków więźby dachowej kaplicy z figurą Św J" w pozycji nr 129
2018-11-29 08:33:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:34:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1807.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 130
2018-11-29 08:34:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:35:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1808.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 131
2018-11-29 08:35:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:35:46 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1808.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r."
2018-11-29 08:35:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:37:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1810.2018_IMI w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.7.7.2017.LP z 22.12.2017r. dotyczącej usługi w zakresie całorocznego utrzymania przystanków komunikacyjnych, opróżniania koszy ulicznych oraz ręcznego zbierania nieczystości " w pozycji nr 131
2018-11-29 08:39:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:40:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1811.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 132
2018-11-29 08:40:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:53:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1812.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 133
2018-11-29 08:54:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:55:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1813.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 134
2018-11-29 08:55:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:56:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1814.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 135
2018-11-29 08:56:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 08:59:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1815.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 136
2018-11-29 08:59:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:00:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1816.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 137
2018-11-29 09:00:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:01:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1817.2018_ZGOK w sprawie zawarcia aneksy nr 2 do umowy nr ZGOK.6232.1.2018.PW z dnia 04.01.2018r. na świadczenie usługi odbioru, przetransportowania i przekazania do unieszkodliwienia nieużytecznych środków farmaceutycznych zebranych z aptek zloka" w pozycji nr 138
2018-11-29 09:01:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:02:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1818.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie dokumantacji projektowej rozdziału instalacji p.poż w budynku Urzędu Miasta Żory Rynek 9" w pozycji nr 139
2018-11-29 09:03:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:05:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1819.2018_MKZ w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy Nr MKZ.272.6.2016.EP z 02 stycznia 2017 roku" w pozycji nr 140
2018-11-29 09:05:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:06:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1820.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 141
2018-11-29 09:06:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:08:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1821.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 142
2018-11-29 09:08:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:08:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1822.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 143
2018-11-29 09:08:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:09:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1823.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 144
2018-11-29 09:10:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:11:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1824.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 145
2018-11-29 09:11:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:12:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1825.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 146
2018-11-29 09:12:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:13:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1826.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 147
2018-11-29 09:14:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:14:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1827.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 148
2018-11-29 09:14:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:15:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1828.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 149
2018-11-29 09:16:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:16:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1829.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 150
2018-11-29 09:16:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:17:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1830.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 151
2018-11-29 09:17:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:18:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1831.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 152
2018-11-29 09:18:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:19:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1832.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 153
2018-11-29 09:20:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:20:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1833.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 154
2018-11-29 09:21:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:21:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1834.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 155
2018-11-29 09:22:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:22:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1835.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 156
2018-11-29 09:22:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:24:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1836.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 157
2018-11-29 09:24:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:25:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1837.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 158
2018-11-29 09:25:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 09:26:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1838.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Urzędu Miasta Żory Rynek 9" w pozycji nr 159
2018-11-29 09:27:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 10:47:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1800.2018_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019" w pozycji nr 160
2018-11-29 10:47:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 10:48:24 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1800.2018_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019" na pozycję nr 124
2018-11-29 10:48:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 12:36:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1808.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 161
2018-11-29 12:36:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 12:37:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1809.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 162
2018-11-29 12:37:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 12:38:06 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1808.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 132
2018-11-29 12:38:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-29 12:39:12 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1809.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 133
2018-11-29 12:39:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-11-30 12:39:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1839.2018_MOSIR w sprawie zmiany odpłatności za korzystanie z sezonowego lodowiska zlokalizowanego w Żorach przy ul. Folwareckiej" w pozycji nr 163
2018-11-30 12:39:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:53:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1810A.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 164
2018-12-04 10:53:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:54:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1810B.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 165
2018-12-04 10:54:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:55:15 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1810A.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 135
2018-12-04 10:55:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:55:43 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1810B.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." na pozycję nr 136
2018-12-04 10:55:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:57:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1840.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomosci " w pozycji nr 166
2018-12-04 10:57:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:58:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1841.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 3231/39 Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach" w pozycji nr 167
2018-12-04 10:58:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 10:59:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1842.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej, stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 168
2018-12-04 11:00:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:00:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1843.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia loaklu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej, stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 169
2018-12-04 11:01:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:02:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1844.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia loaklu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki, stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 170
2018-12-04 11:02:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:08:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1845.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicielki ogródka działkowego w ROD "Kłapczyk"" w pozycji nr 171
2018-12-04 11:08:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:10:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1846.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Okręgu Śląskiego" w pozycji nr 172
2018-12-04 11:10:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:17:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1847.2018_SM w sprawie ogłoszenia drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Harcerzy Buchalików" w pozycji nr 173
2018-12-04 11:17:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:19:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1848.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie mebli biurowch" w pozycji nr 174
2018-12-04 11:19:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:20:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1849.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 175
2018-12-04 11:22:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:34:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1850.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 176
2018-12-04 11:34:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:35:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1851.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 177
2018-12-04 11:36:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:38:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1852.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 178
2018-12-04 11:38:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:51:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1853.2018_IS w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr IS.3037.4.6.2018 z dnia 31.01.2018r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania drzewostanu i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2018r." w pozycji nr 179
2018-12-04 11:51:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 11:53:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1854.2018_ZZE w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. " w pozycji nr 180
2018-12-04 11:56:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:01:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1855.2018_SM w sprawie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o ustaleniu odszkodowania za przyjetą przez Gminę Żory nieruchomość" w pozycji nr 181
2018-12-04 12:01:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:02:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1856.2018_SM w sprawie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o ustaleniu odszkodowania za przejętą przez Gminę Żory nieruchomość" w pozycji nr 182
2018-12-04 12:02:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:04:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1857.2018_OR w sprawie sfinansowania dostawy pudeł archiwizacyjnych oraz obwolut poliestrowych na potrzeby Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 183
2018-12-04 12:04:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:06:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1858.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie wykonania rocznych przeglądów obiektów mostowych i wiaduktów" w pozycji nr 184
2018-12-04 12:06:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:07:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1859.2018_GKK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na rozszerzenie licencji sieciowych Geo-Info Mapa do 15 użytkowników oraz na zakup aplikacji Geo-Info i.Projektant, Geo-Info i.Wniosek oraz Geo-Info Delta " w pozycji nr 185
2018-12-04 12:07:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:08:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1860.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 186
2018-12-04 12:08:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:09:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1861.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 187
2018-12-04 12:09:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:10:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1862.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 188
2018-12-04 12:10:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:11:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1863.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 189
2018-12-04 12:11:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:13:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1864.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 190
2018-12-04 12:13:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:14:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1865.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 191
2018-12-04 12:14:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:15:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1866.2018_USC w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 192
2018-12-04 12:15:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:24:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1867.2018_SM w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, oznaczonej jako działka nr 3330/131" w pozycji nr 193
2018-12-04 12:24:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:25:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1868.2018_SM w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, oznaczonej jako działka nr 3330/131" w pozycji nr 194
2018-12-04 12:25:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:57:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1869.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 195
2018-12-04 12:57:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 12:58:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1870.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 196
2018-12-04 12:58:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:00:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1871.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 197
2018-12-04 13:00:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:01:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1872.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 198
2018-12-04 13:01:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:01:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:03:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1873.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 199
2018-12-04 13:03:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:05:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1874.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 200
2018-12-04 13:05:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:06:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1875.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 201
2018-12-04 13:06:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:08:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1876.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 202
2018-12-04 13:08:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:09:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1877.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 203
2018-12-04 13:09:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:10:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1878.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 204
2018-12-04 13:10:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:12:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1879.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 205
2018-12-04 13:12:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:14:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1880.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 206
2018-12-04 13:14:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:35:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1881.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę, montaż i demontaż dekoracji świątecznych" w pozycji nr 207
2018-12-04 13:35:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:36:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1882.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 20/II/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 208
2018-12-04 13:36:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:37:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1883.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 209
2018-12-04 13:37:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:39:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1884.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 210
2018-12-04 13:39:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:40:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "1885_FB" w pozycji nr 211
2018-12-04 13:40:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:40:47 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1885_FB" na "OR.0050.1885.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r."
2018-12-04 13:41:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:42:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1886.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 212
2018-12-04 13:42:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-04 13:47:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1887.2018_MKZ w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy Nr MKZ.272.6.2016.EP z 02 stycznia 2017r." w pozycji nr 213
2018-12-04 13:47:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:33:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1887.2018_MKZ w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego " w pozycji nr 214
2018-12-05 11:33:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:33:24 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1887.2018_MKZ w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego "
2018-12-05 11:33:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:35:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1888.2018_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego " w pozycji nr 214
2018-12-05 11:35:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:36:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1889.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na rozszerzony portal Starosty" w pozycji nr 215
2018-12-05 11:36:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:37:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1890.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na stałą dostawę prasy dla Urzędu Miasta Żory na 2019 r." w pozycji nr 216
2018-12-05 11:37:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:46:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1891.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 217
2018-12-05 11:46:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:48:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1892.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 218
2018-12-05 11:48:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:50:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1893.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 219
2018-12-05 11:50:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:51:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1894.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki organizacyjnej na 2018r." w pozycji nr 220
2018-12-05 11:51:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:53:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1895.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 221
2018-12-05 11:54:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:55:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1896.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 222
2018-12-05 11:55:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:57:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1897.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 223
2018-12-05 11:58:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 11:59:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1898.2018_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1193.2018 z dnia 16.08.2018r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektu socjalnego zaplecza kontenerowego dla boiska baseballowego" w pozycji nr 224
2018-12-05 11:59:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:02:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1899.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na obsługę i utrzymanie dwóch ogólnodostępnych toalet miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r. " w pozycji nr 225
2018-12-05 12:02:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:03:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1900.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 226
2018-12-05 12:03:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:04:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1901.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Ludowego Klubu Sportowego Baranowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 227
2018-12-05 12:04:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:06:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1902.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Po Prostu Partner" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 228
2018-12-05 12:06:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:07:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1903.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową dworca autobusowego na centrum przesiadkowe w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich wraz z zagospodarowani" w pozycji nr 229
2018-12-05 12:07:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:08:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1904.2018_IMI w sprawie podpisania Aneksu do umowy nr IMI-RUTM.7021.12.5.2018.MK z 13.03.2018r. dotyczącej usłgi w zakresie utrzymania i konerwacji terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2018 r. etap I" w pozycji nr 230
2018-12-05 12:08:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:10:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1905.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Formacja Taneczna "Reaktywacja Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 231
2018-12-05 12:10:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:11:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1906.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na usługę odnowienia i przeniesienia figur Żorków" w pozycji nr 232
2018-12-05 12:11:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 12:13:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1907.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy o 12 sal lekcyjnych i zaplecze sanitarne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach" w pozycji nr 233
2018-12-05 12:13:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 13:25:28 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1884.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r."
2018-12-05 13:26:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 13:28:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1884.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." w pozycji nr 233
2018-12-05 13:28:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-05 13:28:31 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1884.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r." na pozycję nr 210
2018-12-05 13:28:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:01:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1908.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 234
2018-12-11 11:01:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:03:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1909.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 235
2018-12-11 11:03:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:04:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1910.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 236
2018-12-11 11:04:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:06:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1911.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 237
2018-12-11 11:06:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:08:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1913.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r." w pozycji nr 238
2018-12-11 11:10:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:13:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1915.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w pozycji nr 239
2018-12-11 11:13:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:15:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1916.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, jak" w pozycji nr 240
2018-12-11 11:15:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:15:44 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1916.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, jak"
2018-12-11 11:16:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:16:27 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1915.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
2018-12-11 11:16:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:17:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2018-12-11 11:17:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij