Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-01-10 13:54:43 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2019-01-10 13:55:00 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-01-10 13:56:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pełnienie dyżurów w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w pozycji nr 1
2019-01-10 13:56:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 13:57:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.2.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zlecenie biegłym wykonania opinii w zakresie uzależnień" w pozycji nr 2
2019-01-10 13:57:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 13:57:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.3.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Archipelag Skarbów"" w pozycji nr 3
2019-01-10 13:57:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:02:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.4.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie usługi badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych" w pozycji nr 4
2019-01-10 14:02:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:03:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.5.2019_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAFA" u 1 Maja 23B, 44-286 Wodzisław Śląski" w pozycji nr 5
2019-01-10 14:03:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:05:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.6.2018_ZSS w sprawie zawarcia umów dotyczących współpracy w zakresie udzielenia pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Żorach" w pozycji nr 6
2019-01-10 14:05:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:06:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.7.2019_IS w sprawie powierzenia administrowania Parkiem Piaskownia w Żorach" w pozycji nr 7
2019-01-10 14:06:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:06:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:56:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.8.2019_ZSS w sprawie powołania i regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach" w pozycji nr 8
2019-01-10 14:56:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:57:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.9.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia punktu "Przystanek praca"" w pozycji nr 9
2019-01-10 14:57:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:58:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.10.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za II kwartał 2018r." w pozycji nr 10
2019-01-10 14:58:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 14:59:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.11.2019_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na odbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia lub ich części z terenu Gminy Żory w 2019r." w pozycji nr 11
2019-01-10 15:00:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:01:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.12.2019_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie studni głębinowych w 2019r." w pozycji nr 12
2019-01-10 15:01:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:03:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.13.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną" w pozycji nr 13
2019-01-10 15:03:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:03:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.14.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 14
2019-01-10 15:03:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:04:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.15.2019_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dokonania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 15
2019-01-10 15:04:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:05:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.16.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy z Telewizją TVT Sp. z o.o. na promocję miasta Żory" w pozycji nr 16
2019-01-10 15:05:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:06:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-10 15:06:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.17.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zamieszczenie i archiwizację informacyjnych materiałów promocyjnych miasta na portalu www.zory24.pl" w pozycji nr 17
2019-01-10 15:06:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:06:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.18.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie koncertu zespołu SĄSTĄD w ramach gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sriensis" w dn. 8.02.2019r." w pozycji nr 18
2019-01-11 09:06:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:07:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.19.2019_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta" w pozycji nr 19
2019-01-11 09:07:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:08:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.20.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 5/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym " w pozycji nr 20
2019-01-11 09:08:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:08:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.21.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie małej architektury na terenie miasta Żory w 2019r." w pozycji nr 21
2019-01-11 09:08:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:10:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.22.2019_OR w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 22
2019-01-11 09:10:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:11:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.23.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta Żory na 2019r. " w pozycji nr 23
2019-01-11 09:11:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:11:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.24.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach" w pozycji nr 24
2019-01-11 09:12:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:22:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.25.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na skład biuletynu "Kurier Żorski" w 2019 roku" w pozycji nr 25
2019-01-11 09:22:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:23:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.26.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro na druk biuletynu "Kurier Żorski" w 2019 roku" w pozycji nr 26
2019-01-11 09:23:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:24:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.27.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na usługi z zakresu obsługi technicznej i pozycjonowania miejskich stron internetowych" w pozycji nr 27
2019-01-11 09:24:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:32:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.28.2019_ZKO w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" w pozycji nr 28
2019-01-11 09:32:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:33:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.29.2019_GKK w sprawie pokrycia kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego" w pozycji nr 29
2019-01-11 09:33:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:35:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.30.2019_SM w sprawie zawarcia z rzeczoznawcami majątkowymi umów na sporządzanie operatów szacunkowych w 2019 roku" w pozycji nr 30
2019-01-11 09:35:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:36:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.31.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 31
2019-01-11 09:36:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:37:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.32.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 32
2019-01-11 09:37:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-11 09:38:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:08:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.33.2019_BRM w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na usługę w zakresie transmisji obrad Rady Miasta Żory oraz archiwizacji nagrań" w pozycji nr 33
2019-01-23 11:08:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:09:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.34.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w grudniu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach " w pozycji nr 34
2019-01-23 11:10:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:10:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:17:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.35.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na zakup uaktualnienia licencji na Edytor Aktów Prawnych Legislator" w pozycji nr 35
2019-01-23 11:17:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:18:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.35A.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 6/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz ro" w pozycji nr 36
2019-01-23 11:18:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:21:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.36A.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 7/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego" w pozycji nr 37
2019-01-23 11:21:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:27:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.37.2019_FB w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym miasta " w pozycji nr 38
2019-01-23 11:32:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:49:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.38.2019_FB w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019" w pozycji nr 39
2019-01-23 11:49:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:50:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.39.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 40
2019-01-23 11:50:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:51:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.40.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 8/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 41
2019-01-23 11:51:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:57:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.41.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert: Nr 3/2019 - zadanie 1c) oraz Nr 4 - zadanie 1), 2), 3) na realizację zadan publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranymi oferentami umów wsparcia realizacji z" w pozycji nr 42
2019-01-23 11:57:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 11:58:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.42.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepien ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych w 2017 roku, zamieszkałych na terenie miasta Ż" w pozycji nr 43
2019-01-23 11:58:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:00:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.43.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepien ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 180 dziewcząt zamieszkałych na terenie m" w pozycji nr 44
2019-01-23 12:00:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:01:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.44.2019_BPKS w sprawie przekazania stypendiów na 2019 rok dla zawodników osiągajacych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie" w pozycji nr 45
2019-01-23 12:01:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:02:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.45.2019_BPKS w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych na rozwój sportu i zawarcia umów z klubami sportowymi, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywni" w pozycji nr 46
2019-01-23 12:03:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:05:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.46.2019_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych miasta Żory" w pozycji nr 47
2019-01-23 12:05:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:05:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.47.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 48
2019-01-23 12:05:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:06:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.48.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na potrzeby 27 finału Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy oraganizowanego w dniu 13.01.2019r. w Żorach" w pozycji nr 49
2019-01-23 12:06:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:07:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.49.2019_IMI w sprawie podpisania aneksu do umowy na świadczenie uslug hostingowych, które regulują utrzymanie i bezpieczeństwo na serwerze bazy danych cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Żorach" w pozycji nr 50
2019-01-23 12:07:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:08:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.50.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości" w pozycji nr 51
2019-01-23 12:08:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:09:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.51.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 52
2019-01-23 12:09:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:10:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.52.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 53
2019-01-23 12:10:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:11:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.53.2019_ED w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działajacych na terenie miasta Żory" w pozycji nr 54
2019-01-23 12:11:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:13:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.54.2019_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.000.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r. " w pozycji nr 55
2019-01-23 12:13:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:14:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.55.2019_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących w mieścieŻory " w pozycji nr 56
2019-01-23 12:14:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:15:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.56.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg procedury ZRID na przebudowę drogi ul. Skrzeczkowickiej w Żorach razem z odwodnieniem i oświetleniem" w pozycji nr 57
2019-01-23 12:16:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:16:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.57.2019_BRM w sprawie zaakceprowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia "Ecco Homo" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej " w pozycji nr 58
2019-01-23 12:17:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:18:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.58.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na kolportaż maksymalnie 12 wydań biuletynu informacyjnego "Kurier Żorski" do mieszkańców miasta Żory w 2019 roku" w pozycji nr 59
2019-01-23 12:18:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:19:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.59.2019_BPKS w sprawie zaakceprowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury Kantata z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacje zadania publicz" w pozycji nr 60
2019-01-23 12:19:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:20:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.60.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 9/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstawa, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa pr" w pozycji nr 61
2019-01-23 12:20:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:21:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.61.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnego projektu odprowadzania wód opadowych i gruntowych z terenu zespołu pałacowo-parkowego w Baranowicach, sieci wodociągowej i przyłącza " w pozycji nr 62
2019-01-23 12:21:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:22:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.62.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok" w pozycji nr 63
2019-01-23 12:22:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:23:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.63.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok" w pozycji nr 64
2019-01-23 12:23:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:23:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.64.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok" w pozycji nr 65
2019-01-23 12:23:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:24:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.65.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok" w pozycji nr 66
2019-01-23 12:24:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:25:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.66.2019_FB w sprawie stosowania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży w rozliczeniach podatku od towarw i usług w Urzędzie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 67
2019-01-23 12:25:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:26:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.67.2019_IS w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na realizację usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory w 2019r." w pozycji nr 68
2019-01-23 12:26:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:27:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.68.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach" w pozycji nr 69
2019-01-23 12:27:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:28:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.69.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1641.2018 z dnia 29.10.2018r. " w pozycji nr 70
2019-01-23 12:28:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:29:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.70.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2018.2018 z dnia 21.12.2018r." w pozycji nr 71
2019-01-23 12:29:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:29:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.71.2019_BPKS w sprawie zawarcia umów na wynajem i obsługę sprzętu multimedialnego oraz oświetleniowego w ramach gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sariensis" w dniu 8.02.2019r." w pozycji nr 72
2019-01-23 12:29:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:30:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.72.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 73
2019-01-23 12:30:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:31:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:32:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.73.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 74
2019-01-23 12:32:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:33:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.74.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na świadczenie usług internetowych" w pozycji nr 75
2019-01-23 12:33:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:33:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.75.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych" w pozycji nr 76
2019-01-23 12:34:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:34:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.76.2019_IS w sprawie zlecenia usługi monitorowania zamieczyszczeń powietrza przy użyciu drona NOSACZ" w pozycji nr 77
2019-01-23 12:34:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:36:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.77.2019_ZSS w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach" w pozycji nr 78
2019-01-23 12:36:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:38:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.78.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie teczek promocyjnych" w pozycji nr 79
2019-01-23 12:38:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:39:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.79.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zoraganizowanie wręczenia Nagród Miejskich "Phoenix Sariensis" za 2019 rok" w pozycji nr 80
2019-01-23 12:39:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:40:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.80.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację filmów promocyjnych, związnaych z wręczeniem nagrody miejskiej "Phoenix Sariensis 2019"" w pozycji nr 81
2019-01-23 12:40:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:43:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.81.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 82
2019-01-23 12:43:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 12:44:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.82.2019_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 10.01.2019r. w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 180 dziewcz" w pozycji nr 83
2019-01-23 12:44:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:02:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.83.2019_FB w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia na OR.0050.39.2019" w pozycji nr 84
2019-01-23 13:02:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:04:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.84.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia uziemienia słupa oświetleniowego znajdującego się przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Męczenników Oświęcimskich" w pozycji nr 85
2019-01-23 13:04:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:09:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.85.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1035/18" w pozycji nr 86
2019-01-23 13:09:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:12:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.86.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 87
2019-01-23 13:12:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:14:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.87.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 88
2019-01-23 13:14:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:15:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.88.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory udziałów w nieruchomości położonej w Żorach zajętej pod drogę przy ul. Świerklańskiej" w pozycji nr 89
2019-01-23 13:15:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:16:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.89.2019_ED w sprawie sfinansowania porozumienia dotyczącego udostępnienia lokalu dla MOZ NSZZ "Solidarność" POiW" w pozycji nr 90
2019-01-23 13:16:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:17:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.90.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie projektu przeniesienia kamery monitoringu wizyjnego zlokalizowanej na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy z ul. Boryńską w Żorach" w pozycji nr 91
2019-01-23 13:17:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:18:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:21:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.91.2019_ZK w sprawie planu kontroli na 2019 rok" w pozycji nr 92
2019-01-23 13:21:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:22:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.92.2019_ZK w sprawie planu kontroli dotacji na 2019 rok" w pozycji nr 93
2019-01-23 13:22:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:23:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.93.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie ramek na tablice rejestracyjne" w pozycji nr 94
2019-01-23 13:23:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:25:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.94.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup walizki edukacyjnej związanej z profilaktyką uzaleznień od narkotyków i dopalaczy" w pozycji nr 95
2019-01-23 13:25:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:32:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.95.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wydruk kolorowanki miejskiej" w pozycji nr 96
2019-01-23 13:32:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:33:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.96.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.5.2018.KW z dnia 05.01.2018r." w pozycji nr 97
2019-01-23 13:33:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:34:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.97.2019_ZGOK w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady ulegające biodegradacji i pojemników typu "dzwon" w 2019r." w pozycji nr 98
2019-01-23 13:34:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:35:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.98.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na rozdział instalacji wody do instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 99
2019-01-23 13:35:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:35:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.99.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 100
2019-01-23 13:35:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:36:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.100.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na demontaż siedmiu słupów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żory" w pozycji nr 101
2019-01-23 13:36:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:37:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.102.2019_IMI w sprawie pokrycia kosztów związanych z zakupem wyrysów map zasadniczych w formie cyfrowej oraz uzyskiwanie uzgodnień branżowych koniecznych do wykonywania koncpcji i projektów budowlanych" w pozycji nr 102
2019-01-23 13:37:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:38:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.103_GKK" w pozycji nr 103
2019-01-23 13:38:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 13:43:03 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.103_GKK" na "OR.0050.103.2019_GKK w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót geodezyjnych na terenie miasta Żory w 2019 roku"
2019-01-23 13:43:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:00:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:12:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.104.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 104
2019-01-23 14:12:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:13:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.105.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 105
2019-01-23 14:13:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:14:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.106.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza w 2019r." w pozycji nr 106
2019-01-23 14:14:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:18:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.107.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na usługę związaną z naprawą wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r." w pozycji nr 107
2019-01-23 14:18:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-23 14:21:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.108.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Żory"" w pozycji nr 108
2019-01-23 14:22:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 11:43:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.36.2019_OR w sprawie sfinansowania wykonania wykazu powierzchni pomieszczeń Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Szkół Nr 3" w pozycji nr 109
2019-01-24 11:43:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 11:44:28 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.36.2019_OR w sprawie sfinansowania wykonania wykazu powierzchni pomieszczeń Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Szkół Nr 3" na pozycję nr 37
2019-01-24 11:44:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 11:45:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.109.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie sfinansowania kosztów zakupu 3 szt. alumulatorów zasilających do parkometrów" w pozycji nr 110
2019-01-24 11:45:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 11:46:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.110.2019_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy dostepu do danych z detektora burzy poprzez serwis wizualizacji danych" w pozycji nr 111
2019-01-24 11:46:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 11:47:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.111.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 112
2019-01-24 11:47:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-24 12:01:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.112.2019_SM w sprawie zawarcia umowy darowizny samochodu osobowego" w pozycji nr 113
2019-01-24 12:01:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-29 09:49:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 09:28:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:28:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.47A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 114
2019-01-30 11:28:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:28:57 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.47A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." na pozycję nr 50
2019-01-30 11:29:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:30:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.72A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 115
2019-01-30 11:30:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:30:34 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.72A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 76
2019-01-30 11:30:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:45:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.73A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 116
2019-01-30 11:45:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:46:21 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.73A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." na pozycję nr 78
2019-01-30 11:46:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:47:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.81A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 117
2019-01-30 11:47:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:48:19 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.81A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 87
2019-01-30 11:48:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:51:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.113.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 118
2019-01-30 11:51:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:52:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.114.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 119
2019-01-30 11:52:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:55:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.115.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Rozwój siatkówki młodzież" w pozycji nr 120
2019-01-30 11:55:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:57:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.116.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego" w pozycji nr 121
2019-01-30 11:57:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 11:58:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.117.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie koncertu zespołu SĄSTĄD w ramach Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki lub informatyki "Elektr" w pozycji nr 122
2019-01-30 11:58:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:00:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.118.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "Kontrapunkt" z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadani" w pozycji nr 123
2019-01-30 12:00:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:01:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.119.2019_BPKS w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Żorskiej Rady Sportu Miasta Żory oraz ustalenia regulaminu jej działania" w pozycji nr 124
2019-01-30 12:01:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:02:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.120.2019_BRM w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 125
2019-01-30 12:02:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:08:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.121A.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 126
2019-01-30 12:09:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:09:13 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.121A.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r."
2019-01-30 12:09:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:15:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.121.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 126
2019-01-30 12:15:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:16:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.121A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 127
2019-01-30 12:16:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:17:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.122.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 128
2019-01-30 12:17:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:19:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.123.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 129
2019-01-30 12:19:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:21:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.124.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego" w pozycji nr 130
2019-01-30 12:21:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:22:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.125.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 131
2019-01-30 12:22:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:23:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.126.2019_IMI w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 132
2019-01-30 12:23:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:24:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.127.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przywrócenie systemu monitoringu wizyjnego miasta do pełnej funkcjonalności poprzez nadanie jednakowych haseł do kamer, przydzielenie adresów IP jednej puli" w pozycji nr 133
2019-01-30 12:24:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:25:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.128.2019_BPKS w sprawie udostępnienia karuzeli Żorzanki znajdującej się na rynku w Żorach wraz z obsługą w dniu 24.02.2019r. podczas Urodzin Miasta Żory" w pozycji nr 134
2019-01-30 12:25:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:27:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.129.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.2018r." w pozycji nr 135
2019-01-30 12:27:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:28:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.130.2019_GKK w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO w Urzędzie Miasta Żory"" w pozycji nr 136
2019-01-30 12:28:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:30:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.131.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości" w pozycji nr 137
2019-01-30 12:30:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:32:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.132.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.9.2018.KW z dnia 08.01.2018r." w pozycji nr 138
2019-01-30 12:32:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:33:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.133.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizaji projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach RPO WSL 2014-2020" w pozycji nr 139
2019-01-30 12:33:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:35:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.134.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. " w pozycji nr 140
2019-01-30 12:35:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:36:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:37:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.135.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 141
2019-01-30 12:37:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:39:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.137.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2019.2018 z dnia 21.12.2018r." w pozycji nr 142
2019-01-30 12:39:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:40:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.138.2019_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modrnizację systemu grzewczego" w pozycji nr 143
2019-01-30 12:40:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:43:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.139.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej przekazania dotacji celowej z budżetu państwa" w pozycji nr 144
2019-01-30 12:43:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:45:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.140.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 145
2019-01-30 12:45:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:45:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.142.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 146
2019-01-30 12:45:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-01-30 12:46:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.144.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 147
2019-01-30 12:47:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 10:48:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.136.2019_BPKS w sprawie powołania członków Żorskiej Rady Sportu" w pozycji nr 148
2019-02-01 10:48:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 10:48:17 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.136.2019_BPKS w sprawie powołania członków Żorskiej Rady Sportu" na pozycję nr 142
2019-02-01 10:48:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 10:59:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.141.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 149
2019-02-01 10:59:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 10:59:42 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.141.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." na pozycję nr 147
2019-02-01 10:59:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:00:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.143.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 150
2019-02-01 11:02:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:02:53 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.143.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 149
2019-02-01 11:02:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:04:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.145.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 151
2019-02-01 11:04:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:05:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.146.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory" w pozycji nr 152
2019-02-01 11:05:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:12:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.147.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji elewacji budynku biblioteki od strony ul. Rybnickiej w Żorach" w pozycji nr 153
2019-02-01 11:14:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:15:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.148.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na konserwację, przeglądy okresowe oraz naprawy bieżące dwóch sztuk drzwi przesuwnych zamontowanych w budynku Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25" w pozycji nr 154
2019-02-01 11:15:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:16:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.149.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 155
2019-02-01 11:18:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:19:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.150.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 156
2019-02-01 11:19:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:20:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.151.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 157
2019-02-01 11:20:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:21:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.152.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 158
2019-02-01 11:21:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:22:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.153.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Ogrodniczej i Zostawa, Wodociągowej oraz w rejonie Alei Jana Pawła II" w pozycji nr 159
2019-02-01 11:22:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:58:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.154.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 160
2019-02-01 11:58:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:58:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 11:59:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.155.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 161
2019-02-01 11:59:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:01:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.156.2019_SM w sprawie zawarcia aneksu do protokołu uzgodnień zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a Korea Fuel-Tech Poland " w pozycji nr 162
2019-02-01 12:01:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:03:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.157.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 2411/142 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 163
2019-02-01 12:03:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:04:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.158.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 2895/48 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 164
2019-02-01 12:04:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:05:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.159.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości " w pozycji nr 165
2019-02-01 12:05:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:06:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.160.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 166
2019-02-01 12:06:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:11:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.163.2019_ZSS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 167
2019-02-01 12:11:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-01 12:12:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.164.2019_ZSS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.2038.2018 z dnia 28.12.2018r." w pozycji nr 168
2019-02-01 12:12:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-04 10:32:19 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.140.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r."
2019-02-04 10:32:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-04 10:35:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.140.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 168
2019-02-04 10:35:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-04 10:36:06 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.140.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 146
2019-02-04 10:36:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:00:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.165.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Od komputera na boisko p" w pozycji nr 169
2019-02-07 10:00:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:01:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.166.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Prowadzenie drużyn senio" w pozycji nr 170
2019-02-07 10:01:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:03:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.167.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych" w pozycji nr 171
2019-02-07 10:03:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:48:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.168.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory"" w pozycji nr 172
2019-02-07 10:48:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:50:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.170.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na wypożyczenie 6 strojów maskotek reklamowych wraz z obsługą w dniu 24.02.2019r. podczas Urodzin Miasta Żory" w pozycji nr 173
2019-02-07 10:50:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:51:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.171.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wyłącznika pożarowego prądu dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach" w pozycji nr 174
2019-02-07 10:51:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:52:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.172.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Baranowickiej w Żorach" w pozycji nr 175
2019-02-07 10:52:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:53:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.173.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej w Żorach" w pozycji nr 176
2019-02-07 10:53:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:55:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.174.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Ogrodniczej w Żorach" w pozycji nr 177
2019-02-07 10:55:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:56:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.175.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej w Żorach" w pozycji nr 178
2019-02-07 10:56:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 10:57:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.176.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1" w pozycji nr 179
2019-02-07 10:59:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 11:00:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.177.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 180
2019-02-07 11:00:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 11:01:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.178.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celo" w pozycji nr 181
2019-02-07 11:01:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-07 11:02:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-11 11:24:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:38:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.161.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 58/IV/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok" w pozycji nr 182
2019-02-12 13:38:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:39:18 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.161.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 58/IV/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok" na pozycję nr 167
2019-02-12 13:39:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:41:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.162.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 183
2019-02-12 13:41:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:41:32 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.162.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 168
2019-02-12 13:41:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:45:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.101.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1582.2018 z dnia 24.10.2018r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawacia umowy na wykonanie termomodernizacji części ściany budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im." w pozycji nr 184
2019-02-12 13:45:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-12 13:46:59 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.101.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1582.2018 z dnia 24.10.2018r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawacia umowy na wykonanie termomodernizacji części ściany budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im." na pozycję nr 107
2019-02-12 13:47:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-20 09:36:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0040.169.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 185
2019-02-20 09:36:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-20 09:36:51 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0040.169.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 176
2019-02-20 09:36:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-21 13:29:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.0170A.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1933.2018 z dnia 10.12.2018r." w pozycji nr 186
2019-02-21 13:29:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-21 13:29:31 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.0170A.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1933.2018 z dnia 10.12.2018r." na pozycję nr 178
2019-02-21 13:29:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-21 14:16:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-02-22 12:02:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.178A.2019_ED w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzepełnaijącego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz k" w pozycji nr 187
2019-02-22 12:03:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij