Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-03-08 12:11:11 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2019-03-08 12:11:34 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-03-08 12:12:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.323.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 1
2019-03-08 12:12:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:13:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.324.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 2
2019-03-08 12:13:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:14:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.325.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru źródliskowego rzeki Rudy ze szczególnym uwzględnieniem okolicy stawu Śmieszek" w pozycji nr 3
2019-03-08 12:14:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:15:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.326.2019_MDPS w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Żorach" w pozycji nr 4
2019-03-08 12:15:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:16:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.327.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę 45 szt. używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "DZWON"" w pozycji nr 5
2019-03-08 12:16:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:18:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.328.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie do sieci gazowej budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ul. Minimalnej" w pozycji nr 6
2019-03-08 12:18:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:19:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.329.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Klimka z Żorach" w pozycji nr 7
2019-03-08 12:20:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:31:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.330.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2015.2019 z dnia 07.02.2019r. " w pozycji nr 8
2019-03-08 12:31:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:32:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.331.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie maskotek pluszowych "Żorek" i "Żorka"" w pozycji nr 9
2019-03-08 12:32:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:34:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.332.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia grupy uczestników Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy projekt z dziedziny elekroniki, automatyki lub informatyki "El" w pozycji nr 10
2019-03-08 12:34:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:36:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.333.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 11
2019-03-08 12:36:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:37:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.334.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 12
2019-03-08 12:37:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:38:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.335.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 13
2019-03-08 12:38:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:39:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.336.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 14
2019-03-08 12:40:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-08 12:41:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.337.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" w pozycji nr 15
2019-03-08 12:41:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 09:23:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.338.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 16
2019-03-13 09:29:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 09:30:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.339.2019_FB w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 17
2019-03-13 09:30:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:47:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.340.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na wykonanie koncertu Żorskiej Orkiestry Kameralnej w Żorach" w pozycji nr 18
2019-03-13 11:47:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:48:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.341.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 19
2019-03-13 11:48:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:49:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.342.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 20
2019-03-13 11:49:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:50:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.343.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 21
2019-03-13 11:50:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:50:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.344.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 22
2019-03-13 11:50:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:51:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.345.2019_SM w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu pod ustawienia trzech ogródków sezonowych na płycie rynku" w pozycji nr 23
2019-03-13 11:51:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:52:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.346.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 682 000,00 zł" w pozycji nr 24
2019-03-13 11:52:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:53:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.347.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222" w pozycji nr 25
2019-03-13 11:53:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:54:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.348.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222" w pozycji nr 26
2019-03-13 11:54:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:55:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.349.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 277/11 i 278/11" w pozycji nr 27
2019-03-13 11:55:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:56:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.350.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Lasoki wraz z odwodnieniem w Żorach" w pozycji nr 28
2019-03-13 11:56:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:57:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.351.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia odtworzenia oprawy oświetleniowej w latarni znajdującej się przy ul. Kościuszki w rejonie sklepu Biedronka w Żorach" w pozycji nr 29
2019-03-13 11:57:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:58:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.352.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 30
2019-03-13 11:58:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 11:59:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.353.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 31
2019-03-13 11:59:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:01:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.354.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetragu nieograniczonym na doposażenie pracowni zawodowych technik budownictwa i technik informatyk oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu "Wysoka jakość kształcen" w pozycji nr 32
2019-03-13 12:01:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:02:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.355.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 33
2019-03-13 12:02:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:03:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.356.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 34
2019-03-13 12:03:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:04:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.357.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 35
2019-03-13 12:04:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:06:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR0050.358.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 36
2019-03-13 12:07:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:08:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.359.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 37
2019-03-13 12:08:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:09:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.360.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 38
2019-03-13 12:09:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:10:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.361.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 39
2019-03-13 12:10:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:11:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.362.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 40
2019-03-13 12:11:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:16:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.363.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 41
2019-03-13 12:16:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:17:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.364.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 42
2019-03-13 12:17:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:18:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.365.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki" w pozycji nr 43
2019-03-13 12:18:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:19:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.366.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną" w pozycji nr 44
2019-03-13 12:19:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:20:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.367.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie rozbiórki ekranów akustycznych przy DK81 w Żorach" w pozycji nr 45
2019-03-13 12:20:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:21:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.368.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy zastawy porcelanowej dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki" w pozycji nr 46
2019-03-13 12:21:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:22:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.369.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup pylonu na Rondo Niemieckie" w pozycji nr 47
2019-03-13 12:22:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:23:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.370.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Naprzód " w pozycji nr 48
2019-03-13 12:23:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:24:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.371.2019_ZKO w sprawie świadczenia usług cateringowych" w pozycji nr 49
2019-03-13 12:24:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:27:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.372.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 50
2019-03-13 12:28:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 12:45:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.373.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Dzieci Matki Teresy z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 51
2019-03-13 12:45:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 13:12:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.374.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 52
2019-03-13 13:12:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 13:13:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.375.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Ster" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 53
2019-03-13 13:13:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 13:14:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.376.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 54
2019-03-13 13:14:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 13:15:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.377.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 55
2019-03-13 13:15:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-13 13:16:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.378.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 56
2019-03-13 13:16:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:10:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.381.2019_ZBM w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych miasta z tytułu zaległości czynszowych" w pozycji nr 57
2019-03-15 11:10:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:16:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.382.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobranie opłty targowej w lutym 2019r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw Żorach" w pozycji nr 58
2019-03-15 11:16:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:18:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.383.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert Nr 9/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranymi oferentami umów wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realiz" w pozycji nr 59
2019-03-15 11:18:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:19:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.384.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2018 na podstawie umowy ZSS.2151.17.2016" w pozycji nr 60
2019-03-15 11:19:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:20:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.385.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1153.2018 z 07.08.2018r." w pozycji nr 61
2019-03-15 11:20:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:22:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.386.2019_OR w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r." w pozycji nr 62
2019-03-15 11:22:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:24:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.387.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest" w pozycji nr 63
2019-03-15 11:24:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:29:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.388.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 64
2019-03-15 11:29:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:30:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.389.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 65
2019-03-15 11:30:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:31:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.390.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 66
2019-03-15 11:31:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:33:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.391.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 67
2019-03-15 11:33:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:34:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.392.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 68
2019-03-15 11:34:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:35:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.393.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 69
2019-03-15 11:35:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:36:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.394.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 70
2019-03-15 11:36:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:37:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.395.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 71
2019-03-15 11:37:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:38:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.396.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne" w pozycji nr 72
2019-03-15 11:38:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:39:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.397.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne" w pozycji nr 73
2019-03-15 11:39:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-15 11:40:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.398.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne" w pozycji nr 74
2019-03-15 11:40:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:05:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.399.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, dróg, promenad, chodników i parkingów oraz schodów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r." w pozycji nr 75
2019-03-26 09:05:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:06:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.400.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie transportu i przyjmowania zwierząt dziko żyjących z terenu miasta Żory przez Leśne Pogotowie " w pozycji nr 76
2019-03-26 09:06:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:07:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.401.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej na usługi wodne za IV kwartał 2018r." w pozycji nr 77
2019-03-26 09:07:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:08:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.402.2019_BRM w sprawie zaakceptowanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Kościoła Adwentysów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Diecezji Południowej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 78
2019-03-26 09:08:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:09:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.403.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie do sieci gazowej Budynku Usługowego znajdującego się przy ul. Biskupa 40" w pozycji nr 79
2019-03-26 09:09:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:10:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.404.2019_BPKS w sprawie sfinansowania nagrody za zajęcie I miejsca w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej Żory 2019" w pozycji nr 80
2019-03-26 09:10:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:10:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:13:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.405.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 81
2019-03-26 09:13:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:13:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.406.2019_ZSS w sprawie powołania i regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach" w pozycji nr 82
2019-03-26 09:13:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:14:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.407.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania zadania polegającego na pielęgnacji drzew wzdłuż ul. Kasztanowej - zwalczanie szkodników" w pozycji nr 83
2019-03-26 09:14:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:15:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.408.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 84
2019-03-26 09:15:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:16:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.409.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 85
2019-03-26 09:16:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:17:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.410.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 86
2019-03-26 09:17:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 09:17:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.411.2019_ZKO" w pozycji nr 87
2019-03-26 09:17:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 10:21:14 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.411.2019_ZKO" na "OR.0050.411.2019_ZKO w sprawie powołania zespołu do wykonania aktualizacji dokumentacji "Zasady funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych""
2019-03-26 10:21:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 10:22:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.412.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 88
2019-03-26 10:22:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 10:25:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.413.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 89
2019-03-26 10:25:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 10:59:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.414.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 90
2019-03-26 10:59:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:01:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.415.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 91
2019-03-26 11:02:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:02:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.416.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 92
2019-03-26 11:02:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:03:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.417.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup pochodni z przeznaczeniem na organizację Świeta Ogniowego w dniu 11 maja 2019r." w pozycji nr 93
2019-03-26 11:03:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:04:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.418.2019_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia toru rolkowego Parku Cegielnia w Żorach" w pozycji nr 94
2019-03-26 11:04:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:05:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.419.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miata Żory na 2019r." w pozycji nr 95
2019-03-26 11:05:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:10:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.420.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 96
2019-03-26 11:10:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:11:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.421.2019_ZKO w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.2071.2018 dotyczącego obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Żory w Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Żorach " w pozycji nr 97
2019-03-26 11:17:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:24:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.422.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont barier i balustrad obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 98
2019-03-26 11:24:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:25:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.423.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Żorska Akademia Siatkówk" w pozycji nr 99
2019-03-26 11:25:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:26:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.424.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Lekkoatletyka w Żorach -" w pozycji nr 100
2019-03-26 11:27:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:27:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.425.2019_BPKS w sprawie organizacji obchodów Święta Ogniowego, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach" w pozycji nr 101
2019-03-26 11:27:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:28:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.426.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 102
2019-03-26 11:28:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:29:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.427.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 103
2019-03-26 11:29:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:30:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.428.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 104
2019-03-26 11:30:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:32:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.429.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 105
2019-03-26 11:33:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:33:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.430.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 106
2019-03-26 11:33:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:34:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.431.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 107
2019-03-26 11:34:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:36:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.432.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na opracowanie projektu konstrukcji słupowej dla montażu tablicy do wyświatlania jakości powietrza" w pozycji nr 108
2019-03-26 11:36:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:36:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.433.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 109
2019-03-26 11:37:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:38:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.434.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 110
2019-03-26 11:38:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:39:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.435.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Oddział Regionalny Olimpiady Spejalne Polska - Śląskie oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 111
2019-03-26 11:39:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:40:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.436.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne "KONTRAPUNKT" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 112
2019-03-26 11:40:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:44:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.437.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realiazcją szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach" w pozycji nr 113
2019-03-26 11:44:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:45:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.438.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania przeglądu i konserwacji zegarów na rondzie Mezőkövesd w Żorach" w pozycji nr 114
2019-03-26 11:45:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:47:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.439.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę polegającą na usunięciu odpadów organicznych z terenu działki nr 478/36 zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej" w pozycji nr 115
2019-03-26 11:47:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:51:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.440.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Naprawę uszkodzonych tablic drogowskazowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 924, 932, 935 na terenie Gminy Żory"" w pozycji nr 116
2019-03-26 11:51:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:55:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.441.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Kłokocińskiej przy ulicy Owocowej, Alei Otto Sterna i Spichlerzowej" w pozycji nr 117
2019-03-26 11:55:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:56:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.442.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Głębokiej" w pozycji nr 118
2019-03-26 11:56:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 11:57:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.443.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 119
2019-03-26 11:57:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:01:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.444.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1898/95 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 120
2019-03-26 13:01:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:02:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.445.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1421/18 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 121
2019-03-26 13:03:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:04:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.446.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 122
2019-03-26 13:04:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:05:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.447.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 123
2019-03-26 13:05:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:06:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.448.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82" w pozycji nr 124
2019-03-26 13:06:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:07:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.449.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1948/115" w pozycji nr 125
2019-03-26 13:07:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:08:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.450.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Piłka nożna dzieci i mło" w pozycji nr 126
2019-03-26 13:08:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:09:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.451.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Szachy to królewski spor" w pozycji nr 127
2019-03-26 13:09:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:10:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.452.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Karate w Żorach - trenin" w pozycji nr 128
2019-03-26 13:10:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:11:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.453.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019 rok" w pozycji nr 129
2019-03-26 13:11:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:12:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.454.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia odtworzenia oprawy typu Auris w słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy trakcie na os. Pawlikowskiego w rejonie Szkoły Podstawowoej nr 13 i Miejskiej Biblioteki Pu" w pozycji nr 130
2019-03-26 13:12:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:14:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.455.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Starowiejskiej, Owocowej, Kościuszki i Alei Zjednoczonej Europy" w pozycji nr 131
2019-03-26 13:14:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:15:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.456.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Sportowe Osiny-Kontynuac" w pozycji nr 132
2019-03-26 13:15:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:15:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.457.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 133
2019-03-26 13:15:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:17:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "0OR.0050.458.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 134
2019-03-26 13:17:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:18:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.459.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji budynku przy ul. św. Augustyna Biskupa 40" w pozycji nr 135
2019-03-26 13:18:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:19:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.460.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 136
2019-03-26 13:19:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:20:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.461.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 137
2019-03-26 13:20:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:21:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.462.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 138
2019-03-26 13:21:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:22:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.463.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 139
2019-03-26 13:22:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:24:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.464.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy użyczenia sprzęty na potrzeby organizacji działań prewencyjnych mających na celu edukację rodziców na temat rozpoznowania oznak zażywania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież" w pozycji nr 140
2019-03-26 13:24:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:25:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.465.2019_ZZE w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr ZZE.7021.1.18.2017.AC z dnia 29.12.2017r. na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego w latach 2018-2019 na terenie Gminy Żory i stanowiącego własność Gminy" w pozycji nr 141
2019-03-26 13:25:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:26:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.466.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 142
2019-03-26 13:27:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:28:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.467.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 143
2019-03-26 13:28:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:29:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.468.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na udostępnienie Gminie Miejskiej Żory biletów uprawniających do wstępu do Parku Wodnego Aquarion w ramach projektu "Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców"" w pozycji nr 144
2019-03-26 13:30:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:31:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.469.2019_SM w sprawie udzielenia zgody na ustalenie innego terminu zapałty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa" w pozycji nr 145
2019-03-26 13:31:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:32:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.470.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 146
2019-03-26 13:32:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:33:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.471.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "Wykonania przeglądów rozszerzonych wybranych obiektów inżynierskich"" w pozycji nr 147
2019-03-26 13:33:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:36:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.472.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 148
2019-03-26 13:37:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-03-26 13:38:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.473.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 149
2019-03-26 13:38:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-01 14:30:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-02 11:28:30 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.405.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej"
2019-04-02 11:28:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-02 11:33:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.405.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 149
2019-04-02 11:33:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-02 11:34:20 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.405.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" na pozycję nr 81
2019-04-02 11:34:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:19:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.474.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 150
2019-04-08 11:19:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:21:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.475.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 151
2019-04-08 11:21:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:22:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.476.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowoej nr 17 przy ul. Boryńskiej 38C wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt rozdziału cateringu ora" w pozycji nr 152
2019-04-08 11:22:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:23:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.477.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na montaż baterii do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 153
2019-04-08 11:23:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:24:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.478.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy warnika do wody dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki " w pozycji nr 154
2019-04-08 11:24:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:25:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.479.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019r." w pozycji nr 155
2019-04-08 11:25:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:26:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.480.2019_IS w sprawie zmiany załącznika nr 2 do regulaminu udziału w projekcie pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" w pozycji nr 156
2019-04-08 11:26:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:28:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.481.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 157
2019-04-08 11:28:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:33:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.482.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 158
2019-04-08 11:33:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:34:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.485.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z montażem i regulacją ulicznych wpustów deszczowych" w pozycji nr 159
2019-04-08 11:34:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:36:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.486.2019_BPKS w sprawie zapewnienia noclegu członkom zespołu występującego podczas obchodów Święta Ogniowego w Żorach" w pozycji nr 160
2019-04-08 11:36:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:37:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.487.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2019, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach" w pozycji nr 161
2019-04-08 11:38:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:39:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.488.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki nr 237/30 będącej własnościa Skarbu Państwa spółce KAPADORA Sp. z o.o." w pozycji nr 162
2019-04-08 11:39:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:40:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.489.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zabezpieczenie złącza kablowego w Parku Staromiejskim" w pozycji nr 163
2019-04-08 11:40:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:42:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.490.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na prace remontowo budowlane w budynku Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25" w pozycji nr 164
2019-04-08 11:42:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:43:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.491.2019_ZTK w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń handlowych w hali targowej przy ul. Folwareckiej oraz hali targowej przy ul. Dąbrowskiego w Żorach" w pozycji nr 165
2019-04-08 11:43:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:44:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.492.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 35.827.872,24 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięt" w pozycji nr 166
2019-04-08 11:44:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:46:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.493.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2019 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa" w pozycji nr 167
2019-04-08 11:46:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:48:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.494.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na zakup wraz z dostawę i montażem 2 szt. wiat przystankowych" w pozycji nr 168
2019-04-08 11:48:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:49:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.495.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 169
2019-04-08 11:49:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:51:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.496.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 170
2019-04-08 11:51:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:52:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.497.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie przebudowy monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy z ul. Boryńską w Żorach" w pozycji nr 171
2019-04-08 11:52:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:53:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.498.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia na temat: "Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy. Jak zarządzać konfliktem i łagodzić stres w zespole" - adresowane do kadry " w pozycji nr 172
2019-04-08 11:53:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:58:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.499.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia na temat: "Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy - adresowane do pracowników biurowo-administracyjnych oraz pomocniczych i ob" w pozycji nr 173
2019-04-08 11:58:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 11:59:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.500.2019_SIR w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory" w pozycji nr 174
2019-04-08 12:02:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:05:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.501.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 175
2019-04-08 12:05:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:10:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.502.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 176
2019-04-08 12:10:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:13:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.503.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 177
2019-04-08 12:13:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:15:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.504.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 178
2019-04-08 12:15:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:16:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.505.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 84/VI/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok" w pozycji nr 179
2019-04-08 12:16:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:17:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.506.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 180
2019-04-08 12:18:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:19:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.507.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 181
2019-04-08 12:19:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:21:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.508.2019_OR w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023" w pozycji nr 182
2019-04-08 12:21:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:22:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.509.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację "TEANO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 183
2019-04-08 12:23:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:23:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:28:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.510.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Baseballowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gepardy" Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 184
2019-04-08 12:28:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:29:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.514.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawie elementów małej architektury na Plac im. Księcia Władysława w Żorach" w pozycji nr 185
2019-04-08 12:29:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:30:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.515.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie robót remontowych w pawilonie sportowym mieszczącym się przy ul. Wodzisławskiej 213 w Żorach " w pozycji nr 186
2019-04-08 12:30:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:32:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.516.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest" w pozycji nr 187
2019-04-08 12:32:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:33:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.517.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 188
2019-04-08 12:34:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:35:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.518.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 189
2019-04-08 12:35:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:36:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.519.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap I. Utwardzenie dróg tłuczniem kamiennym" w pozycji nr 190
2019-04-08 12:37:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:38:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.520.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 191
2019-04-08 12:39:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:40:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.521.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 192
2019-04-08 12:40:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:41:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.522.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 193
2019-04-08 12:42:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:43:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.523.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 194
2019-04-08 12:43:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:44:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.524.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 195
2019-04-08 12:44:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:45:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.525.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 196
2019-04-08 12:46:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:47:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.526.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania mapy do celów projektowych dla celów przebudowy rowu odwadniającego przy ul. Żwirowej w Żorach" w pozycji nr 197
2019-04-08 12:47:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:49:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.527.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2019, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach" w pozycji nr 198
2019-04-08 12:50:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 12:58:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.528.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy na kompleksowe utrzymanie psich wybiegów w 2019r." w pozycji nr 199
2019-04-08 12:58:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:30:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.529.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z nauczycielem Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach dotyczącej realizacji projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory"" w pozycji nr 200
2019-04-08 13:31:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:38:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.530.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 201
2019-04-08 13:38:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:38:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:39:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.531.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 202
2019-04-08 13:39:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:41:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.532.2019_ZKO w sprawie przeprowadzenia oraz sfinansowania kwalifikacji wojskowej w 2019r." w pozycji nr 203
2019-04-08 13:41:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:42:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.533.2019_SM w sprawie przyznania działki w ramach odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 204
2019-04-08 13:42:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:42:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-04-08 13:42:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-09 09:41:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.380.2019_ŻCOP w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych" w pozycji nr 205
2019-05-09 09:41:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-09 09:43:21 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.380.2019_ŻCOP w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych" na pozycję nr 57
2019-05-09 09:43:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:31:29 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "0OR.0050.458.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na "OR.0050.458.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r."
2019-06-18 09:31:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:34:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.483.2019_ZKO w sprawie " w pozycji nr 206
2019-06-18 09:34:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:35:16 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.483.2019_ZKO w sprawie " na "OR.0050.483.2019_ZKO w sprawie opracowania planu ewakuacji mieszkańców dzielnicy Kleszczów"
2019-06-18 09:35:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:36:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.484.2019_FB w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Reginalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za rok 2018" w pozycji nr 207
2019-06-18 09:36:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:36:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:41:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.511.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Fundacji Caritas Katowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 208
2019-06-18 09:41:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:42:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.512.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 209
2019-06-18 09:42:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:44:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.513.2109_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 210
2019-06-18 09:44:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:45:50 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.483.2019_ZKO w sprawie opracowania planu ewakuacji mieszkańców dzielnicy Kleszczów" na pozycję nr 160
2019-06-18 09:45:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:46:32 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.484.2019_FB w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Reginalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za rok 2018" na pozycję nr 161
2019-06-18 09:46:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:47:00 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.511.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Fundacji Caritas Katowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" na pozycję nr 188
2019-06-18 09:47:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:47:25 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.512.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" na pozycję nr 189
2019-06-18 09:47:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 09:47:50 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.513.2109_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" na pozycję nr 190
2019-06-18 09:47:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij