Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-05-14 15:02:34 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2019-05-14 15:05:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.727.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe "Nie, możliwe!" w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 1
2019-05-14 15:06:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.728.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 2
2019-05-14 15:07:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.729.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 3
2019-05-14 15:08:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.730.2019_FB w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" w pozycji nr 4
2019-05-14 15:09:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.731.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna na zwiększenie mocy przyłączeniowej w rozbudowywanym budynku ZSP-6" w pozycji nr 5
2019-05-14 15:09:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.732_IMI" w pozycji nr 6
2019-05-14 15:11:13 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.732_IMI" na "OR.0050.732.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r."
2019-05-14 15:12:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.733.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 7
2019-05-14 15:13:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.734.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przeniesienie słupa z tablicą informacji pasażerskiej zlokalizowanego przy dworcu PKP w Żorach" w pozycji nr 8
2019-05-16 13:08:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.735.2019_ZZE w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 9
2019-05-16 13:09:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.736.2019_ZZE w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 10
2019-05-16 13:11:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.737.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za III kwartał 2018r." w pozycji nr 11
2019-05-16 13:12:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.738.2019_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 12
2019-05-16 13:13:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.739.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 13
2019-05-16 13:14:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.740.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 14
2019-05-16 13:15:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.741.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 15
2019-05-16 13:16:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.742.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 16
2019-05-16 13:17:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.743.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 17
2019-05-16 13:19:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.744.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 18
2019-05-16 13:21:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.745.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 19
2019-05-16 13:22:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.746.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 20
2019-05-16 13:23:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.747.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 21
2019-05-16 13:24:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.748.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieogrniczonym na bieżące utrzymanie i remont oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydeta Miasta Żory w 2019r." w pozycji nr 22
2019-05-16 13:25:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.749.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację TEANO oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 23
2019-05-16 13:26:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.750.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "wykonania przeglądu podstawowego (okresowa kontrola roczna) dróg publicznych będących w zarządzie prezydenta miasta Żory"" w pozycji nr 24
2019-05-16 13:27:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.751.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną" w pozycji nr 25
2019-05-16 13:29:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.752.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustwy o gospodarce nieruchmościami" w pozycji nr 26
2019-05-16 13:30:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.753.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie identyfikacji wizualnej dla Żorskiego Budżetu Obywatelskiego" w pozycji nr 27
2019-05-16 13:30:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.754.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę polegającą na rozstawieniu, demontażu i opróżnianiu dodatkowych 15 szt. koszy ulicznych na miejskim rynku w związku z obchodami Świeta Ogniowego" w pozycji nr 28
2019-05-16 14:01:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.755.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sprzedaż i dostarczenie 23 szt. jonizatorów na potrzeby Urzędu Miata Żory w ramach projektu "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory"" w pozycji nr 29
2019-05-16 14:02:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.756.2019_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 30
2019-05-16 14:04:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.757.2019_BPKS w sprawie zmian w planie Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 31
2019-05-16 14:05:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.758.2019_SM w sprawie zlecenia AMK Portal Sp. z o.o. z siedzibąw Żukowie świadczenia usług publikacji ogłoszeń oraz artykułów promocyjnych w serwisie www.monitorurzedowy.pl" w pozycji nr 32
2019-05-16 14:06:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.759.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustwy o gospodarce nieruchmościami" w pozycji nr 33
2019-05-17 12:11:47 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.739.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r."
2019-05-17 12:12:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.739.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 33
2019-05-17 12:13:22 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.739.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 13
2019-05-28 10:55:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.760.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów związanych z organizacją Turnieju Koszykówki o Puchar Miasta Ognia, który odbędzie się w dniach 10-12 maja br. w Żorach" w pozycji nr 34
2019-05-28 10:56:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.761.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 35
2019-05-28 10:57:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.762.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 36
2019-05-28 10:57:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.763.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 37
2019-05-28 10:58:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.764.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 38
2019-05-28 10:59:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.765.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 39
2019-05-28 11:00:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.766.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 40
2019-05-28 11:01:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.767.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 41
2019-05-28 12:20:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.768.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 42
2019-05-28 12:21:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.769.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 43
2019-05-28 12:23:11 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-05-28 12:24:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.770.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 44
2019-05-28 12:24:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:33:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.771.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 45
2019-05-28 12:33:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:35:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.772.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 46
2019-05-28 12:35:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:36:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.773.2019_IMI w sprawie miany zarządzenia nr OR.0050.711.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie rozbiórki ekranów akustycznych przy DK 81 w Żorach" w pozycji nr 47
2019-05-28 12:36:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:36:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.774.2019_ZG w sprawie zlikwidowania samochodu słuzbowego - Fiat Uno" w pozycji nr 48
2019-05-28 12:36:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:37:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.775.2019_IS w sprawie zawarcia aneksu do umowy udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest" w pozycji nr 49
2019-05-28 12:37:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:38:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.776.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 50
2019-05-28 12:38:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:39:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.777.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 51
2019-05-28 12:39:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:40:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.778.2019_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek kulturalno-oświatowy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury" w pozycji nr 52
2019-05-28 12:40:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:41:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.779.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 53
2019-05-28 12:41:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:42:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.780.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 54
2019-05-28 12:42:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:43:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.781.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wymiany uszkodzonego kabla zasilającego tablicę informacyjną w Żorach przy Al.Jana Pawła II " w pozycji nr 55
2019-05-28 12:43:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:45:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.782.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont 8 grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 56
2019-05-28 12:45:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:46:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.783.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 57
2019-05-28 12:46:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 12:47:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.784.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 58
2019-05-28 12:47:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:44:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.785.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie placówki oświatowej" w pozycji nr 59
2019-05-28 13:44:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:45:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.786.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówki oświatowej na 2019r." w pozycji nr 60
2019-05-28 13:45:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:46:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.787.2019_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 61
2019-05-28 13:46:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:48:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.788.2019_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 62
2019-05-28 13:48:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:49:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.789.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 63
2019-05-28 13:49:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 13:50:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.790.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dustrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Wileńskiej w Żorach" w pozycji nr 64
2019-05-28 13:50:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 14:04:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 14:18:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.791.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "CUDER"" w pozycji nr 65
2019-05-28 14:20:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-28 14:21:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.792.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup bluz, polówek oraz t-shirtów w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach"" w pozycji nr 66
2019-05-28 14:21:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:21:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.793.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecić wykonanie ponownych uzgodnień przebiegu projektowanych instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz projektowanej lokalizacji zjazdu z drogi publicznej z gestorami sieci d" w pozycji nr 67
2019-05-29 11:21:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:22:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.794.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania opinii technicznej określającej możliwości wykonania rozbudowy hali ZS3 w Żorach" w pozycji nr 68
2019-05-29 11:22:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:23:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.795.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na naprawę drzwi prawych toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Folwareckiej" w pozycji nr 69
2019-05-29 11:23:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:24:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:30:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.796.2019_IS w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Przyrdniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych" w pozycji nr 70
2019-05-29 11:30:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:32:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.798.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 71
2019-05-29 11:32:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:32:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.799.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 72
2019-05-29 11:32:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:33:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.800.2019_IMI w sprawie zmian budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 73
2019-05-29 11:33:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:34:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.801.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 74
2019-05-29 11:34:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:35:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.802.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. " w pozycji nr 75
2019-05-29 11:35:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:36:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.803.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 76
2019-05-29 11:36:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:37:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.804.2019_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Zory na 2019r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej" w pozycji nr 77
2019-05-29 11:37:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:38:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.805.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na organizację szkolenia dla dyrektorów żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 78
2019-05-29 11:38:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:38:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.806.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcie umowy na dostawę i montaż urządzeń zabawowych" w pozycji nr 79
2019-05-29 11:38:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:39:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.807.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miata Żory " w pozycji nr 80
2019-05-29 11:39:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:40:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.808.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miata Żory " w pozycji nr 81
2019-05-29 11:40:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:41:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.809.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejske Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 195 300,00 zł" w pozycji nr 82
2019-05-29 11:41:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:43:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.810.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach ul. Okrężna 5 w wysokości 2 170 000,00 zł" w pozycji nr 83
2019-05-29 11:43:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:44:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.811.2019_ED w sprawie zwrotu kosztów przejazdów wychowanków i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez " w pozycji nr 84
2019-05-29 11:44:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:56:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.812.2019_ZBM w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego - licytacji na lokal użytkowy" w pozycji nr 85
2019-05-29 11:56:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:57:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.813.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory na OR.0050.686.2019 z dnia 24.04.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych" w pozycji nr 86
2019-05-29 11:57:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:58:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.814.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 87
2019-05-29 11:59:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 11:59:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.815.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 88
2019-05-29 11:59:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:00:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.816.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 89
2019-05-29 12:00:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:01:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.817.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 90
2019-05-29 12:01:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:02:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.818.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 91
2019-05-29 12:02:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:03:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.819.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 92
2019-05-29 12:03:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:04:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.820.2019_ED w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Szkoły Podstawowej Nr 16, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Poradni Psycholo" w pozycji nr 93
2019-05-29 12:04:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:05:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.821.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory na OR.0050.687.2019 z dnia 24.04.2019r." w pozycji nr 94
2019-05-29 12:05:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:05:36 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.821.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory na OR.0050.687.2019 z dnia 24.04.2019r." na "OR.0050.821.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.687.2019 z dnia 24.04.2019r."
2019-05-29 12:05:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:06:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.822.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecnia wykonania usługi doradztwa podatkowego dotyczącego bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług" w pozycji nr 95
2019-05-29 12:06:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:11:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.823.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Sprzed komutera na boisk" w pozycji nr 96
2019-05-29 12:11:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:12:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.824.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Żory miasto ognia i kosz" w pozycji nr 97
2019-05-29 12:19:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:23:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.825.2019_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Na Marginesie wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn.: "Radio Żory dla miasta Żory - 10 lat Radio Żory" w pozycji nr 98
2019-05-29 12:23:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:24:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.826.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania usługi analizy, wspracia w zakresie odliczania podatku od towarów i usług za 2015r." w pozycji nr 99
2019-05-29 12:24:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:25:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.827.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku" w pozycji nr 100
2019-05-29 12:25:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:26:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.828.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Żorach za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku" w pozycji nr 101
2019-05-29 12:26:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:27:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.829.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 102
2019-05-29 12:27:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:28:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.830.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 103
2019-05-29 12:28:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:29:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.831.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 104
2019-05-29 12:29:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:30:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.832.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 105
2019-05-29 12:30:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:31:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.833.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 106
2019-05-29 12:31:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:33:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.834.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 107
2019-05-29 12:33:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:34:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.835.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 108
2019-05-29 12:34:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:35:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.836.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 109
2019-05-29 12:35:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:36:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.837.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 110
2019-05-29 12:36:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:42:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.838.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 111
2019-05-29 12:42:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:43:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.839.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "GWIAZDA MOCY - PIERWSZA WYPRAWA"" w pozycji nr 112
2019-05-29 12:43:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:44:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.840.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.710A.2019 z dnia 25.04.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę gastronomiczną podczas szkolenia na temat "Jak dbać o zdrowie, aby obniżyć skłonność do reakcji stresowych " w pozycji nr 113
2019-05-29 12:44:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:45:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.841.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 114
2019-05-29 12:45:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:47:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.842.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wydruk tablic do gablot w dzielnicach wraz z montażem" w pozycji nr 115
2019-05-29 12:47:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:48:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.843.2019_BPKS w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 26.03.2019r. w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego" w pozycji nr 116
2019-05-29 12:48:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:49:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.844.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 117
2019-05-29 12:49:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:50:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.845.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 118
2019-05-29 12:50:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:52:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.846.2019_SIR w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy zlecenia na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta oraz zmiany zarządzania Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.233.2019 z dnia 13.02.2019r." w pozycji nr 119
2019-05-29 12:52:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:53:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.847.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 120
2019-05-29 12:53:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:54:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.848.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 121
2019-05-29 12:55:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 12:56:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.849.2019_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap VI. Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej na wysokości budynku nr 21 na os. Pawlikowskiego w Żorach" w pozycji nr 122
2019-05-29 12:56:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:00:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.850.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na budowę oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szkolną w Żorach " w pozycji nr 123
2019-05-29 13:00:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:01:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.851.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Rywalizacja zawodników K" w pozycji nr 124
2019-05-29 13:10:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:11:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.852.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę mączki ceglanej oraz piasku na teren boiska baseballowego zlokalizowanego przy ul. Minimalnej w Żorach" w pozycji nr 125
2019-05-29 13:11:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:13:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.853.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach"" w pozycji nr 126
2019-05-29 13:13:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:20:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.854.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z wydarzenim miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach"" w pozycji nr 127
2019-05-29 13:20:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:23:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.855.2019_IMI w sprawie zmiany zarzadzenia nr OR.0050.534A.2019 z dnia 01.04.2019r." w pozycji nr 128
2019-05-29 13:23:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:25:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.856.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 129
2019-05-29 13:25:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:27:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.857.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatycznych znajdujacych się w pomieszczeniach serwerowni w budynkach Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 130
2019-05-29 13:27:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:31:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.858.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatycznych znajdujacych się w pomieszczeniach serwerowni w budynkach Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 131
2019-05-29 13:31:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:32:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.859.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na utrzymanie i konserwcję terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019r. - etap III w zakresie części 1-6 zamówienia" w pozycji nr 132
2019-05-29 13:32:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:33:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.860.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 133
2019-05-29 13:33:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:34:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.861.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 134
2019-05-29 13:34:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-29 13:35:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.862.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 135
2019-05-29 13:35:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:09:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.863.2019_SM w sprawie p" w pozycji nr 136
2019-05-30 12:09:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:10:51 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.863.2019_SM w sprawie p" na "OR.0050.863.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Pawła Lokaja, Katowickiej i Sudeckiej"
2019-05-30 12:10:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:11:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.864.2019_SM w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ulicy Wodociągowej" w pozycji nr 137
2019-05-30 12:11:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:12:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.865.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 138
2019-05-30 12:13:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:14:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.866.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 139
2019-05-30 12:15:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:18:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.867.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Żory " w pozycji nr 140
2019-05-30 12:18:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:19:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.869.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" w pozycji nr 141
2019-05-30 12:19:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:20:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.870.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" w pozycji nr 142
2019-05-30 12:20:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:23:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.871.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" w pozycji nr 143
2019-05-30 12:24:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:24:29 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.869.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" na "OR.0050.869.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory""
2019-05-30 12:24:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:24:52 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.870.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" na "OR.0050.870.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory""
2019-05-30 12:24:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 12:25:10 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.871.2019_IS w sprawie uawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" na "OR.0050.871.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory""
2019-05-30 12:25:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:06:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.872.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wydruk plakatów i baneru" w pozycji nr 144
2019-05-30 13:06:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:07:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.873.2019_IMI w s prawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont 7 obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 145
2019-05-30 13:07:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:08:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.874.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach za okres od 1 sycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku" w pozycji nr 146
2019-05-30 13:08:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:09:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.875.2019_BRM w sprawie rozwiązania umowy na BRM.526.1.25.2019.KS i zwrotu udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego" w pozycji nr 147
2019-05-30 13:10:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:11:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.876.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę promocyjną podczas 3 Rajdu Śląska 2019 " w pozycji nr 148
2019-05-30 13:11:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:12:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.877.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach " w pozycji nr 149
2019-05-30 13:12:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:15:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.878.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania inwentaryzacji zieleni przy ul Klasztornej w Żorach" w pozycji nr 150
2019-05-30 13:15:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:17:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.879.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej dla potrzeb dzielnicy Rój" w pozycji nr 151
2019-05-30 13:17:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:18:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.880.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Przygotowanie i uczestni" w pozycji nr 152
2019-05-30 13:18:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:19:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.881.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 153
2019-05-30 13:19:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-05-30 13:20:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.882.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 154
2019-05-30 13:21:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-03 15:35:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.868.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostarczenie, montaż i utrzymanie oznakowania wiaduktu w ciagu drogi krajowej nr 81 ul. Katowickiej w Żorach zgodnie z projektem organ" w pozycji nr 155
2019-06-03 15:35:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-03 15:35:39 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.868.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostarczenie, montaż i utrzymanie oznakowania wiaduktu w ciagu drogi krajowej nr 81 ul. Katowickiej w Żorach zgodnie z projektem organ" na pozycję nr 141
2019-06-03 15:35:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-03 15:37:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.883.2019_OR w sprawie sfinansowania opłaty sądowej od pozwu w sprawie powództwa Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 156
2019-06-03 15:37:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-03 15:38:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.884.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Międzykulturowego MALOKA z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 157
2019-06-03 15:39:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:01:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "0OR.0050.885.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 158
2019-06-06 10:02:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:14:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.886.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 159
2019-06-06 10:14:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:16:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.887.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wyłącznika pożarowego prądu w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach" w pozycji nr 160
2019-06-06 10:16:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:17:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.888.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 161
2019-06-06 10:17:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:18:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.889.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 162
2019-06-06 10:18:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:19:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.890.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 163
2019-06-06 10:19:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:20:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.891.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 164
2019-06-06 10:20:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:21:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.892.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 165
2019-06-06 10:21:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:22:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.893.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 166
2019-06-06 10:22:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:23:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.894.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użtkowego dla przebudowy otwartego stawu kąpielowego zlokalizowanego w Żorach przy ul. Kłokocińskiej 78" w pozycji nr 167
2019-06-06 10:23:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:25:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.895.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" " w pozycji nr 168
2019-06-06 10:25:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:26:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.896.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" " w pozycji nr 169
2019-06-06 10:26:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:27:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.897.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 170
2019-06-06 10:27:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:29:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.898.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 171
2019-06-06 10:29:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:30:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.900.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" " w pozycji nr 172
2019-06-06 10:30:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:31:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.901.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie przeznaczonym pod inwestycję rozbudowy ZSP-5 w Żorach" w pozycji nr 173
2019-06-06 10:31:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:32:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.902.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy oraz monyazu elementów małej architektury na Placu im. Księcia Władysława" w pozycji nr 174
2019-06-06 10:32:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:34:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.903.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania remontu pokrycia dachowego hangaru zlokalizowanego przy kąpielisku Śmieszek w Żorach" w pozycji nr 175
2019-06-06 10:34:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:35:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.904.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup usługi dostępu do Internetu w trzech lokalizacjach ze streamingiem w firmie Syrion sp. z o.o." w pozycji nr 176
2019-06-06 10:35:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:36:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.904A.2019_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę drogi wraz z odwodnieniem rejonie ul. Drwali w Żorach" w pozycji nr 177
2019-06-06 10:36:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:38:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.905.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup licencji modułu eZPD systemu eDIOM w firmie Designers sp. z o.o." w pozycji nr 178
2019-06-06 10:38:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:39:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.906.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup rezerwowej usługi dostępu do Internetu w jednej lokalizacji w firmie Orange sp. z o.o." w pozycji nr 179
2019-06-06 10:39:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:40:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.907.2019_FB w sprawie przedłożenia informacji o zasadach ewidencji w kasach rejestrujących" w pozycji nr 180
2019-06-06 10:40:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:41:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.908.2019_IS w sprawie sfinansowania opłat stałych za usługi wodne za I, II, III i IV kwartał 2018r." w pozycji nr 181
2019-06-06 10:41:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:43:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.909.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I, II i III kwartał 2018r." w pozycji nr 182
2019-06-06 10:43:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:44:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.910.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku ZSP-6" w pozycji nr 183
2019-06-06 10:44:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:45:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.911.2019_ZG w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dopsażenie stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w ramach projektu "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żo" w pozycji nr 184
2019-06-06 10:45:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:46:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.912.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 185
2019-06-06 10:46:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:47:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.913.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 186
2019-06-06 10:48:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:49:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.914.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 187
2019-06-06 10:49:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:51:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.915.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 188
2019-06-06 10:51:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:53:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.916.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 189
2019-06-06 10:53:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:54:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.917.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 190
2019-06-06 10:54:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:55:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.918.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 191
2019-06-06 10:55:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:56:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.919.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 192
2019-06-06 10:56:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:57:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.920.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 193
2019-06-06 10:57:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:58:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.921.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 194
2019-06-06 10:58:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 10:59:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.922.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami " w pozycji nr 195
2019-06-06 11:00:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:01:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.923.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory udziałów w nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Rybnickiej" w pozycji nr 196
2019-06-06 11:02:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:03:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.924.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 197
2019-06-06 11:03:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:04:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.925.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia "Przystanek Żory" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 198
2019-06-06 11:04:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:14:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.926.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia prac w zakresie przebudowy systemu nadzoru wizyjnego miasta Żory - przeniesienie kamery " w pozycji nr 199
2019-06-06 11:14:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:16:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.927.2019_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia prac w zakresie konserwacji systemu nadzoru wizyjnego miasta Żory" w pozycji nr 200
2019-06-06 11:16:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:17:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.928.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych" w pozycji nr 201
2019-06-06 11:17:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:18:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.929.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 202
2019-06-06 11:18:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:19:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.930.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 203
2019-06-06 11:20:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:21:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.931.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 204
2019-06-06 11:21:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:22:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.932.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 205
2019-06-06 11:22:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:24:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.933.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców"" w pozycji nr 206
2019-06-06 11:24:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:25:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.934.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1900/95 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 207
2019-06-06 11:26:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-06 11:27:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.935.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82" w pozycji nr 208
2019-06-06 11:27:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:04:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.936.2019_IS w sprawie z" w pozycji nr 209
2019-06-07 09:04:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:05:25 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.936.2019_IS w sprawie z" na "OR.0050.936.2019_IS w sprawie zatwierdzenia regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory"
2019-06-07 09:05:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:07:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.937.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Jastzrębskiego do granicy Miasta " w pozycji nr 210
2019-06-07 09:07:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:21:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.938.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 211
2019-06-07 09:21:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:22:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.939.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 212
2019-06-07 09:22:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:23:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.940.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" " w pozycji nr 213
2019-06-07 09:23:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:25:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.941.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" " w pozycji nr 214
2019-06-07 09:25:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:27:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.942.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o watosci do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na montaż 4 szt. progów wyspowych na ul. Wiśniowej w Żorach" w pozycji nr 215
2019-06-07 09:27:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:28:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.943.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 216
2019-06-07 09:28:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:30:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.944.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miata Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 217
2019-06-07 09:30:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:31:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.945.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 218
2019-06-07 09:31:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:33:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.946.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 219
2019-06-07 09:33:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:35:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.947.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miata na 2019r." w pozycji nr 220
2019-06-07 09:35:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:38:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.948.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 221
2019-06-07 09:38:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 09:42:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.949.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 222
2019-06-07 09:42:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:05:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:07:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.950.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 223
2019-06-07 10:07:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:08:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.951.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 224
2019-06-07 10:08:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:09:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.952.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 225
2019-06-07 10:10:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:11:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.953.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 226
2019-06-07 10:11:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:12:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.954.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 227
2019-06-07 10:12:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:13:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.955.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 228
2019-06-07 10:13:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:15:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.956.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 229
2019-06-07 10:15:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:16:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.958.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa punktu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 230
2019-06-07 10:16:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:18:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.959.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 231
2019-06-07 10:18:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:19:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.960.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 232
2019-06-07 10:19:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:21:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.961.2019_IMI w sprawie oddania w najem Gminie Miejskiej Żory hali znajdującej się w Żorach przy ul. Owocowej na działce 1565/118 będącej własnością Lecha Wietrzyka zam. przy ul. Owocowej 1, 44-240 Żory" w pozycji nr 233
2019-06-07 10:21:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:22:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.962.2019_BPKS w sprawie przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu i sfinansowania nagród" w pozycji nr 234
2019-06-07 10:22:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:23:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.963.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie" w pozycji nr 235
2019-06-07 10:23:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:25:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.964.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r." w pozycji nr 236
2019-06-07 10:25:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:26:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.965.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 237
2019-06-07 10:27:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:28:21 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.962.2019_BPKS w sprawie przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu i sfinansowania nagród"
2019-06-07 10:28:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:29:09 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.965.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r."
2019-06-07 10:29:09 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.964.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r."
2019-06-07 10:29:09 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.963.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie"
2019-06-07 10:29:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-07 10:30:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-13 11:25:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.957.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę trybun na boisku baseballowe zlokalizowane przy ul. Minimalnej 2 w Żorach" w pozycji nr 234
2019-06-13 11:25:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-13 11:26:16 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.957.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę trybun na boisku baseballowe zlokalizowane przy ul. Minimalnej 2 w Żorach" na pozycję nr 230
2019-06-13 11:26:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-13 11:27:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 13:26:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.739A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 235
2019-06-18 13:26:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 13:29:06 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.739A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." na pozycję nr 14
2019-06-18 13:29:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 13:31:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.899.2019_IMI w sprawie wydzierżawienia Gminie Miejskiej Żory fragmentu działek o numerach: 2233/115 oraz 2440/183 od Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach pod wiaty przystankowe" w pozycji nr 236
2019-06-18 13:31:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-06-18 13:32:38 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.899.2019_IMI w sprawie wydzierżawienia Gminie Miejskiej Żory fragmentu działek o numerach: 2233/115 oraz 2440/183 od Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach pod wiaty przystankowe" na pozycję nr 173
2019-06-18 13:32:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij