Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-09-11 11:25:24 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2019-09-11 11:25:41 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-09-11 11:54:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1466.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 1
2019-09-11 11:54:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:55:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1467.2019_FB w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2019r. " w pozycji nr 2
2019-09-11 11:55:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:56:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1468.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Żory w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach"" w pozycji nr 3
2019-09-11 11:56:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:56:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1469.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach w Dzielnicy Kleszczów wraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., wod-kan, klimatyzacji, wentylacji mecha" w pozycji nr 4
2019-09-11 11:57:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:57:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1471.2019_BRM w sprawie rozwiązania umowy nr BRM.526.1.38.019.KS i zwrotu udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego" w pozycji nr 5
2019-09-11 11:57:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:58:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1473.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości " w pozycji nr 6
2019-09-11 11:58:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 11:59:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1474.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Kradziejówka" w pozycji nr 7
2019-09-11 11:59:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:00:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1475.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 8
2019-09-11 12:00:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:01:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1476.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 9
2019-09-11 12:01:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:03:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1477.2019_IMI w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi ul. Włościańskiej w Żorach do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu" w pozycji nr 10
2019-09-11 12:03:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:03:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1478.2019_SIR w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1362.2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 11
2019-09-11 12:03:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:04:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1479.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 12
2019-09-11 12:04:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:05:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1480.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 13
2019-09-11 12:05:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:06:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1481.2019_OR w sprawie sfinansowania świadczenia usług prawnych" w pozycji nr 14
2019-09-11 12:06:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:07:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1482.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji "Dnia Seniora"" w pozycji nr 15
2019-09-11 12:07:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:22:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1483.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III. Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg w Żorach" w pozycji nr 16
2019-09-11 12:22:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-11 12:22:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1484.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę drogi pożarowej przy budynku 9M na os. Sikorskiego w Żorach" w pozycji nr 17
2019-09-11 12:23:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 14:58:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1485.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 18
2019-09-12 14:58:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 14:59:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1486.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 19
2019-09-12 14:59:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 15:02:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 15:07:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1489.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie umowy ZSS.2151.17.2016" w pozycji nr 20
2019-09-12 15:07:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 15:08:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1490.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w sierpniu 2019r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach" w pozycji nr 21
2019-09-12 15:08:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 15:09:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1491.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy oraz montażu elementów małej architektury w Parku Strzelnica zlokalizowanego w dzielnicy Kleszczówka" w pozycji nr 22
2019-09-12 15:09:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-12 15:11:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1492.2019_ED w sprawie prowadzenia Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach w ramach projektu edukacyjnego Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Humanitas" w pozycji nr 23
2019-09-12 15:11:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 12:38:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:00:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:09:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:13:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:15:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1470.2019_ED w sprawie zawarcia umowy na przewóz niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych w Mikołowie i Katowicach" w pozycji nr 24
2019-09-19 13:15:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:15:48 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1470.2019_ED w sprawie zawarcia umowy na przewóz niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych w Mikołowie i Katowicach" na pozycję nr 5
2019-09-19 13:15:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:16:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:22:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1487.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PO PROSTU PARTNER" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 25
2019-09-19 13:22:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:23:09 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1487.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PO PROSTU PARTNER" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" na pozycję nr 21
2019-09-19 13:23:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:26:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1493.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 26
2019-09-19 13:26:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:28:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1494.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 27
2019-09-19 13:28:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:30:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1495.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 28
2019-09-19 13:30:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:31:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1496.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 29
2019-09-19 13:31:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:31:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1497.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 30
2019-09-19 13:31:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:32:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1498.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 31
2019-09-19 13:32:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:33:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1499.2019_ED w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń i powierzchni oraz ustalenia wysokości stawek czynszu w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miastao Żory" w pozycji nr 32
2019-09-19 13:33:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:34:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1500.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 33
2019-09-19 13:34:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:35:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1501.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości" w pozycji nr 34
2019-09-19 13:35:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:36:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1502.2019_ZKO w sprawie dokonania przeglądu i kontroli dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta Żory" w pozycji nr 35
2019-09-19 13:36:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:42:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1504.2019_IMI w sprawie zawarcia " w pozycji nr 36
2019-09-19 13:42:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:44:55 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.1504.2019_IMI w sprawie zawarcia " na "OR.0050.1504.2019_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia nowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach przy ul. Wysokiej 13"
2019-09-19 13:45:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:45:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1505.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 37
2019-09-19 13:45:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:47:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1506.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 38
2019-09-19 13:47:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:47:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1507.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 39
2019-09-19 13:47:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:50:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1508.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 40
2019-09-19 13:50:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:51:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1509.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby dzielnicy Osiny" w pozycji nr 41
2019-09-19 13:51:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:53:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 13:54:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 14:06:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1510.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 42
2019-09-19 14:06:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 14:08:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1511.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 43
2019-09-19 14:09:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 14:11:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1512.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 44
2019-09-19 14:11:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 14:12:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1513.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 45
2019-09-19 14:12:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-19 14:14:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1514.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup pylonu Rondo Litewskie" w pozycji nr 46
2019-09-19 14:14:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-25 08:54:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-26 10:33:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1503.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1776.2016 z dnia 14.12.2016r." w pozycji nr 47
2019-09-26 10:33:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-26 10:34:20 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1503.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1776.2016 z dnia 14.12.2016r." na pozycję nr 36
2019-09-26 10:34:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-26 10:57:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1515.2019_FB w sprawie " w pozycji nr 48
2019-09-26 10:57:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-09-26 11:01:26 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.1515.2019_FB w sprawie " na "OR.0050.1515.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1497.2019 z dnia 06.09.2019r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1498.2019 z dnia 06.09.2019r. w sprawie zmian "
2019-09-26 11:01:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:26:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1516.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 49
2019-10-16 11:26:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:27:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1517.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 50
2019-10-16 11:27:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:28:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1518.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Żory im. hm. W. Drobnego oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 51
2019-10-16 11:28:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:29:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1519.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania aktualizacji dokumentów: Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Żory" oraz "Opinii technicznej dotyczącej" w pozycji nr 52
2019-10-16 11:29:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:30:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1520.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie umowy ZSS.2151.7.2018." w pozycji nr 53
2019-10-16 11:30:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:31:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1521.2019_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 54
2019-10-16 11:31:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:33:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1522.2019_ED w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 55
2019-10-16 11:33:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:34:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1523.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli działki numer 1266/2" w pozycji nr 56
2019-10-16 11:34:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:36:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1524.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli działki numer 1267/2 " w pozycji nr 57
2019-10-16 11:36:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:37:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1525.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat na rzecz Klubu Ekologiczno-Wędkarskiego "Piaskownia" w Żorach nieruchomości składającej się z części działki numer 219/5 oraz części działki numer 2151/57" w pozycji nr 58
2019-10-16 11:37:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:42:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:52:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1526.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości " w pozycji nr 59
2019-10-16 11:53:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:53:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1527.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 822/177 i 874/179" w pozycji nr 60
2019-10-16 11:53:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:54:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1528.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1130/145 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o." w pozycji nr 61
2019-10-16 11:54:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:55:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1529.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 2628/37 pod parking" w pozycji nr 62
2019-10-16 11:55:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:56:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1530.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Szkolenia dzieci i młodz" w pozycji nr 63
2019-10-16 11:57:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:57:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1531.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory re" w pozycji nr 64
2019-10-16 11:57:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:58:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1532.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplowniczej " w pozycji nr 65
2019-10-16 11:58:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 11:59:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1533.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup modeli dla uczestników Żorskiego Biegu Ulicznego " w pozycji nr 66
2019-10-16 11:59:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:00:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1534.2019_USC w sprawie udzielenie zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego" w pozycji nr 67
2019-10-16 12:00:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:01:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1535.2019_USC w sprawie udzielenie zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego" w pozycji nr 68
2019-10-16 12:01:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:02:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1536.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 69
2019-10-16 12:02:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:03:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1537.2019_IMI w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2019r" w pozycji nr 70
2019-10-16 12:03:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:04:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1538.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej w roku 2019 z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.13.2016.KW z dnia " w pozycji nr 71
2019-10-16 12:04:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:06:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1539.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "wykonania rocznych przeglądów podstawowych na wybranych obiektach inżynierskich w Żorach"" w pozycji nr 72
2019-10-16 12:06:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:06:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1540.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty"" w pozycji nr 73
2019-10-16 12:07:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:08:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1541.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 74
2019-10-16 12:08:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:08:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1542.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 75
2019-10-16 12:08:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:10:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1543.2019_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAFA" ul. 1Maja 23 B, 44-286 Wodzisław Śląski" w pozycji nr 76
2019-10-16 12:10:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:10:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1544.2019_ZZE w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z wykonaniem awaryjnej wymiany linii kablowej między latarniami zlokalizowanymi na parkingu przy ul. Bramkowej" w pozycji nr 77
2019-10-16 12:10:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:12:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1545.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na demontaż i utylizację sześciu latarni oświetleniowych, jednego naświetlacza oraz wykonania trzech muf kablowych w miejscu zdemontowanych latarni na os. Ks" w pozycji nr 78
2019-10-16 12:12:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:13:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1546.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowalno-wykonawczej budowy zaplecza szatniowego dla stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 6 na" w pozycji nr 79
2019-10-16 12:13:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:13:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1547.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemu grzewczego" w pozycji nr 80
2019-10-16 12:14:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:18:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:19:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1548.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 81
2019-10-16 12:19:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:20:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1549.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 82
2019-10-16 12:20:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:21:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1550.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 83
2019-10-16 12:21:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:23:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1551.2019_OR w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 84
2019-10-16 12:23:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:24:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1552.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 85
2019-10-16 12:24:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:25:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1553.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatkówUrzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 86
2019-10-16 12:25:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:25:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1554.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach-Roju - dotawa mebli" w pozycji nr 87
2019-10-16 12:26:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:27:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1556.2019_ED w sprawie dokonania zmiany zarządzienia OR.0050.1410.2019 z dnia 26.08.2019r. ws. ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory" w pozycji nr 88
2019-10-16 12:27:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:27:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1557.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie mebli biurowych" w pozycji nr 89
2019-10-16 12:28:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:29:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1558.2019_BPKS w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczace stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie" w pozycji nr 90
2019-10-16 12:29:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:30:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1559.2019_BPKS w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące wyróżnień i nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym" w pozycji nr 91
2019-10-16 12:30:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:31:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1560.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory" w pozycji nr 92
2019-10-16 12:31:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:32:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1561.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 93
2019-10-16 12:32:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:33:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1562.2019_SM w sprawie ogłoszenia drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Reja" w pozycji nr 94
2019-10-16 12:33:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:34:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1563.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3353/143 spółce As Vending Sp. z o.o. Sp.k" w pozycji nr 95
2019-10-16 12:34:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:35:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1564.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1901/30 pod ogródek przydomowy" w pozycji nr 96
2019-10-16 12:35:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:36:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1565.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1903/187" w pozycji nr 97
2019-10-16 12:36:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:38:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1566.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami" w pozycji nr 98
2019-10-16 12:38:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:51:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1567.2019_SM w sprawie zawarcia Ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gmina Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział w Gliwicach" w pozycji nr 99
2019-10-16 12:51:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:52:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1568.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 100
2019-10-16 12:52:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:53:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1569.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nowe Miasto prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Ogrodniczej" w pozycji nr 101
2019-10-16 12:53:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 12:54:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1570.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 11/2019 na zlecenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" w pozycji nr 102
2019-10-16 12:56:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:10:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1571.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 103
2019-10-16 13:11:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:12:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1572.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 104
2019-10-16 13:12:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:15:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1573.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 105
2019-10-16 13:15:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:16:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1574.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 106
2019-10-16 13:16:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:18:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1575.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.: "Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach"" w pozycji nr 107
2019-10-16 13:18:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:19:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1576.2019_FB w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach" w pozycji nr 108
2019-10-16 13:19:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:20:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1577.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup literatury fachowej do biblioteczki funkcjonującej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach" w pozycji nr 109
2019-10-16 13:20:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:21:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1578.2019_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.634.2019 Prezydenta Miasta Żory z 16.04.2019r. " w pozycji nr 110
2019-10-16 13:21:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:22:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1579.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów wytworzenia materiału filmowego związanego z profilaktyką skutków zażywania dopalaczy i narkotyków" w pozycji nr 111
2019-10-16 13:22:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:23:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1580.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na naprawę elektrozaczepów drzwi oraz innych usterek toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Folwareckiej oraz ul. Bramkowej" w pozycji nr 112
2019-10-16 13:23:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:24:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1581.2019_IMI w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.6.21.2018.Ssz z 09.01.2019r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania małej architektury na terenie Miasta w 2019r." w pozycji nr 113
2019-10-16 13:24:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:24:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1582.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnego projektu zamiennego (w tym projektów budowlnych i wykonawczych dla wszystkich branż) rozbudowy oraz przebudowy budynku Zespołu Szko" w pozycji nr 114
2019-10-16 13:24:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:26:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1583.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę skrzyżowania DK-81 z ul. Familijną w Żorach - etap I" w pozycji nr 115
2019-10-16 13:26:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:27:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1584.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wymianę źródeł światła, układów zapłonowych i dławików na masztach przy boiskach sportowych oraz zakup i montaż oprawy tupu LED na budynku Zespołu Szkół nr" w pozycji nr 116
2019-10-16 13:27:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:27:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1585.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na dostawę fabrycznie nowych 23 szt. (18 szt 2,5 m2 i 5 szt. 1,5 m2) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "DZWON"" w pozycji nr 117
2019-10-16 13:28:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:29:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1586.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 118
2019-10-16 13:29:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:30:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1587.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji gali wręczenia nagród sportowych i kulturalnych Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 119
2019-10-16 13:30:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:31:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1588.2019_BPKS w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym" w pozycji nr 120
2019-10-16 13:31:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:32:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1589.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sztuk Walki SHOGUN Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 121
2019-10-16 13:32:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:33:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1590.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty"" w pozycji nr 122
2019-10-16 13:33:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:34:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1591.2019_IS w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na modernizcję systemu grzewczego polegającego na wymienie źródeł ciepła" w pozycji nr 123
2019-10-16 13:34:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:35:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1592.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizacje źródeł ciepła" w pozycji nr 124
2019-10-16 13:35:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:36:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1593.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługe związaną z przeróbką konstrukcji wybranych pojemników typu "dzwon" do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na placykach gospodarczych na terenie miasta Żory" w pozycji nr 125
2019-10-16 13:36:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:38:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1594.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Gotowi do startu"" w pozycji nr 126
2019-10-16 13:38:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:40:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1595.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie prac polegających na przeniesieniu tablicy informacji pasażerskiej" w pozycji nr 127
2019-10-16 13:40:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:41:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1596.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 128
2019-10-16 13:41:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:42:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1597.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 129
2019-10-16 13:42:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:43:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1598.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 130
2019-10-16 13:43:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:44:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1599.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 131
2019-10-16 13:44:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:45:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1600.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 132
2019-10-16 13:45:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:46:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1601.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 133
2019-10-16 13:46:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:47:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1602.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 134
2019-10-16 13:47:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:48:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1603.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 135
2019-10-16 13:48:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:49:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1604.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 136
2019-10-16 13:49:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:50:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1605.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 137
2019-10-16 13:50:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:51:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1606.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 138
2019-10-16 13:51:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:54:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1607.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 139
2019-10-16 13:54:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:55:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1608.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 140
2019-10-16 13:55:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:56:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1609.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 141
2019-10-16 13:56:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 13:57:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1610.2019_IS w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dendrologicznej drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Żory wraz z uzupełnieniem ich oznakowania" w pozycji nr 142
2019-10-16 13:58:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:27:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:29:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1611.2019_OR w sprawie sfinansowania prac dotyczących obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu w 2019r." w pozycji nr 143
2019-10-16 14:29:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:30:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1612.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę i montaż urządzeń nowego placu zabaw w Dzielnicy Kleszczów w Żorach" w pozycji nr 144
2019-10-16 14:31:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:32:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1613.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę i montaż urządzeń (doposażenie w nowe urządzenia) istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Żorach w Dzielnicy Kleszczówka" w pozycji nr 145
2019-10-16 14:32:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:33:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1614.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Karate w Żorach - trenin" w pozycji nr 146
2019-10-16 14:33:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:34:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1614A.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej" w pozycji nr 147
2019-10-16 14:34:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:35:45 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1615.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 148
2019-10-16 14:35:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:36:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1616.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty jednorazowej" w pozycji nr 149
2019-10-16 14:36:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-16 14:38:15 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:24:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1617.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Klimka w Żorach" w pozycji nr 150
2019-10-17 14:24:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:25:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1618.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żoy na 2019r." w pozycji nr 151
2019-10-17 14:25:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:27:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1619.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 152
2019-10-17 14:27:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:42:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1620.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 153
2019-10-17 14:42:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:44:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1621.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 154
2019-10-17 14:44:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:45:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1622.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 155
2019-10-17 14:45:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:46:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1623.2019_BPKS w sprawie współorganizacji Koncertu Galowego z okazji 60-lecia kina w Żorach" w pozycji nr 156
2019-10-17 14:46:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:47:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1624.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 157
2019-10-17 14:47:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:48:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1625.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 158
2019-10-17 14:48:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:49:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1626.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej , Al. Zjednoczonej Europy, ul Okrężnej oraz ul. Malinowej w Żorach po kolizji dro" w pozycji nr 159
2019-10-17 14:49:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:50:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1627.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Remont barier drogowych stalowych U-14a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 ul. Nad Rudą drogi krajowej nr 81 ul. Kościuszki oraz mont" w pozycji nr 160
2019-10-17 14:50:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:51:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1628.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostawę i montaż progów zwalniających wyspowych typu "Quartet"" w pozycji nr 161
2019-10-17 14:51:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:52:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1629.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1551.2019 z dnia 12.09.2019r. w sprawie zmiany w planie finasowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 162
2019-10-17 14:52:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:53:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1630.2019_BRM w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl" w pozycji nr 163
2019-10-17 14:53:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:54:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1631.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019r." w pozycji nr 164
2019-10-17 14:54:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:55:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1632.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 165
2019-10-17 14:55:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:56:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1633.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 166
2019-10-17 14:56:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:57:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1634.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 167
2019-10-17 14:57:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 14:59:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1635.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 168
2019-10-17 14:59:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:00:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1636.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 169
2019-10-17 15:00:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:01:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1637.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na usługę sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących" w pozycji nr 170
2019-10-17 15:01:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:03:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1638.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "SKF Rowień w rozgrywkach" w pozycji nr 171
2019-10-17 15:04:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:05:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1639.2019_IS w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na przebudowę podstrony internetowej EKO- Żory działającej w ramach strony www.zory.pl" w pozycji nr 172
2019-10-17 15:05:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:07:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1640.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Targowej, przy Alei Jana Pawła II, przy ul. Srebrnej" w pozycji nr 173
2019-10-17 15:07:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:08:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1641.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 3716/111 oraz 4054/111 pod prowadzenie działalności" w pozycji nr 174
2019-10-17 15:08:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:09:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1642.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizacje źródeł ciepła" w pozycji nr 175
2019-10-17 15:09:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:10:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1644.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 153/XI/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok" w pozycji nr 176
2019-10-17 15:10:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:12:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1645.2019_IS w sprawie zlecenia prac związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody" w pozycji nr 177
2019-10-17 15:12:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:13:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1646.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego" w pozycji nr 178
2019-10-17 15:13:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-17 15:14:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1647.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory " w pozycji nr 179
2019-10-17 15:14:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:41:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1648.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 81 z ul. Pszczyńską w Żorach" w pozycji nr 180
2019-10-22 10:41:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:42:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1649.2019_FB w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1776.2016 z dnia 14.12.2016r." w pozycji nr 181
2019-10-22 10:42:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:43:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1650.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową dworca autobusowego na centrum przesiadkowe w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich wraz z zagospodarowani" w pozycji nr 182
2019-10-22 10:43:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:44:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1651.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych" w pozycji nr 183
2019-10-22 10:44:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:45:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1652.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 184
2019-10-22 10:45:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:47:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1653.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 185
2019-10-22 10:47:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:48:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1654.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 186
2019-10-22 10:48:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:49:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1655.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 187
2019-10-22 10:49:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:51:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1656.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa Spółka " w pozycji nr 188
2019-10-22 10:51:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:52:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1657.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach" w pozycji nr 189
2019-10-22 10:52:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:53:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1658.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów spotkania organizowanego z okazji jubileuszu 70-lecia Koła Gosppodyń Wiejskich Rój w ramach kultywowania tradycji śląskich" w pozycji nr 190
2019-10-22 10:53:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:55:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1659.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r." w pozycji nr 191
2019-10-22 10:55:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 10:56:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1660.2019_SM w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę nieruchomości " w pozycji nr 192
2019-10-22 10:56:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:00:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1661.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa włsności nieruchomości" w pozycji nr 193
2019-10-22 11:00:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:02:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1662.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieoraniczonym na przebudowę drogi Al. Jana Pawła II w Żorach" w pozycji nr 194
2019-10-22 11:02:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:03:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1663.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1582.2019 z dnia 18.09.2019r." w pozycji nr 195
2019-10-22 11:03:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:04:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1664.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1345.2019 z dnia 14.08.2019r." w pozycji nr 196
2019-10-22 11:04:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:06:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1665.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 197
2019-10-22 11:06:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:07:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1666.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sztalug dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 198
2019-10-22 11:07:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:09:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1667.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu systemu sygnalizacji włamania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 199
2019-10-22 11:09:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:10:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1668.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu systemu wi-fi do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 200
2019-10-22 11:10:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:12:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1669.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy fotoram dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 201
2019-10-22 11:12:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:13:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1670.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sprzetu nagłaśniającego dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 202
2019-10-22 11:13:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:14:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:16:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1671.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach ul. Okrężna 5 w wysokości 383.000,00 zł" w pozycji nr 203
2019-10-22 11:16:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:38:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1672.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zakupu tablicy flipchart dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300" w pozycji nr 204
2019-10-22 11:38:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:39:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1673.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 205
2019-10-22 11:39:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:41:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1674.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r." w pozycji nr 206
2019-10-22 11:41:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:43:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1675.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r." w pozycji nr 207
2019-10-22 11:43:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:44:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1676.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r." w pozycji nr 208
2019-10-22 11:44:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:45:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1677.2019_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2" w pozycji nr 209
2019-10-22 11:45:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:46:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1678.2_SM" w pozycji nr 210
2019-10-22 11:46:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1678.2_SM"
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1677.2019_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2"
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1676.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r."
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1675.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r."
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1674.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r."
2019-10-22 11:47:40 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1673.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r."
2019-10-22 11:48:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:51:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2019-10-22 11:52:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij