Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-11-12 12:56:53 Julia Kujawińska Utworzenie
2020-11-12 13:46:38 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1361.2020_MOK w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach." w pozycji nr 1
2020-11-12 13:46:38 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1362.2020_WPS w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na relizację program polityki zdrowotnej pn.: ,,Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu" w pozycji nr 2
2020-11-12 13:46:38 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1363.2020_ZZE w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.936.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej do wymiany kotłów grzewczych. " w pozycji nr 3
2020-11-12 13:46:38 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1364.2020_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO Udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych na rynkach prowadzonych" w pozycji nr 4
2020-11-12 13:46:38 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1365.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenie wykonania prac remontowych budynku kapliczki przy ul. Starowiejskiej w dzielnicy Rój w Żorach." w pozycji nr 5
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1366.2020_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa, gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. " w pozycji nr 6
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1367.2020_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2036/62 z przeznaczeniem pod zieleń." w pozycji nr 7
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1368.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 8
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1369.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 9
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1370.2020_FB_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 10
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1371.2020_FB_IS w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 11
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1372.2020_IMI w sprawie zapłaty wynagrodzenia za pobranie opłaty targowej w październiku 2020 r. przez Zakład Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach. " w pozycji nr 12
2020-11-12 13:46:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1373.2020_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za III kwartał 2020 r." w pozycji nr 13
2020-11-12 13:46:49 Julia Kujawińska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-11-12 13:53:28 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1374.2020_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za III kwartał 2020 r." w pozycji nr 14
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1375.2020_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakłądowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskiego Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Żorach ul. Dąbrowskiego 20 w kwocie 1 209 600,00 zł" w pozycji nr 15
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1376.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 16
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1377.2020_MOPS w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 17
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1378.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 18
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1379.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 19
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1380.2020_WPS w sprawie zmian regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stamen epidemii." w pozycji nr 20
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1381.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000,00 euro na opracowanie materiału filmowego ,,Spotkanie z Mikołajem"." w pozycji nr 21
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1382.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wrtości do 30.000 EURO i zawarcie umowy na remont kolektora kanalizacji sanitarnej na os.Ks. Władysława w Żorach." w pozycji nr 22
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1383.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wrtości do 30.000 EURO i zlecenia wykonania oraz aktualizacji map do celów projektowych wraz z pomiarami wysokościowymi dla następujących lokalizacji." w pozycji nr 23
2020-11-13 10:02:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1384.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wrtości do 30.000 EURO i zawarcie umowy na wykonanie oświetlenia ulicy Wąwozowej w Żorach." w pozycji nr 24
2020-11-13 10:02:57 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1385.2020_SM w sprawie odwołania drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Żorach przy ulicy Pszczyńskiej." w pozycji nr 25
2020-11-13 10:02:57 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1386.2020_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położone w Żorach. " w pozycji nr 26
2020-11-13 10:02:59 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 12:48:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1388.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 28
2020-11-19 12:48:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1389.2020_IMI w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 29
2020-11-19 12:48:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1390.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 30
2020-11-19 12:48:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1392.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wrtości do 30.000 EURO i zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego branży architektonicznej przy realizacji zadania pod nazwą ,,Renowacja zespołu parkowo - pałacowego w Żorach - Baranowicach " w pozycji nr 31
2020-11-19 12:48:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1393.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenia wykonania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Wrzosowej oraz ul. Cysterskiej w Dzie" w pozycji nr 32
2020-11-19 12:48:56 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 12:50:18 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1387.2020_IMI_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 27
2020-11-19 12:50:19 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 13:00:28 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1394.2020_SM w sprawie zawarcia Aneksu do umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Żory." w pozycji nr 33
2020-11-19 13:00:28 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1395.2020_SM w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Zory." w pozycji nr 34
2020-11-19 13:00:28 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1396.2020_w sprawie zawarcia Ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Gminą Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział w Gliwicach." w pozycji nr 35
2020-11-19 13:00:30 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 13:57:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1397.2020_SM w sprawie zawarcia Ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gminą Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział w Gliwicach." w pozycji nr 36
2020-11-19 13:57:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1398.2020_w sprawie zawarcia Ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gminą Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział w Gliwicach." w pozycji nr 37
2020-11-19 13:57:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1399.2020_FB,ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 38
2020-11-19 13:57:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1400.2020_FB_ED w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 39
2020-11-19 13:57:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1401.2020_FB w sprawie przedłużenia projektu uchwały budżetowej Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 40
2020-11-19 13:57:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1402.2020_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 - 2032." w pozycji nr 41
2020-11-19 13:57:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1403.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 Euro i zlecenia wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla hali sportowej Zespołu Szkół ne 1 w Żorach." w pozycji nr 42
2020-11-19 13:57:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1404.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy na wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz ogrodzenia placów zabaw zlokalizowanych w Żorach w Dzielnicy Baranowice, Rowień - Folwarki oraz os. Pawlikowskiego." w pozycji nr 43
2020-11-19 13:57:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1405.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości 30.000 EURO i zawarcie umowy na wykonanie zadania związanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt poprzez opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku." w pozycji nr 44
2020-11-19 13:57:14 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 14:13:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1406.2020_SM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości 30.000 EURO i zawarcie umowy na prowadzenie punktu zatrzymań dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Żory." w pozycji nr 45
2020-11-19 14:13:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1413.2020_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenia robót związanych z wykonaniem konserwacji rowów, która umożliwi właściwy spływ wód deszczowych." w pozycji nr 46
2020-11-19 14:13:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1414.2020_ED w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1280.2020 Prezydenta Miasta Żory z dnia 14.10.2020 r." w pozycji nr 47
2020-11-19 14:13:55 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1415.2020_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2456/143." w pozycji nr 48
2020-11-19 14:13:56 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.050.1416.2020_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 EURO na sprzedaż i dostarczenie niszczarek dokumentów dla Urzędu Miasta Żory." w pozycji nr 49
2020-11-19 14:13:57 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 14:14:09 Julia Kujawińska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.1414.2020_ED w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1280.2020 Prezydenta Miasta Żory z dnia 14.10.2020 r." na "OR.0050.1414.2020_ED w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1280.2020 Prezydenta Miasta Żory z dnia 14.10.2020 r."
2020-11-19 14:14:10 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1418.2020_FB_PUP w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 50
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1419.2020_PUP w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 51
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1420.2020_IMI w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.6.1.2020.SSz z 10.01.2020 r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania małej architektury na terenie Miasta w 2020 r." w pozycji nr 52
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1421.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 EURO i zlecenia wykonania mapy do celów projektowych w związku z zagspodarowaniem terenu przy Erg w Żorach." w pozycji nr 53
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1422.2020_IS w sprawie zlecenia wykonania projektu ulotki dotyczącej walki z niską emisją w mieście Żory." w pozycji nr 54
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1423.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 55
2020-11-19 14:37:22 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1424.2020_FB_MOPS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 56
2020-11-19 14:37:23 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1425.2020_FB_MOPS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 57
2020-11-19 14:37:23 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1426.2020_MOPS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r. " w pozycji nr 58
2020-11-19 14:37:23 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1427.2020_FB_SO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 59
2020-11-19 14:37:25 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 08:36:00 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1428.2020_FB_SO w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 60
2020-11-20 08:36:00 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1429.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 61
2020-11-20 08:36:00 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1430.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta oraz placówek oświatowych na 2020 r." w pozycji nr 62
2020-11-20 08:36:00 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1431.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 EURO na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew." w pozycji nr 63
2020-11-20 08:36:01 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 09:16:01 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1407.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 46
2020-11-20 09:16:03 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 09:58:37 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1408.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 47
2020-11-20 09:58:38 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 10:07:39 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1409.2020_SM w sprawie" w pozycji nr 48
2020-11-20 10:07:40 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 10:07:57 Julia Kujawińska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.1409.2020_SM w sprawie" na "OR.0050.1409.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste."
2020-11-20 10:07:58 Julia Kujawińska ,
2020-11-20 10:20:19 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1410.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 49
2020-11-20 10:20:20 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 10:42:03 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1411.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 50
2020-11-20 10:42:25 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 11:05:16 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1412.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 51
2020-11-20 11:05:17 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 11:09:12 Julia Kujawińska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1410.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste."
2020-11-20 11:09:15 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 11:14:25 Julia Kujawińska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1411.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste."
2020-11-20 11:14:25 Julia Kujawińska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1412.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste."
2020-11-20 11:14:25 Julia Kujawińska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.1409.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste."
2020-11-20 11:14:28 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-11-20 11:18:40 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1409.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 48
2020-11-20 11:18:40 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1410.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 49
2020-11-20 11:18:40 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1411.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 50
2020-11-20 11:18:40 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1412.2020_SM w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste." w pozycji nr 51
2020-11-20 11:18:41 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-12-04 12:47:15 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-12-07 12:41:06 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1416A.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenia odbioru od producenta, rozdysponowania i utylizacji chryzantem." w pozycji nr 56
2020-12-07 12:41:06 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1417.2020_ZZE w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr ZZE.7021.2.11.2020.JM/TD z dnia 16.09.2020 r. na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2021 - 2022." w pozycji nr 57
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1432.2020_WPS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem program polityki zdrowotnej pn.: ,,Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu miasta Żory" na lata 2020 - 2024." w pozycji nr 72
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1433.2020_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 170 40 - 126 Katowice." w pozycji nr 73
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1434.2020_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa, gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami." w pozycji nr 74
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1435.2020_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa, gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami." w pozycji nr 75
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1436.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenie wykonanie szczegółowej inwenaryzacji drzew zlokalizowanych na działkach nr 964/43, 962/43, 661/43, 662/43, 1539/43 (ul. Brzezina w Żorach) zgodni" w pozycji nr 76
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1437.2020_IS w sprawie zakupu sadzonek drzew." w pozycji nr 77
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1438.2020_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: ,,SKF Rowień w rogrywkac" w pozycji nr 78
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1439.2020_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego." w pozycji nr 79
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1440.2020_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego." w pozycji nr 80
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1441.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 81
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1442.2020_IMI w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 82
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1443.2020_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r." w pozycji nr 83
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1444.2020_FB w sprawie zmian w planie finanoswym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 84
2020-12-07 12:41:07 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1445.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 85
2020-12-07 12:41:08 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1446.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 86
2020-12-07 12:41:08 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1447.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 87
2020-12-07 12:41:08 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1448.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 88
2020-12-07 12:41:08 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1449.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 89
2020-12-07 12:41:08 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1450.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 90
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1451.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 91
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1452.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Gminy Żory na 2020r. " w pozycji nr 92
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1453.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Zory na 2020 r." w pozycji nr 93
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1454.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 94
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1455.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 95
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1456.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 96
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1457.2020_FB w sprawie zmian budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 97
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1458.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 98
2020-12-07 12:41:09 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1459.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r." w pozycji nr 99
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1460.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2020r." w pozycji nr 100
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1461.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 101
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1462.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 102
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1463.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 103
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1464.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 104
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1465.2020_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2021 na zlecenie realizacji zadania publicznego miasta w roku 2021. " w pozycji nr 105
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1466.2020_IS w sprawie zlecenia wydruku ulotek na potrzeby edukacji ekologicznej związanej z ochroną powietrza." w pozycji nr 106
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1467.2020_IS w sprawie zlecenia kolportażu do mieszkańców miasta Żory ulotek na potrzeby edukacji ekologicznej związanej z ochroną powietrza." w pozycji nr 107
2020-12-07 12:41:10 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1468.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 108
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1469.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 109
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1470.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 110
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1471.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 111
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1472.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 112
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1473.2020_MOPS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 113
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1474.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej z łącznikiem oraz przystosowania budynku po byłej Miejskiej Bibliotece Publicznej dla potrze" w pozycji nr 114
2020-12-07 12:41:11 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1475.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej." w pozycji nr 115
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1476.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 116
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1477.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 117
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1478.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 118
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1479.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 119
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1480.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2020 r." w pozycji nr 120
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1481.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na rok 2020." w pozycji nr 121
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1482.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 122
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1483.2020_IS w sprawie zlecenia prac związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno - konserwacyjnych oraz złożenia specjalistycznych wiązań zabezpieczających koronę drzewa - pomnika przyrody nr 25; 637." w pozycji nr 123
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1484.2020_WPZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania całościowego oraz z wykonania zadania i przejęcia rozliczenia z udzielonej w roku 2020 z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.13.2016.KW z dnia 09." w pozycji nr 124
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1485.2020_SiR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO na wykonanie raportu monitoringowego wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ ,,Żory - przyjazne miasto"." w pozycji nr 125
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1486.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zlecenie wykonania 2 otworów badawczych o głębokości 12 m każdy na terenie dworca PKP w Żorach wraz z opinią geotechniczną i dokumentacją podłoża." w pozycji nr 126
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1487.2020_IMI w sprawie Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1382.2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie zawarcia umowy na remont kolektora kanalizacji sanitarnej na os. Księcia Władysława w Żorach." w pozycji nr 127
2020-12-07 12:41:12 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1488.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 128
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1489.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budzetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 129
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1490.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Zory na 2020 r." w pozycji nr 130
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1491.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żpry na 2020 r." w pozycji nr 131
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1492.2020_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Żorach." w pozycji nr 132
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1493.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 133
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1494.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 134
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1495.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 135
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1496.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 136
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1497.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 137
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1498.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości." w pozycji nr 138
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1499.2020_SM w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego." w pozycji nr 139
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1500.2020_ZG w sprawie umorzenia zaległości pieniężnej wobec Gminy Miejskiej Żory." w pozycji nr 140
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1501.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 141
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1502.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 142
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1503.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 143
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1504.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 144
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1505.2020_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z realizacją umowy polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wodzisławskiej w dzielnicy Rogoźna w Żorach." w pozycji nr 145
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1506.2020_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z przebudową drogi ul. Szoszowskiej w Żorach." w pozycji nr 146
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1507.2020_BRM w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie prowadzenia w Żorach punktu w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie porad" w pozycji nr 147
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1508.2020_WPS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2020 na podstawie umowy WPS.2151.7.2020.JK z dnia" w pozycji nr 148
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1509.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 149
2020-12-07 12:41:13 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1510.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 150
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1511.2020_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 347/XXIV/2020 w sprawie Zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 rok." w pozycji nr 151
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1512.2020_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej." w pozycji nr 152
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1513.2020_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30000 EURO i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta." w pozycji nr 153
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1514.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych." w pozycji nr 154
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1515.2020_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 EURO na zakup licencji statlook." w pozycji nr 155
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1516.2020_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 EURO na zakup podajnika do OCE CoulorVawe 3500." w pozycji nr 156
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1517.2020_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 EURO na naprawę telebimów." w pozycji nr 157
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1518.2020_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 EURO na rozszerzony portal Starosty." w pozycji nr 158
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1519.2020_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywnywania szans tych rodzin i osób." w pozycji nr 159
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1520.2020_ED w sprawie sfinansowania prackomisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego." w pozycji nr 160
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1521.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Ludowego Klubu Sportowego Baranowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej." w pozycji nr 161
2020-12-07 12:41:14 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1522.2020_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: ,, Dziewczyn" w pozycji nr 162
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1523.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 163
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1524.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2020 r." w pozycji nr 164
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1525.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 165
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1526.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 166
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1527.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r. " w pozycji nr 167
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1528.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Gminy Żory na 2020r." w pozycji nr 168
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1529.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 r." w pozycji nr 169
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1530.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Gminy Żory na 2020r." w pozycji nr 170
2020-12-07 12:41:15 Julia Kujawińska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.1531.2020_SM w sprawie wygaśnięcia roszczeń Gminy Żory względem P. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy." w pozycji nr 171
2020-12-07 12:41:18 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-12-07 12:41:26 Julia Kujawińska Aktualizacja
2020-12-10 08:48:42 Julia Kujawińska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij